12 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SUFLETUL ROMÂNULUI E LIMBA, CULTURA, TRADIŢIILE – AVEM O ŢARĂ, O CASĂ, UN GRAI DE CARE NU ARE DREPTUL NIMENI SĂ NE LIPSEASCĂ

18 noiembrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi


Poetul şi academicianul Grigore Bostan spunea că pe  calea adevărului nu rătăceşte nimeni. Neamurile care-şi cunosc şi îşi cinstesc cu adevărat trecutul îşi asigură astăzi viitor. Supravieţuieşte timpului doar sufletul culturii şi civilizaţiei unui neam. Or, sufletul românului este limba, cultura, tradiţiile – avem o Ţară, o Casă, un Grai – prin aceste vestigii sfinte românii din Bucovina istorică îşi asigură viitorul. Le-am admirat, strălucind în salba nestematelor Neamului, duminica precedentă, la Simpozionul Internațional cu genericul "Educație, Cultură și Spiritualitate Românească", organizat de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU) şi găzduit de Complexul Instructiv Educativ nr. 2 din satul Cupca (CIE), raionul Hliboca (fostul Adâncata).
Desfăşurat în baza parteneriatului semnat anul precedent, Simpozionul a avut loc graţie unui român cu suflet mare, profesorul Alexandru Dumbrava, 
noul șef al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu,  după ce un grup de pedagogi, membri ai ACDRU, au vizitat vara trecută România, luând cunoştinţă de procesul de învăţământ din Judeţul Sibiu.

Astfel, pe parcursul a trei zile, profesori din Sibiu au savurat din fineţea obiceiurilor şi tradiţiilor populare ale românilor din istoricele ţinuturi ale României - regiunile Transcarpatia și Cernăuți. Au fost puse în discuţie teme ce țin de educație, cultură și spiritualitate. Toți participanții au primit certificate. Au urmat trei zile bogate în discuții, schimb de experiență, fiind semnate și 2 parteneriate între Casa Corpului Didactic Sibiu și Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, Biblioteca Județeană Sibiu.

În cadrul lucrărilor Simpozionului "Educație, Cultură și Spiritualitate Românească", au fost puse în discuţie două teme actuale şi foarte importante: „Dezvoltarea creativităţii elevilor la ore la toate disciplinele”, „Dezvoltarea motivaţiei elevului”. Preşedinta ACDERU a făcut tot posibilul ca temele respective profesorii din Sibiu să le obţină pentru analizare în varianta electronică pentru a fi puse în dezbatere la o următoare reuniune.

Prezentând oaspeţii – Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României La Cernăuţi, Gheorghe Mazuraşu, deputat în parlamentul Ucrainei, Vasile Bicer, deputat în Consiliul Raional Hliboca, profesorul Alexandru Dumbrava, însoţit de un grup de pedagogi din Judeţul Sibiu, România, Lilia Govornean, preşedinta ACDERU, a conştientizat că toate gândurile, toate aspiraţiile pedagogilor din ţinut s-au unit în respectivul simpozion internaţional,  care şi-a luat startul la 15 noiembrie în Maramureşul istoric, actuala regiune Transcarpatică, încheindu-se la 17 noiembrie la CIE mr. 2 Cupca.

Aflându-se în fruntea Asociaţiei ce activează fructuos din 2015, cu peste 350 de membri din întreaga Ucraină, încărcată până la maximum de energie  pozitivă creativă şi disponibilitatea de a-i molipsi şi pe cei care o înconjoară, deprinsă să-şi atingă întotdeauna scopul propus, posedând darul de a deschide cu  îndrăzneală uşile necesare, Lilia Govornean le-a mulţumit tuturor acelor care au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului: „Suntem profesori şi dacă noi nu vom avea îndrăzneala şi curajul să deschidem uşile necesare educaţiei şi instruirii copiilor atunci societatea nu va avea viitor. Mă conduc după învăţătura Mariei Montessori (pedagog italian, care a creat o metodă specială - Metoda Montessori – de educare a copiilor, n.a.), care recomanda să nu educăm copiii pentru ziua de astăzi, ci pentru ziua de mâine, pentru a se putea adapta la toate modificările. În pofida tuturor problemelor existente, asemenea experienţe sunt benefice şi utile pentru ambele părţi. Sper ca această colaborare să continue cu o reuşită fructificare de frumoase realizări. Participarea la simpozion nu înseamnă doar discuţia temei abordate. Este, în primul rând, o întâlnire de suflet. Chiar şi discuţiile la o ceaşcă de cafea înseamnă schimb de experienţă”.

