22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CUVÂNT DE ADIO PENTRU OCTAVIAN BIVOLARU, PREŞEDINTELE SOCIETĂŢII „GOLGOTA” A ROMÂNILOR DIN UCRAINA

24 iunie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

La 23 iunie, în Duminica tuturor sfinţilor, s-a stins subit lumânarea vieţii lui Octavian BIVOLARU, preşedintele Societăţii „Golgota” a românilor din Ucraina. În ziua când a plecat la Domnul era aşteptat la Maidan, or. Storojineţ. Trebuia să fie, alături de membri ai Societăţii pe care a condus-o mai bine de două decenii şi de părintele Vasile Covalciuc, protopopul raionului Storojineţ, la slujba de pomenire a martirilor români din mult pătimitele localităţi storojineţene. Ca şi în alţi ani, pe tot parcursul acestui Cireşar, marcat de evocarea tragediilor trecutului, a fost prezent acolo unde nu există uitare, ţinând aprinsă candela memoriei pentru conaţionalii victimizaţi în anii de tristă amintire. Deşi ajunsese la vârsta înaintată de 83 de ani, vestea morţii sale ne-a lovit ca un trăsnet din senin. Or, era energic, însufleţit de gândul la viitoare activităţi întru înveşnicirea victimelor nevinovate ale unui trecut odios. De-acum vom ţine vie flacăra şi în amintirea sa, evocând faptele sale frumoase. Vom aminti doar câteva din urmele lăsate de acest curajos militant pentru cunoaşterea adevărului istoric: editarea celor două volume cu genericul „Durerea memoriei”, organizarea primelor pelerinaje la Fântâna Albă, locul masacrului românilor de pe Valea Siretului, iniţierea şi ţinerea conferinţelor internaţionale consacrate victimelor foametei din nordul Bucovinei (anii 1946-1947) şi măcelului de la Lunca din iarna anului 1941. Pe parcursul a 26 de ani de activitate, sub patronatul Societăţii „Golgota” conduse de Octavian Bivolaru, în localităţile româneşti din ţinut au fost înălţate mai mult de 40 de monumente şi 28 de paraclise în memoria jertfelor represiunilor staliniste, cea mai de consemnat realizare (nerecunoscută încă de autorităţile ucrainene) fiind memorialul ostaşilor şi martirilor români din fostul cimitir militar din Cernăuţi, la care Octavian Bivolaru ne aduna de Sărbătoarea Înălţării Domnului – Ziua Eroilor. Baştinei sale i-a lăsat monografia satului Culiceni, primind din partea consătenilor ca semn de recunoştinţă titlul de cetăţean de onoare. Şi-a iubit mult şi a avut mereu grijă de mica sa Patrie, exprimându-şi dorinţa, ca atunci când va fi luat într-o lume mai bună, să fie aşezat la loc de veşnică odihnă în pământul natal, acolo unde-şi dorm somnul de veci părinţii, străbunii – toţi români vrednici de pioasă pomenire.

Nu putem uita că Octavian Bivolaru a fost un bun prieten al „Zorilor Bucovinei”, găsind sprijinul colectivului nostru în toate faptele sale şi activităţile „Golgotei” orientate spre binele comunităţii şi unităţii de neam. Plecarea sa la cele veşnice este o pierdere regretabilă pentru noi. Îi vom păstra vie amintirea, vom stărui ca faptele începute de cel care a fost până acum preşedintele „Golgotei” să fie continuate şi neabătut realizate.

„Zorile Bucovinei”

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi