13 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MULŢUMESC "ZORILOR BUCOVINEI” PENTRU „LIMBA ROMÂNĂ” – A FOST O SĂRBĂTOARE CU SUFLET ROMÂNESC

11 septembrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Urmăresc cu atenţie totul ce  scrieţi despre  frumoasa noastră limbă română, cum vor să ne-o răpească. Să ne lipsească de comoara noastră cea mai de preţ, moştenită din moşi-strămoşi  -  limba, credinţa şi cultura. 

Noi, românii, nu suntem hoţi, nu suntem deprinşi să furăm. Păstrăm ce-i al nostru - credinţa, limba, adevărul – averea noastră spirituală, ceea ce ne-au lăsat mai de preţ străbunii.

Am trăit clipe de neuitat pline de bucurie, la 31 august, la Ziua Limbii Române, sărbătorită în mijlocul vrednicilor români la redacţia ziarului nostru îndrăgit „Zorile Bucovinei”, unde am înţeles că ce-i al nostru, aşa şi trebuie să rămână. S-a vorbit despre rolul şi păstrarea Limbii Române. Cuvintele pline de sens şi adevăr ale celor ce-şi iubesc Graiul au pătruns la inima tuturor celor prezenţi, tineri şi vârstnici, chiar mai bucurat nespus că erau mai mulţi tineri, aproape din toate satele raioanelor româneşti din ţinut, ca o făclie ce luminează cu adevărul că doar în Unire se fac lucruri mari şi durabile, ne putem păstra identitatea. Numai cu sufletul purificat de rugăciune, cu credinţă în Dumnezeu putem ajunge unde dorim.

Am rămas impresionată de frumosul discurs al ministrului consilier Edmond Neagoe din care am cules bobul de mărgăritar al valorii neamului – limba, ca şi mama, nu se vinde, nici nu se cumpără, se păstrează cu sfinţenie ca o icoană a sufletului.

Organizatorul manifestării, redactorul-şef  Nicolae Toma, cu tristeţe a vorbit despre  momentele de răscruce prin care trece scumpul nostru grai. La problemele cu care se confruntă românii din nordul Bucovinei s-a referit şi pr. un. Lora Bostan, dar şi alţi vorbitori.

Am rămas încântaţi de vocea duioasă a profesoarei Maria Dovghei, a  „Fetelor din Bucovina”, de melodicitatea cântecelor interpretate de rapsodul Nicolae Mintencu, de farmecul cu care talentaţii elevi de la Şcoala din Voloca, raionul Hliboca, conduşi de tânărul profesor  Gheorghe Gostiuc mânuiesc instrumentele muzicale, dând glas unor armonii cereşti ce înalţă Limba Română spre dăinuire (are Voloca cu ce şi cu cine se mândri), cât suflet şi adevăr îmbrăţişează în rime tânărul cu har, poetul Vladimir Robu, profesorul din Buda Mare, raionul Herţa, Sofia Roşca din Marşineţ, raionul Noua Suliţă, nemaivorbind de eruditul traducător, scriitorul Mircea Lutic, a cărui versuri dedicate Limbii Materne sunt balsam pe rană.

Impresionată până la lacrimi nu doar eu, ci majoritatea celor prezenţi la sărbătoarea sufletului românesc – Limba Română, m-am întors acasă cu speranţa răsădită în suflet în incinta redacţiei ziarului „Zorile Bucovinei” că dacă avem asemenea tineri talentaţi, care îşi iubesc Limba, Cântecul şi Portul Popular, încă nu e totul pierdut, că, în pofida tuturor furtunilor ce se mai abat asupra Graiului nostru strămoşesc,  se va lumina şi cerul deasupra Limbii noastre, că, în Unire şi Iubire, trebuie s-o protejăm şi s-o păstrăm, căci e cea mai de preţ avere spirituală.

Le aduc mulţumiri şi le urez multă sănătate ziariştilor  care au organizat această sărbătoare  cu suflet românesc.

Alexandra JAR, s. Mihoreni, raionul Herţa