Dl Gheorghe Mazuraşu ne-a asigurat că înţelege: „nimic nu e mai presus decât educaţia copiilor”, de aceea va  încerca „s-o adopte în legile Ucrainei”. Deputatul cunoaşte situaţia, în deosebi a şcolilor cu limba română de predare ce din 2023 urmează să fie ucrainizate, că cea mai mare dorinţă a românilor înstrăinaţi de Ţară e să nu fie văduviţi şi de Limba Maternă -  ROMÂNA, să fie anulat sau, cel puţin, modificat distrugătorul articol nr.7 al Legii educaţiei, adoptate de Rada Supremă în septembrie 2017 ce, practic, pune cruce pe învăţământul în limba română, ca românii băştinaşi să aibă posibilitate şi pe viitor să-şi instruiască copiii în graiul strămoşilor, chestiune acută la care s-a referit şi dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, care i-a mulţumit dnei Lilia Govornean pentru activitatea-i fructuoasă  în fruntea ACDERU, directorului şi profesorilor CIE Cupca pentru primirea călduroasă, îndemnând oaspeţii din Sibiu să fie mereu aproape de comunitatea istorică din Ucraina, „de aceşti români frumoşi la suflet şi la fapte. Doar astfel vom reuşi să facem faţă problemelor şi să schimbăm spre bine toate, chiar dacă sunt anumite chestiuni ce ţin de Legea învăţământului, dacă avem gânduri bune, dacă ucrainenii au aspiraţii europene, vrem să implementăm nişte lucruri valoroase pentru viitorul ţărilor noastre, etnicii de aici, nu doar românii, sunt o culoare frumoasă pentru Ucraina şi ar trebui să le dea o importanţă deosebită şi să-i lase să-şi păstreze tradiţiile şi obiceiurile neamului strămoşesc… Dacă avem  o societate sănătoasă, un suflet sănătos şi o minte sănătoasă, cu siguranţă, ţările noastre – Ucraina şi România – vor trăi în pace şi prietenie. Astăzi, prezenţa autorităţilor aici, a mea, Consul General, a deputatului în Rada Supremă, demonstrează că, într-adevăr, putem conlucra, putem face multe pentru comunitatea românească din regiune”.

Deputatul raional Vasile Bicer a mărturisit că e la fel de emoţionat de frumoasa întâlnire cu profesorii din Sibiu, oraş în care şi-au găsit refugiul, după anexarea Bucovinei, rudele sale, familia lui Ion Bicer.

Dascălii sunt acei care, zi de zi, depunând eforturi, modelează sufletele copiilor. Bucuroşi că educaţia îi poate uni spiritual dincolo de graniţe, de sârma ghimpată, cu cadouri de preţ pentru elevi şi copiii de la grădiniţă au fost prezenţi cei 40 de profesori din Judeţul Sibiu, Alexandru Dumbrava, cel care a dat viaţă frumoasei colaborări, conştientizând că aici, în nordul istoric al Bucovinei, se simte „ca Acasă între cei dragi, nimic nu e mai frumos şi util decât cunoaşterea altor români, pedagogi, împărtăşirea experienţei”, că „dascălii, indiferent în care ţară trăiesc, indiferent de banii cu care este finanţat învăţământul, în noua epocă a Internetului, cititului şi scrisului degetar, au aceleaşi probleme cu copiii care nu gândesc prin prisma hârtiei şi a pixului, ci electronic. Copilul trebuie să ştie să se acomodeze transformărilor, să ştie ce este bine pentru el, ce e omenia şi respectul, că la fiecare problemă există cel puţin trei rezolvări, că, dacă Dumnezeu le-a închis o uşă, le-a deschis două ferestre pentru a găsi în suflet curaj de a merge înainte. Educaţia e aceea ce ne face să visăm, ca toate visele să le transformăm în realitate”. Conducătorul grupului de profesori din judeţul Sibiu s-a referit şi la „lumina cunoştinţelor ce mereu creşte ca şi dragostea, iubirea, pe care trebuie s-o împărtăşească dascălii copiilor precum Lumina de Înviere, fiindcă acolo unde există lumina înţelepciunii dispare întunericul răului, pizmei, neştiinţei şi a neputinţei”.

