28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA VOLOCA – ÎN ALEANUL COLINDULUI STRĂBUN

11 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Perioada sărbătorilor creştine de iarnă e una a înălţării spirituale, când iertăm şi lăsăm bucuria să ne intre în suflet cu pacea şi cu tot ce avem mai frumos şi mai scump. Nestemate din strămoşeştile tradiții au însufleţit cea de-a 7-a ediţie a Festivalului de colinde şi obiceiuri de iarnă  ce s-a desfăşurat la 10 ianuarie în comuna Voloca, raionul Hliboca.

În această oază a românităţii, comuna Voloca pe Derelui, tradiţiile, graiul matern, sunt păstrate cu pietate şi perpetuă din generaţie în generaţie. Şi la actuala ediţie a Festivalului de colinde sala Casei de Cultură din localitate a răsunat de ovaţii. Cete de colindători din raionul Hliboca au  etalat în Pomul Sfintelor Sărbători perenitatea spiritului popular – costumul naţional şi frumoasele colinde, cea mai scumpă zestre moştenită din străbuni. Or, valorificarea acestui cumul de valori constituie tezaurul cel mai de preţ ce contribuie la păstrarea identităţii noastre naţionale.

Bucuria sărbătorii a vibrat armonios cu prezenţa şi în mesajele de felicitare ale oaspeţilor – Consulului General al României la Cernăuţi, dnei Irina-Loredana Stănculescu, Vitalie Kolomiiciuc, adjunct al şefului Administraţiei Raionale Hliboca, Nicolae Toma, redactor-şef al “Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi.

Cu acelaşi har divin părintele protoiereu mitrofor Ion Gorda, protopopul raionului Hliboca, a vorbit despre însemnătatea Festivalului ce se desfăşoară cu binecuvântarea Mitropolitului Cernăuţiului şi Bucovinei, ÎPS Meletie, care are menirea de a păstra şi perpetua nu doar credinţa strămoşească, ci şi tradiţiile, portul popular, obiceiurile românilor din ţinut, felicitând credincioşii şi mulţumind primarului Valentin Hlopina pentru susţinere şi ajutorul acordat la organizarea Festivalului, dar şi lui Ion Semeniuc, directorul Casei de Cultură, Mihai Diaconu, Ion Bodnar, Valentin Penteleiciuc, Ion Olenteriuc, Nicolae Mintencu, etc., preoţilor care au pregătit corurile şi colectivelor pentru participare, dnei Irina Loredana Stănculescu pentru prezenţă şi cadouri „dulci”, pe care, ca un Moş Crăciun cu mână darnică, le-a împărţit celor mai mici colindători.

La rândul nostru, îi mulţumim şi noi cucernicului protopop Ion Gorda pentru frumoasa şi excelenta organizare a Festivalului de colinde şi obiceiuri, dar şi pentru amabilitatea de a ne invita la Sărbătoarea Datinii, pentru susţinerea „Zorilor Bucovinei”, „ziarul cel mai important şi mai citit de voloceni, care trebuie sprijinit financiar şi urmează să apară din nou pe hârtie” (e convins părintele paroh), la fel precum şi primarului Valentin Hlopina, bravilor mei consăteni, care au fost alături cu duhul în toţi aceşti ani de ziarul preferat şi au rămas buni prieteni ai variantei electronice a „Zorilor Bucovinei”.

Cel mai de frunte gospodar, Valentin Hlopina, primarul comunei teritoriale unite Voloca din care fac parte cele trei sate – Voloca, Hruşăuţi şi Valea Cosminului – i-a mulţumim preotului paroh Ion Gorda, care a osârduit la organizarea Festivalului, exprimându-şi bucuria că „am ajuns şi timpurile când autorităţile pot fi alături de biserică, ca împreună să sărbătorim sfintele sărbători, au dragoste faţă de Dumnezeu, de datini”.

Cu colinde venite din sferele celor chemaţi să ne poarte spre triumful binelui, primii au aprins luminile Datinii în pomul Festivalului membrii Corului Bisericii “Sfântul Nicolai” din Voloca, condus de Ion Bodnar şi Dumitru Poclitar, urmaţi de cei ai Corului de la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Hruşăuţi, dirijaţi de Gheorghe Sadovei, aducând pe scena Datinii şi Credinţei străbune un potpuriu de colinde înălţătoare spre poarta Ler-ului, luminându-le calea în Împărăţia Festivalului de la Voloca  şi colindătorilor de la sfintele lăcaşe din Priorochia, Biserica „Sfântul Mucenic Dimitrie”, din Iordăneşti, Biserica „Sfântul Nectarie”, Dimca, Biserica „sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Cupca, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Corovia, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Molodia, Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci”. Au dat sclipire şi magie Festivalului colindătorii de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Tereblecea. Deschizătoare de drumuri spre grădina sacrelor datini au fost ineditele şi înălţătoarele colinde ale membrilor corului Bisericii „Sfânta Treime” din Băhrineşti, avându-l ca solist pe părintele paroh Constantin Cibotaru.

Au moderat cu suflet Sărbătoarea, ajutaţi de cucernicul protopop Ion Gorda, tinerii românaşi din Voloca, Ana-Cristina Poclitar şi Andrian Vasluian.

Fineţea acestor colinde, pe care românii din acest colţ mioritic de Ţară, din acest sat vestit de gospodari din  Bucovina, le trăiesc cu sufletul, frumuseţea costumelor populare, ne fac de fiecare dată să ne bucurăm pentru aceşti păstrători şi purtători de datini. Or, românii din acest leagăn al românismului nu au nevoie nici de lideri, nici de îndrumători, ştiu să-şi păstreze credinţa străbună, să-şi iubească limba, tradiţiile – inestimabila zestre, pe care o promovează şi o păstrează pentru urmaşi. E tot ce au mai scump şi sfânt.

Felicia NICHITA-TOMA