18 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

BOIANUL ŞI-A ÎNDEPLINIT O DATORIE CREŞTINEASCĂ FAŢĂ DE EROII NEAMULUI

8 octombrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Simt o mare bucurie sufletească când asist la manifestări de emoţionantă respiraţie românească, asemenea celei din duminica de 29 septembrie ce s-a desfăşurat în satul meu natal, la Boian. Aş vrea să prefaţez relatarea despre acest frumos eveniment cu câteva cuvinte desprinse din monografia Boianului (pag. 149, autor Vasile Bizovi): „Menţionez cu deosebită plăcere că iniţiativa înălţării de monumente la Boian a pornit de la filiala Societăţii pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”. Această filială şi-a mai pus drept scop şi construirea monumentului eroilor. Să dea Domnul ca urmaşii noştri să nu uite nicicând că au întotdeauna de îndeplinit o datorie creştinească, dar şi o datorie patriotică”.

Deşi au trecut 29 de ani de atunci, urmaşii n-au uitat de „datoria creştinească şi patriotică”. După slujba bisericească din ultima duminică, a lui septembrie, în cimitirul din Boian, a fost sfinţită o cruce în memoria eroilor de război - înaltă, din piatră neagră, cu chipul Mântuitorului răstignit în relief, sub care sunt înscrise cuvintele: „Glorie eroilor neamului”. De fapt, putem spune că e un adevărat complex memorial, deoarece Crucea înălţată pe un postament este străjuită de sculpturile a patru îngeri. Adâncindu-ne în istoria satului, vom descoperi că aceasta nu este primul însemn comemorativ consacrat eroilor neamului. Aşa cum biserica din timpul de faţă este al treilea sfânt locaş pe moşia lui Ion Neculce, a treia este şi această Cruce. Prima a fost o Troiţă de lemn de stejar. Pe timpuri, de Sărbătoarea Înălţării, la Boian, se marca şi Ziua Eroilor, la care veneau elevii, în frunte cu profesorii lor. Ei intonau rugăciunea Tatăl Nostru, puneau câte o steblă de busuioc şi aprindeau lumânări. Acea cruce a dispărut în 1940, când au năvălit „eliberatorii”. A doua cruce, ridicată de familia Jalbă, împodobită cu dantelă din tablă, a dispărut într-un mod enigmatic.

Slavă Domnului că, la îndemnul părintelui Vasile, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, câţiva gospodari din sat s-au străduit să înalţe o nouă Cruce în memoria eroilor neamului nostru. După Sfânta Liturghie, credincioşii cu prapori l-au urmat pe preotul Vasile la cimitir, unde a fost amplasată Crucea. La manifestare a participat şi primarul Gheorghe Demenciuc, depunând un frumos coş cu flori, ornat cu flamura tricoloră ce poartă emblema satului nostru. Părintele Vasile a oficiat slujba de pomenire pentru eroii căzuţi pe câmpul de bătălie în cele două războaie mondiale, precum şi pentru martirii rămaşi în gheţarii Siberiei, împuşcaţi în închisorile staliniste, măcelăriţi la Lunca, pe malul Prutului, devenit graniţă între fraţi. Toţi au fost adunaţi simbolic sub această Cruce comună, aşa cum a scris într-un vers poeta populară Elena Fedoreac: „Pe lângă această cruce/ De-ai să treci, creştine,/ Să-ţi aduci aminte/ Ce-au făcut străinii./ Spune-o rugăciune,/ Aprinde-o lumânare,/ C-a s-audă morţii/ Pierduţi în depărtare!”.

Acum aducem la cruci şi morminte flori scumpe, dar mai demult se punea câte un fir de busuioc, floarea ţăranului român, căci după cum ne spune un poet: „Busuioc la moarte,/ busuioc la naştere - /Floare de tristeţe,/ Floare de noroc./ Toată viaţa noastră,/ Doamne, cum încape/ Între două fire/ Mici de busuioc”.

Îmi pare foarte rău că, atunci când am vorbit la manifestarea de duminică, nu i-am numit pe toţi consătenii care au contribuit la înălţarea acestei Cruci-monument. Îmi cer iertare de la oamenii pe care i-am omis fără să vreau, din cauza emoţiilor, însă Dumnezeu vede toate faptele bune. Sunt bucuroasă că s-au împlinit cele două idei pe care doreau să le realizeze boincenii care au fondat filiala Societăţii „Mihai Eminescu” – înălţarea bustului lui Iraclie Porumbescu şi a Crucii eroilor. Merită toată lauda şi recunoştinţa consătenilor preotul Vasile Nicoriuc, gospodarul Vasile Botă, care suportat cheltuielile şi s-a zbătut pentru aducerea la Boian a celui care a fost un mare patriot român, preotul şi scriitorul Iraclie Porumbescu. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe înaintaşii şi martirii Boianului, iar celor care le păstrează memoria să le dăruiască bucurii şi sănătate. Tineretul satului are de la cine lua exemplu întru urmarea faptelor patriotice şi creştineşti. Cinste şi recunoştinţă familiilor care au participat la înălţarea Crucii eroilor, precum şi tuturor celor vrednici de fapte măreţe.

Eleonora BIZOVI, corespondentă netitulară