28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN UCRAINA – ÎN VIZITĂ LA ROMÂNII DIN CERNĂUŢI

22 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

În cadrul vizitei de lucru în nordul istoric al Bucovinei, Cristian-Leon Ţurcanu, Ambasadorul României in Ucraina, a avut o întrevedere cu seful Administratiei Regionale de Stat Cernauti, Serhii Osaciuc, si cu presedintele Consiliului Regional Cernauti, Ivan Muntean. Au fost discutate modalitatile de aprofundarea si extindere a cooperarii din regiunea de frontiera - inclusiv deschiderea a doua noi puncte de trecere a frontierei, educatia in limba romana, precum si contributia esentiala a etnicilor români la dezvoltarea socio-economica a regiunii Cernauti.

Ambasadorul României în Ucraina a efectuat o vizitā la scoala de culturā generalā din Mahala, raionul noua Suliţă, unde aproape 400 de copii învata în limba românā. A discutat cu profesorii despre importanta limbii române pentru comunitate si pentru pāstrarea identitātii, precum si despre modul in care invātamântul in limba românā din Ucraina va fi afectat de noua legislatie privind invatamantul secundar. Ambasadorul României in Ucraina a vizitat sectia de radiologie a spitalului regional din Cernauti, devenita recent operationala dupa reabilitarea efectuata in cadrul unui proiect finantat de România prin roaid.

In cadrul intalnirii Ambasadorului României in Ucraina cu liderul Aliantei Asociatiilor Culturale Românesti din Ucraina, Dumitru Caulea, şi cu liderul Consiliului National al Romanilor din Ucraina, Vasile Tarateanu,  a fost discutat impactul legislatiei educatiei secundare generale asupra dreptului la educatie in limba românā, situatia din scolile cu predare in limba românā din regiunea Cernāuti, precum si importanta utilizārii limbii materne in efortul de prezervare a identitatii etnicilor romani.

In timpul întrevederii Ambasadorului României in Ucraina cu liderul regional din Cernauti al partidului Sluha Narodu, Vitalii Druganovskyi,a avut loc odiscutie privind invatamantul in limba materna, drepturile etnicilor români din Ucraina, precum si despre noi proiecte de cooperare transfrontaliera.O discuţie deschisa si constructiva a fost şi întâlnirea Ambasadorului României in Ucraina cu Valerii Bojic, seful grupului Bucovina din Rada Suprema, cu privire la proiectele prioritare in regiunea Cernauti, modalitatile de aprofundare a cooperarii transfrontaliere, impactul legislatiei asupra invatamantului in limba românā din Ucraina, informează "Zorile Bucovinei".