24 martie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI ROMÂNIA, LA MULŢI ANI, ROMÂNI!

1 decembrie 2019 р. | Categorie: Cernăuți

Azi toate clopotele bisericilor de pe întreg cuprinsul Ţării bat vibrant într-un prinos de profundă recunoştinţă pentru marii făuritori ai Unirii. Păstrând în inimi pururi România, suntem în cuget şi simţire un tot întreg cu Patria noastră istorică, cu toţi acei care gândesc şi respiră româneşte. Or, Marea Unire din 1918 face parte din evenimentele de vârf ale istoriei noastre zbuciumate care s-au înscris în cartea de aur a Neamului.

Dumnezeu şi înaintaşii ne-au lăsat ca moştenire peste veacuri ce avem mai sfânt – un Grai şi o Ţară, respectul şi recunoştinţa faţă de acei care au făurit Unirea Bucovinei cu Patria  mamă, faţă de înaintaşii care s-au sacrificat pe altarul iubirii de Ţară. De altfel, cea  mai mare Sărbătoare a poporului român - Ziua NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, 101 ani de la MAREA UNIRE, ne adună în suflet mai puţine bucurii şi mai multe tristeţi, dacă e să constatăm cine-am fost şi cine suntem, cine putem deveni, dacă ne pierdem Graiul.

Oricât ne-ar fi de greu, trebuie să fim puternici, să ne înarmăm cu curaj şi demnitate naţională pentru a ne păstra Limba şi prin ea, Neamul, să fim mândri că suntem români, că-l avem pe Eminescu, pe Ştefan cel Mare. În această zi măreaţă pentru Poporul Român, să aprindem o candelă, să ne închinăm cu pietate şi să punem o floare la monumentele înaintaşilor.

„Fii pribegi ai ţării mele, /Necăjiţi între străini, /Nu uitaţi menirea voastră /De Români şi de Creştini. /Legea noastră creştinească /Şi pământul românesc /S-au păstrat cu multe jertfe /Care nu se pomenesc…”.

Să nu uităm că 1 decembrie este ziua în care ne sărbătorim valorile, moştenirea culturală şi istorică. Să ne amintim că în Unire e puterea!

„Doamne, nu uita de noi, /Suntem săraci, plini de nevoi…/Doamne, ocroteşte-i pe români!”

Felicia NICHITA-TOMA