19 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PRIMUL SUNET LA ŞCOALA DIN VOLOCA A VIBRAT PRIN MAGIA LIMBII ROMÂNE

2 septembrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Deşi suntem de veacuri cu rădăcinile crescute în acest pământ străbun, ceea ce se întâmplă de vreo câţiva ani buni trezeşte tristeţe şi ne pune în gardă – tot mai mulţi români îşi înstrăinează copiii de limba străbunilor. Desigur, e dubios faptul când doi români îşi dau fiul la altă şcoală cu limba de predare decât cea română, ca apoi profesorul să-i predea ore de limba română. Spre regret, e un caz viu. Dacă mai continuă această tendinţă proastă în câţiva ani n-o să se mai audă la Cernăuţi vorbă românească. Părinţii, dar şi buneii, ar trebui să aibă mai multă demnitate naţională pentru a-şi instrui odraslele în Limba Maternă, iar în şcolile cu limba română de predare din ţinut să fie introduse, măcar facultativ, ore de istorie a românilor, ca elevii să-şi cunoască trecutul. Fiecare om poate studia alte limbi, căci câte limbi ştie, de atâtea ori e om, dar baza trebuie să fie Materna.

În pofida rătăcirilor proprii, care îi fac pe unii părinţi să trădeze ceea ce sunt, în româneasca vatră Voloca pe Derelui, raionul Hliboca (fostul Adâncata), puţini sunt dintre acei care-şi trădează strămoşii din morminte, îşi înstrăinează copiii de rădăcini. De altfel, volocenii veghează cu sacralitate la altarul Graiului Matern, pentru că poartă în suflet dragostea de Ţară, patriotismul şi iubirea pentru valorile naţionale, ştiu că Limba Română este sufletul Patriei lor. La fel şi la Şcoala de Cultură Generală din Voloca excepţionalii dascăli veghează lumina Graiului Matern, valorilor identitare. Noi, foştii elevi, le mulţumim pentru străduinţa de a-i instrui pe copii în limba română, în graiul strămoşilor.  Or, după cum afirma Nicolae Iorga Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”, iar „cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă” /Aristotel).

Chiar dacă nu mai suntem ceea ce am fost, cum au fost părinţii şi buneii noştri, suntem copii ai aceleiaşi Patrii-mamă. Aici, în nordul istoric al Bucovinei, la Voloca, inima Limbii Române bate în unison cu cea a Ţării. De altfel, n-ar exista această şcoală românească pentru păstrarea căreia  directorul, profesorii şi părinţii  nu-şi precupeţesc puterile, ca odraslele lor să înveţe în dulcea limbă românească.

Mai mult,comuna teritorială unită Voloca e o vatră pur românească, unde limba română e la ea acasă. Dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate cu pietate şi perpetuă din moşi-strămoşi. În pofida faptului că instruirea e în limba română, Şcoala Medie Voloca, graţie hărniciei şi perseverenţei dlui director Gheorghe Poclitar, a şefei de studii, dna Maria Onofreiciuc,  a fost desemnată cu Diploma de Merit şi Medalia de Argint,  participând la cea de-a 10-a expoziţie internaţională „WorldEdu”, organizată în capitala Ucrainei, or. Kiev, cu sprijinul Ministerului Învăţământ şi Ştiinţă al Ucrainei, ceea ce dovedeşte încă o dată că instruirea în limba română nu e o piedică în calea afirmării, ba dimpotrivă, tinerii cunosc la perfecţie atât limba lor maternă, cât şi limba de stat, cea ucraineană, iar şcoala se evidenţiază printre instituţiile fruntaşe de învăţământ din raion şi regiune, cu locuri premiante la olimpiade. O dovadă e şi bucuria celor 32 de elevi din clasa I-a, care au cuprins universul şcolar cu un recital de poezii în română şi ucraineană, dedicat Zilei Cunoştinţelor.

Astfel, prin osârdia dl director Gheorghe Poclitar şi şefei de studii, dnei Maria Onofreiciuc, primul sunet la ŞM Voloca a debutat cu lucoarea  cuvântului matern, cu bucuria unei zile de mare sărbătoare pentru cei 325 de elevi, în deosebi pentru cei 32 de prichindei, care pentru prima dată au păşit pragul şcolii şi  vor fi instruiţi de învăţătoarele Golovaci Violeta și Gheorghiță Catalina.

Prin daru-i haric de a propovădui cuvântul dumnezeiesc,  protopopul Ion Gorda, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae” din localitate, în cuvântul său preoţesc i-a îndemnat pe şcolari la credinţă, la ascultare şi muncă asiduă pe făgaşul învăţământului, la cinstirea şi respectarea celor vârstnici, a părinţilor, profesorilor, Ziua Cunoştinţelor începând  cu rugăciunea „Tatăl Nostru” şi binecuvântarea  vrednicului slujitor al altarului. 

