03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

CE SIMTE INIMA DE PATRIE ACUM?

9 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

CE SIMTE INIMA DE PATRIE ACUM?

ÎN PAGINILE „ZORILOR” AŢI ADUS LUMINA MÂNGÂIERII ÎN CASELE NOASTRE

Stimată echipă zoristă, vă doresc din suflet în noul an ce ne va trece peste câteva zile pragul, multă sănătate şi putere de a înfrunta toate greutăţile actuale şi cele viitoare. Vă mulţumesc frumos şi mult, mult, că aţi rezistat, muncind cu atâta dragoste de Neamul nostru românesc pentru a ne păstra şi promova cultura, limba maternă şi identitatea noastră de veacuri pe acest îndrăgit şi mult pătimit pământ.

În paginile ziarului „Zorile Bucovinei” aţi adus lumina mângâierii şi bunătăţii în casele românilor bucovineni, care de veacuri trăiesc alături în bună înţelegere cu fraţii lor de alte etnii. Vă mulţumesc şi vă doresc cel puţin tot atâţi ani de slujire cu abnegaţie pentru românii din Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, pentru Iancu Flondor,Mihai Eminescu şi mulţi alţi eroi şi personalităţi ce fac cinste istoriei şi culturii românilor de pretutindeni. Dumnezeu să vă aibă în paza Lui divină şi în viitorii ani!

CE SIMTE INIMA DE PATRIE ACUM?

Anii de restricţii dau năvală

Spre Ţara mea de Sus cu legi banale,

Pe-acest pământ istoric, strămoşesc,

Să amuţim în graiul românesc.

Baraje ne tot pun mereu în cale

De la Carpaţi până la mare.

Ce simte inima de Patrie acum?

Iar suntem lăsaţi în pană la greu drum?

Durerea ne zguduie suflarea

Şi spumegă cu noi în valuri disperarea.

Mica echipă eroic se zbate

De lumina „Zorilor” să avem parte.

Să ne lumineze în fiecare joi,

Să aibă viaţă, depinde şi de noi.

Ziarul, comoara noastră sfântă,

Cu har s-o apărăm prin luptă.

Destui decenii umiliţi trăim,

La noi acasă cât să pătimim?

Tristeţea ne surâde iar în faţă:

Rămasa-m  amăgiţi aici pe viaţă.

Azi cu optimism ne inspirăm

În propriul crez rămâne să optăm.

Să revenim, m-aş bucura nespus,

În atmosfera de respect fără de-apus.

Viorica SCHIPOR-PIŢU,

s. Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ 

Publicat în ziarul „Zorile Bucovinei”, 25 decembrie 2019