19 septembrie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA DARABANI, ÎNTR-O HORĂ MARE A UNIRII

25 ianuarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

La 24 ianuarie 1859 s-a împlinit voinţa întregului neam, domnitorul unificator şi reformator, Alexandru Ioan Cuza, rămas în istorie ca „Domn al Unirii”, făurea întregirea neamului. Astfel românii şi-au văzut împlinit visul de aur prin Unirea celor două principate româneşti într-un singur stat unitar, Unire, spre împlinirea cauzei sfinte a căreia a făcut primii paşi Domnitorul Mihai Viteazul. Etapa importantă  de statalitate românească pe care a desăvârşit-o Alexandru Ioan Cuza, făurind Mica Unire, reprezintă o cale de dezvoltare a poporului român, de păstrare a spiritului românesc, a demnităţii şi identităţii pe plan internaţional.

La 24 ianuarie curent, de Ziua Unirii Principatelor Române, acelaşi dor a fremătat, acelaşi idealul naţional a vibrat în sufletul românilor, marea Horă a Unirii întregind-o spiritual la Darabani, prin cântec şi dans, români din Republica Moldova, Ucraina şi România. Or, la Darabani, judeţul Botoşani, acest eveniment, organizat excepţional de primăria municipiului, a fost unul de magică înălţare spirituală. Printre cei care au fascinat publicul, adunat în sala arhiplină a Casei de Cultură, au fost tineri de la şcolile locale din Darabani, dar cei mai aplaudaţi au fost maeştrii Corului „Dragoş Vodă”, ridicaţi la o nouă înălţime spirituală de către dirijorul şi compozitorul Dumitru Caulea, absolvent al Conservatorului din Bucureşti, preşedintele Alianţei Românilor din Ucraina, care le-au dăruit spectatorilor, prin cântecele patriotice interpretate, momente de sublimă armonie spirituală, întărindu-le în crez şi aspiraţii că Unirea cu Patria Mamă ne-a fost cel mai sfânt şi drept ideal, susţinuţi şi de tinerii dăruiţi cu har, bravii instrumentişti din Fanfara „Anatol Cazacu” din Chişinău. Şi finalul sărbătoririi Micii Uniri la Darabani fiind unul magnific, precum în poveştile cu Făuritorul Unirii, încheindu-se cu un marş feeric al făcliilor şi cu Hora Unirii, prin aceste torţe arzânde Unirea Principatelor Române simbolizând  o înfrăţire prin lumină şi căldură cu toţi fraţii români „De la Nistru pân-la Tisa”, cum spunea Eminescu.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”