18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NUTRIM SPERANŢA CĂ DESPĂRŢIREA DE „ZORILE BUCOVINEI” NU VA FI DE LUNGĂ DURATĂ

9 decembrie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Vă mărturisesc cu mare tristeţe şi regret din partea mea, precum şi a tuturor abonaţilor din Ropcea, că ne-a îndurerat mult vestea despre încetarea apariţiei ziarului nostru „Zorile Bucovinei”. Întotdeauna ne-a fost oaspete drag şi aşteptat în casele noastre. Îmi amintesc cum citea tatăl meu primele numere, care la început au apărut în grafie latină. „Zorile Bucovinei” şi-a câştigat pe bună dreptate dragostea cititorilor, căci e ca o carte de căpătâi, un model de frumoasă şi corectă exprimare pentru elevi şi profesori. S-au scris multe despre meritele ziarului. Eu, însă, aş vrea să menţionez meritul jurnaliştilor (celor care muncesc în perioada de faţă) la apariţia unor cărţi, în special monografii ale străbunelor noastre vetre româneşti. Multe materiale cuprinse în aceste volume au văzut lumina tiparului mai întâi în paginile „Zorilor Bucovinei”, fiind redactate de stimaţii şi harnicii noştri ziarişti.

Mai cu seamă, eu le sunt foarte recunoscătoare Zoriştilor pentru contribuţia însemnată la apariţia monografiei Ropcei, toate materialele incluse în volum fiind publicate mai întâi în paginile ziarului. Ne pare rău că nu s-a găsit în toată România un sprijin financiar pentru ca „Zorile Bucovinei” să mai apară tipărit pe hârtie, aşa cum i-a bucurat pe români pe parcursul aproape a opt decenii. Ne alinăm tristeţea cu speranţa că această durere e trecătoare şi că despărţirea nu va fi de lungă durată. Comunitatea românească din ţinutul Cernăuţiului era nevoie de „Zorile Bucovinei”, şi dacă România ne poartă de grijă, dacă se nelinişteşte de viaţa noastră spirituală, ar fi de dorit să susţină apariţia ziarului atât de necesar comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi. 

Valeria MIHAILIUC, corespondentă netitulară