25 mai 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA STOROJINEŢ, ÎN CREDINŢĂ, ARMONIE ŞI IUBIRE

22 noiembrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Trăim vremuri nesigure, când nu doar limba ne e pusă spre pierzanie, ci şi credinţa strămoşească, Biserica - „maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbii și unitatea etnică a poporului”, cum a numit-o Poetul Mihai Eminescu, care și-a iubit deopotrivă țara și credinţa.

Dacă Eminescu ar fi azi printre noi, desigur, nu i-ar ierta pe cei care lovesc în Limbă, Biserică. Iar demasca şi pe trădătorii de neam, care îşi zic „patrioţi”, sperând că românii se vor trezi din somnul cel de moarte al nepăsării, că se vor întoarce spre credinţă şi vor lupta pentru păstrarea limbii strămoşilor lor, aflată în momente de grea cumpănă. Or, adevărat apărător al Limbii şi Credinţei ortodoxe, Poetul nu are odihnă nici în mormânt, când vede tineretul rupt de istorie, de trecut, înstrăinat de Neam, lipsit de valori morale şi spirituale, de suflet. Dacă ar învia, ar găsi un neam aproape lipsit de suflare, pe care avem  datoria să-l readucem la viaţă, să-l reanimăm prin păstrarea şi perpetuarea Limbii Române, prin unire. Ar muri de o sută de ori văzând vetrele noastre româneşti – o umbră din ce-au fost cândva – pustiite de inestimabila comoară străbună – limba, frumoasele datini, obiceiuri de altă dată, iar pe români dezbinaţi.

“Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici …”, scria Eminescu, dar şi în sufletul fiecăruia dintre noi, dacă ne iubim cu adevărat neamul, strămoşii. Or, icoana sufletului nostru e, alături de credinţă, limba maternă, prin care ne exprimăm evlavia şi iubirea faţă de Dumnezeu. Dacă avem în suflet credinţă şi dragoste, înseamnă că încă nu e totul pierdut.

Cu iubire şi credinţă în suflet, la 21 noiembrie curent, credincioşii ortodocşi de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, orăşelul Storojineţ, şi-au sărbătorit ocrotitorii spirituali. La Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de alese feţe bisericeşti din Ucraina şi România, în frunte cu Sfinţia Sa, preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, ajutat de protoiereul Ion Bivolaru, parohul Bisericii din Colincăuţi, raionul Hotin.  a asistat un număr mare de enoriaşi, printre care şi  oficialităţi, oaspeţi – primarul Mykola Karliiciuk cu soţia, dl ministru consilier Edmond Neagoe, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, cu soţia Carmen, businessmeni, primari etc.

De altfel, rugăciunea (care ne face mai buni, mai iertători, ne îndeamnă la purificarea sufletului prin virtuţi,  la credinţa în Dumnezeu) şi iubirea de neam, vibrează în sufletul omului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei. În ucraineană şi în română s-a desfăşurat serviciul divin de  hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Maidan, or. Storojineţ.

Credincioșii de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” au primit binecuvântare arhierească la hramul locașului lor de închinare. În cuvântul de învăţătură părintele Vasile Covalciuc a subliniat importanta valorilor creştine în viaţa oamenilor, rolul important al sfinţilor îngeri în istoria mântuirii neamului omenesc.

Bucuria sfântului praznic a împărtăşit-o şi diplomatul român Edmond Neagoe, care a adresat un mesaj de felicitare din partea Consulului General Irina-Loredana Stănculescu, i-a mulţumit părintelui Vasile pentru cuvântul său ziditor, pentru faptele bune şi pentru tot ce face pentru păstrarea credinţei ortodoxe în iubire şi armonie. Şi primarul Mikola Karliiciuk, de asemenea, i-a adresat cucernicului protopop mulţumiri şi laude pentru generozitatea cu care-şi îndrumă enoriaşii,  liniştea, pacea, armonia interetnică şi interconfesională ce domneşte în protopopiat,raion, datorându-se tot părintelui Vasile Covalciuc. Iar părintele Dosoftei de la Voievodala Mănăstire Putna, unde şi-a găsit veşnicia ctitorul ei – Ştefan cel Mare şi Sfânt, a evocat importanţa sfântului locaş de închinare cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Storojineţ, în curtea căruia, alături de monumentul simbol al martirilor români, victime ale regimului barbar comunist, se află cripta unde îşi doarme somnul veşnic cel, graţie căruia, în 1918, a fost făurită Unirea – Iancu cavaler de Flondor, amintind că Biserica se află pe moşia artizanului Unirii, că anume aceste aspecte ale istoriei noastre, ale acestui locaş de închinare, ar trebui să prindă un contur şi o culoare mai pronunţată atât în viaţa românilor din Bucovina istorică, cât şi a raionului Storojineţ.

La finele liturghiei, părintele protopop Vasile Covalciuc a adresat cuvinte de mulţumire Consulatului General al României la Cernăuţi,  primarului Mykola Karliiciuk, înaltelor feţe bisericeşti, prezente la hramul bisericii, îndemnându-i pe credincioşi la cuminicare cu cele sfinte prin lumina credinţei, praznicul continuând cu o agapă creştină.

Astfel precum fiecare biserică are propriul ei înger păzitor,precum fiecare popor are îngerul său călăuzitor, fiecare dintre noi avem un înger păzitor, care ne veghează, ne ocroteşte de la Botez și pe parcursul întregii vieți pământești. Fie ca acest înger ocrotitor să ne călăuzească paşii spre izvorul credinţei, să avem posibilitate să-i înălţăm Celui de Sus ruga în limba strămoşilor – în ROMÂNĂ. Deci, să ne rugăm în limba străbunilor, în ea să dăinuim prin credinţă, armonie şi iubire.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”