28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA HERŢA CLOPOTELE ÎNVIERII A BĂTUT PENTRU MARTIRII NEAMULUI

2 iunie 2019 р. | Categorie: Social

O lumânare a plâns în neuitare, iar rugăciunea de pe buze îi ţine mereu vii în inimile noastre. Duminică, la Herţa, la parastasul divin, oficiat de părintele paroh Nectarie Balan la Biserica Domnească „Sfântul Spiridon”, clopotele învierii a bătut pentru sfinţii neamului, iar mirul evlaviei a picurat cu neuitarea martirilor care s-au sacrificat pentru libertate, credinţă, limbă şi Ţară,

De altfel, luna iunie a rămas cea mai tragică din calendarul istoriei românilor. După anexarea nordului Bucovinei şi ţinutului Herţa de către sovietici, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, a avut loc marea deportare a românilor în neagră străinătate – în Siberia de gheaţă, în stepele pustii ale Kazahstanului, în lagărele morţii de pe ţărmul lacului Onega etc. Mulţi dintre românii osândiţi la moarte şi-au lăsat căsuţele plângând şi nu s-au mai întors să le sărute prispa, precum cei mai norocoşi dintre ei, ci şi-au lăsat osemintele să zacă în gropi comune, fără cruci şi lumânări la căpătâi.

Dnul Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii „Golgota” a Românilor din Ucraina, având sprijinul dlor Alexandru Platonov, preşedintele filialei Herţa a Societăţii „Golgota”,Minu Pavalachi, membru activ al asociaţiei, Adrian Medvedi, şeful Secţiei de Cultură Herţa, veghează ca lumina să fie mereu vie în candela memoriei la altarul sfinţilor neamului.

Cu un pios elogiu le-a înveşnicit eroilor nemurirea diplomatul român Edmond Neagoe, ministru consilier la Consulatul României la Cernăuţi, care, alături de Societatea „Golgota”, a depus un buchet Tricolor la monumentul represiunilor staliniste, înălţat în pridvorul sfântului locaş de închinare, având un cuvânt de gratitudine şi de mulţumire şi din partea dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, pentru slujba frumoasă, pe care părintele Nectarie „o dăruieşte martirilor an de an”, pentru „întreaga activitate desfăşurată şi aportul  Societăţii „Golgota”. Mulţumiri aparte diplomatul român i-a adresat dlui Octavian Bivolaru, care l-a ajutat să înţeleagă „fiecare moment istoric, nu aşa cum îl găsim într-o carte s-au alta, ci exact aşa cum l-au trăit oamenii”, că „datoria noastră, a fiecăruia, este să ne păstrăm identitatea, să ne cunoaştem strămoşii, să-i cinstim, mai ales pe martirii cărora le datorăm libertatea, graţie cărora putem să ne vorbim limba, să ne păstrăm dreapta credinţă”.

La rândul său, Octavian Bivolaru i-a adresat şi el sincere mulţumiri cucernicului  părinte pentru parastasul divin, oficiat în memoria celor ce au avut de suferit în consecinţa represiunilor din raionul Herţa, dlui Alexandru Platonov, preşedintele filialei Herţa a Societăţii „Golgota”, care a organizat manifestarea şi masa de pomenire, conştientizând că „nu există sat în raion în care românii să nu fi fost deportaţi – aproximativ 2 mii de persoane”.

Cu suflet în priviri şi rana durerii nealinată în inimă, dl Alexandru Platonov, bunica Maria Steclaru a căruia a fost dusă pe drumul calvarului şi morţii, cunoaşte  bine ce înseamnă durerea înstrăinării celor care s-au jertfit tinereţea pentru continuitatea neamului, căci, graţie jertfei lor, trăim pe acest pământ sfânt, vorbim limba strămoşilor, opinând pentru faptul cât mai multe persoane să afle despre această mare tragedie a poporului român.

Românii care au dus crucea suferinţei pe drumul Golgotei neamului românesc şi-au păstrat graiul, credinţa, obiceiurile, portul şi tradiţiile strămoşeşti, a ţinut să specifice Elena Piligaci, preşedinta Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuţi: „Cu toate că au trecut prin mari greutăţi, nu doar cei deportaţi, ci şi cei rămaşi la vetrele străbune, dacă au dorit să lase o urmă, au lăsat, precum regretatul Aurel Chiş, fost director la Şcoala din Târnauca, profesor de vocaţie, pe care l-a iubit tot satul şi pe care consătenii îl petrec în ultimul său drum”.

Exprimăm sincere condoleanţe dl Alexandru Platonov. Fie ca Bunul Dumnezeu să-i aşeze bunicul în dreapta sa, în grădina raiului, unde, suntem siguri, se află şi sfinţii neamului românesc, decedaţi în chinuri cristice de foame, ger şi muncă silnică, împuşcaţi în închisori, masacraţi la Lunca şi Fântâna Albă, martirii care s-au sacrificat în numele Libertăţii şi Patriei, iar de datoria noastră e să le păstrăm mereu vie memoria.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”