Având ca liant dragostea pentru Cuvântul Matern, faţă de carte, credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de părinţi, dragostea faţă de Neam, devotatul fiu al baştinei, Corneliu Nichitovici, care a păşit pragul acestei şcoli cu 70 de ani în urmă, şi-a început cariera ca pedagog, şef al direcţiilor raionale şi regionale de învăţământ, perseverând până în postul de viceguvernator al regiunii Cernăuţi, le-a urat elevilor succese mari la învăţătură, îndemnându-i să-şi iubească graiul matern.

Sunt fericiţi harnicii voloceni că îl au în fruntea comunei pe un asemenea osârduitor gospodar, precum e Valentin Hlopina. Nu e simplu să fii primar a trei sate – Voloca, Hruşăuţi, Valea Cosminului – şi să-i împaci pe toţi. Dl primar Valentin Hlopina a asistat mai întâi la careul solemn la şcoala din Valea Cosminului, iar apoi şi la cea din satul natal. S-a străduit ca instituţiile de învăţământ să corespundă actualelor cerinţe, neprecupeţindu-şi forţele şi mijloacele băneşti pentru ca elevii să se simtă în confort şi siguranţă. E receptiv şi întotdeauna gata să le vină în ajutor consătenilor, pedagogilor. O grijă deosebită are de şcoală, dascăli şi copii, mai ales ca celor mici, care pentru prima dată au păşit pragul şcolii,  să nu le lipsească grija părintească, confortul de acasă. A alocat bani pentru renovarea sălilor de clasă, pentru repararea sistemului de încălzire, pentru amenajarea clasei de calculatoare, creându-le condiţii bune de studii, susţinut, desigur, de  conducerea şcolii.

Dl primar Valentin Hlopina, prin prelegerea sa evocativă cu parfum estival, a atins sufletul elevilor, amintindu-le de magicele clipe ale vacanţei de vară, i-a îndemnat la carte şi frumoase realizări în învăţământ.  Felicitându-i pe şcolari şi profesori cu ocazia noului an de învăţământ, i-a desemnat pe cei mai buni pedagogi şi lucrători tehnici cu diplome de merit, adresându-i mulţumiri din partea primăriei şi sincere felicitări profesoarei Elena Golovaci, care de 48 de ani activează pe tărâmul pedagogic.

Exprimându-şi gratitudinea faţă de susţinerea Consulatului General al României la Cernăuţi, a dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi (un grup de elevi s-au odihnit vara la Sulina şi la Tabăra „Oglinzi”), desemnându-i pe cei mai buni şcolari cu diplome, directorul Gheorghe Poclitar a pledat pentru păstrarea uniformei şcolare, exprimându-şi părerea că I septembrie e o sărbătoare a bucuriei, e o zi fericită a copilăriei şi de aceea nici florile n-ar trebui să lipsească, profesorii nu au dreptul să le interzică copiilor să vină cu flori la şcoală. De altfel, aceasta, după cum am observat, e şi părerea părinţilor, şcoala fiind inundată de flori. Mulţumiri aparte dl. director i-a adresat profesorului Gheorghe Gostiuc, conducătorul artistic al Ansamblului „Mărţişor” pentru performanţele obţinute, participând la Festivalurile de la Bucureşti, Târgu Jiu, Cluj, la Conferinţa raională şi la Ziua Limbii Române, organizată la „Zorile Bucovinei”, fapt pentru care îi mulţumim şi noi din suflet tânărului, dar talentatului muzician.

Conform tradiţiei, câţiva elevi din clasa a 11-a - Basaraga Sebastian, Penteleiciuc Evelina, Culiuc Catalina și Poclitar Sebastian - au depus flori la bustul lui Ştefan cel Mare din curtea şcolii, Voievodul moldav, graţie căruia mai vorbim în limba română, fiind omagiat aici în fiecare an la 26 octombrie, de ziua victorioasei bătălii din Codrii Cosminului.

Un moment ce a impresionat până la lacrimi a fost şi cel, când a răsunat primul sunet de clopoţel din acest an școlar. S-au bucurat de onoarea de a  da primul sunet elevii din clasa 11-a  Golovaci Nicolai, Gudima Patrisia și  din  clasa 1-a –  Golovaci Gheorghe și Țurcan Sofia. În același moment festiv a fost dusă și cheița cunoștințelor de către eleva clasei a 11-a  Culiuc Lolita și elevul clasei a 1-a –  Penteleiciuc Ion, iar focul – ca simbol al cunoștințelor, a fost aprins de Ursuleac Denis și Penteleiciuc Milana. Au moderat impecabil sărbătoarea în limbile română şi ucraineană Ana-Cristina Poclitar şi Sebastian Penteleiciuc, elevi ai cl. a 10-a.

A fost o sărbătoare cu mult soare în suflet, cu căldura Graiului Matern, în lumina adevărului că cine studiază în  Maternă are perspective strălucite de viitor. Învăţând, desigur, şi limba de stat, elevii trebuie să-şi cunoască la perfecţie, să-şi iubească şi să-şi ocrotească limba maternă.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”