28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Aici, în dulcea Bucovină a lui Eminescu, românii îşi vor păstra graiul şi datinile cât va răsuna colindul drag şi sfânt

13 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Feeria Sărbătorilor de Iarnă ce ne-au înnobilat sufletele odată cu reînnoirea anului ne ţine încă  într-un continuu periplu de visare. Or, aici, în dulcea Bucovină a lui Eminescu, miracolul Sărbătorilor Creştine de iarnă coboară din Împărăţia Ler-ului cu un farmec deosebit. Apropo, în această parte de Ţară, unde românii prin demnitatea, toleranţa şi bunăvoinţa moştenită din străbuni trăiesc în armonie cu etniile  conlocuitoare, sacralitatea sărbătorilor  perpetuă, împletindu-se cu obiceiurile şi tradiţiile lăsate din strămoşi într-o verde cunună a dăinuirii.

Cea de-a 20-a ediţie aniversară a Festivalului raional Storojineţ de colinde religioase, organizat anual graţie Protopopiatului de Storojineţ, prin osârdia vrednicului slujitor al altarului, părintelui protopop Vasile Covalciuc, cu sprijinul ÎPS Meletie, Arhiepiscopul Cernăuţiului şi Bucovinei, cuvioşilor părinţi de la bisericile din raion, a deschis porţile Datinii cu feeria colindului, cu frumoase tradiții, păstrate cu sacralitate de-a lungul zbuciumatei noastre istorii, adunând 25 de formaţii corale în somptuoasa sală a Casei de Cultură din Storojineţ.

Timp de peste trei ore am trăit clipe de neuitat, întorcându-ne în copilărie, ascultând ineditele şi frumoasele colinde ale cetelor de colindători sosite atât de la vetre româneşti, cât şi de la cele ucraineşti din raion.

Cu acelaşi har divin, primenit într-o lumină sacrală, primii au aprins Troparele  Crăciunului în pomul Festivalului preoţi din protopopiatul Storojineţului, o strălucire înnobilatore i-au imprimat Festivalului membrii Corului de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Storojineţ, avându-l ca solist şi dirijor pe preotul Gheorghe Covalciuc. Îmbrăcaţi în veritabile costume populare, păstrate în lada cu zestre a neamului, împreună cu îngerii din cer au înălţat cântări divine, slăvindu-l pe Hristos,  colindători de la vetrele româneşti, de la Ropcea, corul bisericesc şi membrii Ansamblului etnofolcloric model „Izvoraş”, conduşi de interpreta Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina, îmbucurătoarea veste a Naşterii aducând-o şi membrii corurilor bisericeşti din Crasna, Igeşti, Pătrăuţii de Jos, Pătrăuţii de Sus, Mihalcea, Broscăuţi, Ciudei, cu talentata solistă Diana Velea, Tisăuţi, Cuciurul Mare, Crăsnişoara Veche, Iordăneşti, raionul Hliboca etc.

Un frumos cadou de Sfintele Sărbători a fost şi găzduirea unui grup de tineri din Severodoneţk, regiunea Lugansk, estul Ucrainei, unde fierb cazanele războiului. Cucernicul protopop Vasile Covalciuc, căruia îi mulţumim pentru invitaţie, cu tristeţe şi ochii în lacrimi şi-a exprimat speranţa că doar cu ajutorul Celui de Sus vom depăşi aceste vremi tragice pentru întreaga Ucraină, binele va învinge răul, se va instaura pacea, bunăstarea, accent pus şi de secretarul Eparhiei Cernăuţului, arhimandritul Nikita, dar şi de Mykola Karliiciuk, primarul or. Storojineţ.

Prezentă la sărbătoarea Luminii, Credinţei şi Datinii, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, a sosit cu cadouri „dulci” pentru colindătorii cei mici, în mesajul de felicitare diplomatul român specificând faptul îmbucurător că românii din această parte de ţară păstrează cu sfinţenie credinţa şi tradiţiile strămoşeşti.

Or, avem convingerea că, aici, în dulcea Bucovină a lui Eminescu, românii îşi vor păstra credinţa,  graiul şi datinile cât va răsuna colindul drag şi sfânt, nu se vor înstrăina de tot ce e străbun.

Pentru „Zorile Bucovinei” – Felicia NICHITA-TOMA