03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Românii din Horbova au sărbătorit ,,Malanca,, (VIDEO)

2 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

De Sfântul Vasile pe stil nou, în prima zi a anului 2020, locuitorii din pitoreasca vatră de vrednici români, Horbova, raionul Herţa, păstrători demni ai tradiţiilor şi datinilor străbune, oaspeţi sosiţi din Cernăuţi şi din alte părţi, s-au adunat în centrul satului pentru a asista la pitorescul spectacol teatralizat al „Malăncii” ce an de an devine tot mai spectaculos, mai plin de viaţă şi veselie, adunând tot mai mult public.

De data aceasta horbovenii au impresionat localnicii şi oaspeţii cu construcţia uriaşă – „şobolan”, simbolul anului, însoţit de o gloată de Moşi Crăciun, „Căluţi”,capre, urşi şi tineri îmbrăcaţi în haine naţionale româneşti etc. Sub strunele melodiilor populare mascaţii s-au prins în iureşul dansului cu gospodarii, de s-a cutremurat pământul, cântecele răsunând în tot Ţinutul Herţei, veselia ajungând până la Cernăuţi.

Românii din Horbova sunt convinşi că Anul Nou trebuie întâlnit cu veselie, dansuri şi muzică, ca veseli şi fericiţi să fie tot anul.

Diana TOMA

Video şi foto: S. Karaciko