05 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„LA EMINESCU, SUS, ÎN DULCEA BUCOVINĂ”

16 ianuarie 2020 р. | Categorie: Cultură

Frumoasa tradiţie a sărbătoririi din 2010 a Zilei Culturii Naţionale ce se desfăşoară sub nimbul eminescian, la Cernăuţi, pe pământul unde a răsărit şi şi-a luat zborul spre sferele universului poetic Luceafărul poeziei româneşti, patriotul adevărat, „românul absolut”, militant pentru Unirea tuturor românilor, a fost marcată cu pietate, deşi puţini au fost dintre acei care au urmat aspiraţiilor eminesciene.

O mână de români, adunată sub sceptrul eminescian, cu ocazia împlinirii 170 de ani de la naşterea Poetului, a venit şi mai dezbinată, şi mai divizată. Adevărul e că la monumentul juvenil al Luceafărului din centrul bătrânului Cernăuţi am văzut şi oameni vii, tineri, frumoşi şi senini la suflet, crescuţi şi educaţi în duh eminescian, care, după depunerile de flori în eternitatea celui care ne-a înveşnicit graiul în frumosul veşmânt al limbii române, după elogioasele mesaje de felicitare ale preşedintelui Consiliului Regional Cernăuţi Ion Muntean, Consulului General al României la Cernăuţi Irina-Loredana Stănculescu, etc., ne-au unit într-o singură trăire românească, la spectacolul de romanţe pe versuri eminesciene, discipolii Şcolii Populare de Artă Cernăuţi, membrii Ansamblului „Perla”, cu vocile îngereşti, prin lirismul cântecelor patriotice dând start Festivalului Transfrontalier  ”Cu Eminescu în suflet și în gând”, organizat şi găzduit de Centrul Bucovinean de Cultură Românească Cernăuţi (director Iurie Levcic),  în parteneriat cu  Alianța Asociațiilor Național-Culturale Românești din Ucraina  (preşedinte Dumitru Caulea), Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale "Arboroasa”, Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (preşedinte Lilia Govornean).

Cu un emoţionant mesaj în care s-a conturat importanţa şi actualitatea operei eminesciene a fost prezent consulul Ionel-Constantin Mitea, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi

Ne-a atins coardele sufletului „Luceafărul”,formidabil interpretat în premieră de Dumitru Caulea. Răvăşitor de duios s-au înălţat aromele vibraţiilor lirice eminesciene prin vocile maeştrilor Corului „Dragoş Vodă”, dirijat de Dumitru Caulea, „Fetelor din Bucovina, avându-o îndrumătoare pe viorista Luminiţa Demianic, Tulburător de dulce s-a revărsat parfumul aromitor din bogatul buchet al spectacolului de romanţe, pe versurile cele mai cunoscute ale lui Eminescu, şi prin vocile măiestre ale unor artişti de valoare, precum adorabila Maria Dovghei, cu vocea-i formidabilă, „crescută” în grădina dorului de sublim, acompaniată de maestrul Dumitru Caulea (pian) şi talentata Luminiţa Demianic (vioară), irepetabila Carolina Jitaru, inegalabilul rapsod Nicolae Mintencu, Gheorghe Posteucă, tinerele şi promiţătoarele Andreea Costinean şi Sabrina Palamariu, momentele sublime de aleasă revelaţie lirică contopindu-se într-o lacrimă de dor pentru Eminescu şi prin rugăciunea stareţei  Voievodalei Mănăstiri Voroneţ, stavrofora Gabriela, vibrând în unison cu trăirile şi dorurile eminesciene.

Felicia NICHITA-TOMA pentru  "Zorile Bucovinei"