28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CU SUFLETUL ÎNCĂRCAT DE ROMÂNISM ŞI POEZIE

6 august 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Datorită faptului că o cunosc ca pe o fiinţă cu suflet sensibil, înzestrată cu talent, care ne scrie şi deseori este găzduită în paginile „Zorilor Bucovinei”, am insistat pe lângă interpreta şi poeta populară Gheorghina Pascal din Ropcea să răspundă invitaţiei de a pleca în România, la Festivalul Internaţional de Poezie de la Reghin, care s-a desfăşurat la 26-27 iulie a.c.. Astă primăvară prima ediţie a aceluiaşi festival a avut loc la Cernăuţi, sub egida Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti. Şi atunci i-am propus dnei Gheorghina să-şi anunţe participarea, convingând-o să-şi depăşească timiditatea, să-şi etaleze cu mai multă cutezanţă zestrea spirituală.

Am întâlnit-o la câteva zile zâmbitoare, bine dispusă. Mi-a mărturisit că, de rând cu mari emoţii, a avut o imensă satisfacţie sufletească, a cunoscut oameni deosebiţi, s-a împrietenit cu poeţi populari şi rapsozi din România. Mai ales era mulţumită că a legat relaţii frăţeşti cu oaspeţi din Reghin, de care s-a despărţit cu promisiunea că va participa la cea de XI-a ediţie a Festivalului fixată pentru luna iulie în oraşul lor.

Însă, când pe la finele lui iulie a primit invitaţia prietenilor din Reghin, stătea la îndoială, se temea că nu va face faţă programului, simţea că-i este frică faţă de drumul lung şi necunoscut. Până la urmă s-a decis, avându-le de însoţitoare pe Elena Mihai, poetă populară  din Horbova, şi Sorina Palamariu de la Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuţi. Am avut şi eu emoţii până mi-a sunat la întoarcerea acasă şi i-am auzit vocea veselă la telefon. Pe lângă impresiile frumoase de pe urma primirii „cu multă dragoste şi iubire frăţească” de către organizatorii coordonatori, Sorina Bloj și Maria Borzan, a evoluării în cadrul recitalului de poezie, participării la o şezătoare, vizitării expoziţiilor în aer liber, dna Gheorghina mi-a transmis calde salutări de la neamurile mele din Timişoara. A fost o extraordinară surpriză să aflu că printre laureaţii festivalului s-au aflat şi rudele mele din judeţul Timiş, Stelian Rusoaie, nepotul unchiului meu Nicolae, născut în Boian- Lehuceni, cu soţia sa Desdemona Toma-Rusoaie, poetă populară şi conducătoare a colectivului etno-folcloric „Datina”. Aşadar, nu degeaba simţeam că trebuie să încurajez dorinţa doamnei Gheorghina de a răspunde invitaţiei prietenilor din România.

Maria TOACĂ