28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

VĂ INVITĂM LA UN PIOS OMAGIU CONSACRAT PROFESORULUI ŞI PATRIOTULUI VASILE BIZOVI

21 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

La 25 ianuarie se împlinesc două decenii de când a plecat în veşnicie profesorul de limba română Vasile Bizovi, luptător ardent pentru dăinuirea valorilor naţionale. Născut la 26 august 1926, era la vârsta când ar fi putut să mai trăiască, dacă n-ar fi avut un destin atât de zbuciumat ce l-a urmărit din tinereţe până la moarte. Ca un adevărat fiu al vetrei străbune, nu şi-a cruţat nici timpul, nici sănătatea, adunând ca o albină materiale despre Boian într-o impunătoare monografie, apărută post-mortem. Profesorul Vasile Bizovi şi-a venerat profesia, altoind elevilor săi de la cele două şcoli din Boian, cărora le-a slujit cu credinţă, iubirea de neam şi limba strămoşilor noştri. Distins cu titlul de Învăţător Emerit al Ucrainei, el a fost şi rămâne un nume de referinţă nu doar pentru Boian, ci şi o valoare în istoria învăţământului naţional, model de verticalitate şi un simbol al rezistenţei în faţa înstrăinării de limbă şi neam. Fiind legat sufleteşte de „Zorile Bucovinei” şi o prezenţă vie în paginile ziarului, noi, jurnaliştii, îi păstrăm memoria, ne străduim să-i îndeplinim testamentul spiritual.

La împlinirea a 20 de ani de la trecerea în eternitate a compatriotului Vasile Bizovi, membru fondator al Societăţii „Mihai Eminescu”, animator al deşteptării naţionale a românilor din nordul Bucovinei, „Zorile Bucovinei” şi Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, cu susţinerea Alianţei Societăţilor Naţional-Culturale Româneşti din Ucraina, invită, la 25 ianuarie, pe cei care l-au cunoscut, l-au preţuit şi îi păstrează memoria la un pios omagiu, momentul comemorativ fiind găzduit de sediul Centrului Bucovinean de Cultură Românească, or. Cernăuţi. Păstrându-i amintirea în suflete, vom aprinde împreună lumânarea evocărilor, întărindu-ne coloana propriei demnităţi.

ORGANIZATORII