07 martie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„ÎN ROMÂNIA E UN BRAND SĂ FII MINORITATE NAŢIONALĂ”

4 mai 2019 р. | Categorie: Noutăţi

La 1 şi 2 mai a.c., în sala de conferinţe a hotelului „Bucovina”, s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional „Portrete de dascăli” – istoria învăţământului din nordul Bucovinei în perioada habsburgică până-n prezent”, organizat de Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuţi, în parteneriat cu Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGÎR).

Manifestarea a început cu intonarea imnurilor de stat ale României şi Ucrainei, cu interpretarea de către Igor Costea a cântecului „Prietenii mei dragi”, dedicat tuturor celor prezenţi. A urmat inaugurarea nemijlocită a simpozionului de către Elena Peligaci, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuţi, după care  mesaje de felicitare către participanţi au adresat oaspeţii de onoare – Mihail Gherman, şef de secţie la Consiliul Regional, - din partea lui Ion Muntean, conducătorul organului reprezentativ din ţinut, Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, - din partea Guvernului, MAE al României, misiunii diplomatice române la Cernăuţi, Mariana Ungurean,reprezentantă a ARS – din partea Oxanei Paliiciuk, şefa Departamentului Învăţământ şi Ştiinţă a ARS Cernăuţi, Viorel Dolha, preşedintele AGÎR , cu sediul în Arad, România, care a menţionat faptul că în „România e un adevărat brand să fii minoritate naţională”, că educatorii, învăţătorii şi profesorii au mult de activat în direcţia schimbării mentalităţii părinţilor în anii de aflare a odraslelor lor în şcoală.

Nemijlocit, Simpozionul Internaţional „Portrete de dascăli” a început cu prezentarea de către moderatori – Igor Costea şi Ana-Maria Calancea,  studenţi  la Universitatea Cernăuţeană, - a celor mai bune instituţii de învăţământ din  municipiu, din raioanele  în care predomină  populaţia românofonă – Storojineţ Hliboca, Noua Suliţă, Herţa.

Astfel, Ştefan Mitric, directorul ŞM Ropcea, s-a referit la problemele instituţiilor de învăţământ din raionul Storoţineţ, în particular la cele ale ŞM Ropcea,  Igeşti, Ciudei, Gimnaziului din Crasna, la problemele actuale cu care se confruntă ele. La rândul său, Ion Ignat, directorul Gimnaziului nr. 6 „Alexandru cel Bun” din Cernăuţi,care, datorită străduinţei cadrelor pedagogice şi elevilor, a devenit cartea de vizită a municipiului şi regiunii, s-a oprit concret la istoria acestei instituţii de învăţământ, la rolul pedagogilor în educarea generaţiilor în creştere. 

Elena Nandriş, primarul Comunităţii teritoriale Mahala, şi Maria Mihalcean, directoarea Şcolii Medii din Ostriţa-Mahala, au vorbit despre reuşitele cadrelor pedagogice şi succesele absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din satele Lehuceni (Priprutie)  - ŞM, Boian (Şcoala Medie, Gimnaziul Boian-Hliniţa). Mahala (Şcoala Medie „Grigore Nandriş) ŞM din Ostriţa -Mahala), care au devenit mândria comunelor respective, ale raionului şi regiunii.

Eugen Tovarniţchi, directorul Gimnaziului „Mihai Eminescu” din Carapciu, a fost cel mai concret la rubrica „Portrete de dascăli”, referindu-se nemijlocit la activitatea părintelui său, regretatul director şi deputat al Consiliului Regional Vasile Tovarniţchi, numit şi „Suhomlinski al Bucovinei” pentru metodele avansate preluate de la cunoscutul pedagog ucrainean Vasyl Suhomlinski din Pavlîş,fosta regiune Kirovograd.

În sfârşit, reprezentanţii raionului Herţa, cel mai românesc raion din fostul Ţinut Herţa, – primarul comunei Ostriţa Vasile Ţurcan, Jana Paulencu, directoarea CIE din localitate, fosta şcoală „Regina Maria” ce şi-a sărbătorit cu puţin timp în urmă 150 de ani de activitate, au relatat despre istoria satului şi instituţiilor de învăţământ din localitate, despre succesele absolvenţilor lor, care au obţinut studii superioare în Cernăuţi, în diverse oraşe din Ucraina, România, Republica Moldova, Federaţia Rusă, din diferite  ţări ale Europei şi lumii, demonstrând astfel concludent faptul că limba română şi naţionalitatea „român” nu i-a împiedicat, ci, dimpotrivă, le-a ajutat să devină personalităţi cunoscute pe întregul glob pământesc şi ei nu uită nici Materna, nici satul de baştină.

Lora Bostan, doctor abilitat în filologie, prof. la Catedra de Filologie Română şi Clasică a Universităţii Cernăuţene, a povestit despre misiunea dascălului, despre şcolile cu limba română din regiunea Cernăuţi, care au trecut de-a lungul anilor prin multe etape grele de dezvoltare, chiar şi cea actuală e concludentă în această direcţie. Însă prin cunoaşterea la nivel a Maternei, anume prin intermediul României,  generaţia tânără reuşeşte să însuşească mai repede alte limbi internaţionale şi să se integreze mai uşor în societate.

Alexandrina Cernov, membru de onoare a Academiei de Ştiinţe a României, redactorul-şef al revistei „Glasul Bucovinei”, a prezentat comunicarea despre Aron Pumnul şi Ion G. Sbiera ca modele ale comunităţii române, autorii primelor sinteze de istorie a literaturii române la Cernăuţi. Ştefan Purice, prorector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, s-a referit la istoria învăţământului din nordul Bucovinei în perioada habsburgică până-n prezent, iar Serghei Hacman, locţiitor al directorului Centrului regional de ridicare a calificării lucrătorilor organelor de stat, autoadministrării locale, printre altele, ambii originari din comuna Ostriţa, raionul Herţa, a evocat tematica relaţiilor de prietenie dintre localităţile regiunii Cernăuţi şi judeţele limitrofe Suceava şi Botoşani, România, despre proiectele transfrontaliere între ele.

Profesoara Didina Posteucă, eminentă a învăţământului public din Ucraina, autoare de manuale, a vorbit cu emoţie despre menirea şi prestigiul dascălului, aducând drept exemplu faptul că în Japonia, în faţa împăratului o singură persoană nu se ridică în picioare. Acesta este profesorul. Recunoştinţa dumneaei s-a îndreptat spre prima-i învăţătoare din satul natal Beceşti, Zinaida Nicolaiţă. Într-o perioadă foarte grea, când în sat nu era nici lumină electrică, învăţătoarea, ajunsă astăzi la o vârstă venerabilă, le-a altoit mai multor generaţii dragostea de carte pentru toată viaţa.

Aurica Bojescu, secretar responsabil al Asociației interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”, a abordat problemele arzătoare ale învăţământului în limba română din perioada actuală, atrăgând atenţia organizatorilor manifestării respective asupra imperativului de a pune în discuţie ceea ce ne doare în prezent, de a cere să se respecte Constituţia Ucrainei privind drepturile minorităţilor naţionale.

Simpozionul Internaţional „Portrete de dascăli” s-a încheiat cu finalizarea lucrărilor şi cu înmânarea diplomelor de excelenţă celor mai buni dascăli din regiune,după care participanţii au efectuat o excursie pe locurile memorabile din Cernăuţi, au vizitat Mănăstirea „Înălţarea Domnului” din Bănceni.

T. NICOLAE