29 noiembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Eminescu este universul nostru, iubirea cu toate tainele acestui înălţător sentiment

30 ianuarie 2020 р. | Categorie: Cultură

Deşi s-a scurs nu puţin timp din ziua de 15 ianuarie, Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu, ne ţine încă într-un continuu periplu de visare şi evocare. După ce l-am omagiat la Cernăuţi, i-au făcut mulţi îndrăgostiţi de măiastra-i carte declaraţii de dragoste, un strop de dor eminescian ne-au picurat în suflet, cu dragoste de Eminescu, bunii români din vechea vatră răzăşească – Voloca pe Derelui. Mai bine zis, un strop de har eminescian ne-au dăruit profesorul de română Nicolae Mintencu, desemnat cu titlu de Învăţător Emerit al Ucrainei, împreună cu discipolii săi, elevi la ŞM Voloca, raionul Hliboca, invitându-ne la o emoţionantă seară literară, dedicată  celui ce ne-a înveşnicit în strai ales frumoasa limbă română.

Recitalurile de poezie, romanţele pe versuri eminesciene, ne-au umplut sufletele de dor de Eminescu, la fel precum romanţele „Pe lângă plopii fără soţ…”, cântată atât de duios la nai de Patricia Ivaneţ, acompaniată de profesorul Gheorghe Gostiuc, „Mai am un singur dor”, interpretată cu suflet de rapsodul Nicolae Mintencu. Patriotism şi iubire a vibrat în vocile elevilor din clasele a 5-a-10-a, care timp de câteva ore ne-au purtat pe aripi de luceferi prin sublimul poeziei eminesciene, descoperindu-ne frumuseţi din profunzimea cugetului şi spiritului Marelui Eminescu.

Personalitatea marelui Poet Mihai Eminescu a fost evocată şi prin poemul „Luceafărul”. În mrejele de văpăi ale nemuritorului Luceafăr electrizându-ne inimile  Hiperion – Sebastian Penteleiciuc şi Cătălina – Ana-Cristina Poclitar, Cătălin- Daniel Criţan – elevi ai cl. a 10-a, care au şi depus cele mai frumoase flori în eternitatea Poetului, spectacolul fiind înscenat cu susţinerea profesorului Nicolae Mintencu pentru a altoi dragostea faţă de opera eminesciană, faţă de marii clasici ai literaturii române, eruditul dascăl producându-se în rolul lui Demiurg, iar cuvântul autorului revenindu-i lui Valentin Onofreiciuc, tinerii demonstrându-ne încă o dată că Eminescu este universul nostru, iubirea cu toate tainele acestui înălţător sentiment, că prin nemuritoarea-i operă Poetul îndeamnă la întoarcere spre izvoare, la cunoaşterea trecutului pentru a ne putea extinde viitorul spre culturile lumii.

În ani de ocupaţie bolşevică, de persecuţii şi prigoană, de deportări şi exterminări, Eminescu le-a fost crez şi legământ, le-a dat putere buneilor noştri să reziste, ne dă speranţe şi azi, când timpurile nu sunt dintre cele mai favorabile pentru noi, românii, când putem fi lipsiţi de Graiul Matern – Limba Română. Or, atâta timp cât va dăinui geniul eminescian va exista şi Limba Română.

Astfel, la 170 de ani de la nașterea celui mai mare poet național al neamului românesc, Mihai Eminescu, elevii de la ŞM Voloca, îndrumaţi de profesorul Nicolae Mintencu, susţinuţi de şefa de studii Maria Onofreiciuc,  au omagiat prin cântec și poezie amintirea Luceafărului.

Felicia NICHITA-TOMA pentru "Zorile Bucovinei"