Majoritatea profesorilor de la CIE Cupca sunt membri ai ACDERU, dascăli care îşi îndeplinesc cu dăruire munca. Veronica Scutar, profesoară de limba şi literatura română, director adjunct pentru munca educativă, a prezentat câteva crâmpeie din activitatea şcolii, munca zilnică depusă de dascăli pentru a păstra, valorifica şi perpetua comoara cea mai de preţ, zestrea moştenită din moşi-strămoşi - limba, folclorul, tradiţiile şi obiceiurile populare.

Directorul CIE Constantin Bogdaniuc, mândru de onorificii oaspeţi, împărţea la fiecare din zâmbetu-i molipsitor şi din bunătatea fericirii, pe care l-a bătut norocul să o trăiască. A adresat mulţumiri „oaspeţilor, colectivului pedagogic mic, dar mare la suflet, cu care se mândreşte satul, fiindcă are o şcoală cu vechi tradiţii, cu profesori erudiţi, elevi deştepţi şi talentaţi, cu locuri premiante la olimpiade, oameni harnici, patrioţi adevăraţi care păstrează cu sfinţenie tradiţiile, portul popular”, specificând că „educaţia prin cultură e cea mai utilă, fiindcă cultivă frumosul, ceea ce rămâne în suflet pentru totdeauna”.

Atestat documentar încă pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, ctitorul Cernăuţiului, satul Cupca şi-a păstrat limba, portul autentic popular, tradiţiile. Or, „Veşnicia s-a născut la sat”. Parafrazându-l pe Lucian Blaga, cred, n-aş greşi dacă aş afirma că veşnicia s-a născut în acest sat frumos de pe Valea Siretului, Cupca – pitoreasca vatră de vrednici români, unde limba română, tradiţiile, portul popular, tot ce e autentic românesc, e păstrat cu pietate. Această dragoste pentru valorile perene ale neamului a prins viaţă şi în inima tinerelor vlăstare, mugureilor din localitate, faima şcolii purtând-o Ansamblul folcloric „Trăistuţa”, instructoare  Maria Bogdaniuc şi Iana Malițka, membrii căruia, îmbrăcaţi în veritabilul costum popular, haine vechi de 100 de ani, păstrate cu grijă în lada cu zestre a bunicilor, i-au surprins şi emoţionat pe oaspeţi prin autenticitatea vestimentaţiei, dar şi a cântecului, a dansului popular cu foc în călcâi, cu veselie şi bucurie în suflet, dăruindu-le momente revelatorii de înaltă satisfacţie spirituală.

În pofida faptului că şcoala e veche şi cupcenii ar merita una nouă, modernizată, cu toate comodităţile, aceşti pui de românaşi prin talentul, isteţimea şi iscusinţa lor au făcut să înflorească totul în jur chiar în melancolică şi târzie toamnă, când frigul înstrăinării de grai ne prinde aievea, demonstrând pe viu că sunt demni de străbuni, de neamul lor românesc, că sufletul lor e LIMBA, tradiţiile, portul popular, că au o ŢARĂ, o CASĂ, un GRAI de care nu are dreptul nimeni să-i lipsească.

Oaspeţii au rămas profund emoţionaţi,  sensibilizând că valorile sufleteşti sunt mai importante decât cele materiale, mulţumindu-le pentru sufletul de român al copiilor, care nu-şi uită rădăcinile, care respiră româneşte, impresionantul spectacol încheindu-se pe unda sacră a colindului, înălţat, spre Lumina şi Dăinuirea Neamului Românesc, prin Naşterea Mântuitorului, de vlăstarii de viţă românească din Cupca - membrii Ansamblului folcloric „Trăistuţa”, şi profesorii din Sibiu.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: "Zorile Bucovinei"