10 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

NE OFERĂ UN EXEMPLU DE UNITATE, DE LUPTĂ PENTRU DREPTUL DE A NE NUMI ROMÂNI

10 februarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

În aceste zile când comemorăm jertfele masacrului de la Lunca Prutului din februarie 1941, nu putem să nu conştientizăm că pomenirea martirilor de la Fântâna Albă, masacraţi la 1 aprilie 1941, nu e doar o datorie sfântă faţă de acei care şi-au sacrificat tinereţea la altarul de jertfă al neamului, ci e şi un prilej al întării unității românilor bucovineni, la care şi-a pus şi îşi pune sufletul preotul protoiereu mitrofor Ion GORDA, parohul Bisericii „Sfântul Nicolai” din  comuna Voloca, protopopul raionului Hliboca, organizând în fiecare an aici, la Fântâna Albă, în Valea Plângerii, parastase de pomenire.

Cu un prinos personal vine şi la păstrarea memoriei înaintaşilor care au luptat pentru dreptul de a ne numi ROMÂNI. Or, tot cucernicului părinte îi datorăm pelerinajele şi serviciile divine, oficiate, în fiecare luni la Paşti, la Stejarul lui Ştefan cel Mare din inima Codrilor Cosminului, în memoria vitejilor ostaşi care au apărat dreapta credinţă de nu eram turciţi. Astfel, părintele Ion, ca şi Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt, ne oferă un exemplu viu de unitate prin credinţă, pe care trebuie s-o dovedim şi noi în prezent, păstrându-ne ce-i al nostru din moşi-strămoşi – credinţa, limba.

Istoria, existenţa noastră pe acest pământ strămoşesc, ni-i încărcată de tristeţi şi dureri, dar Dumnezeu ne mai dă şi câte o bucurie - la 9 februarie preotul protoiereu mitrofor Ion GORDA, parohul Bisericii „Sfântul Nicolai” din  comuna Voloca, protopopul raionului Hliboca, şi-a aniversat jubileul de 60 de ani de viaţă şi evlavioasă slujire duhovnicească la altarul credinţei.

Cu ocazia zilei de naştere îi urăm multă sănătate, să-i dea Bunul Dumnezeu bucurii şi lumină în suflet, forţe inepuizabile edificatoare întru păstrarea credinţei, dragostei de cele sfinte,  de neam, întru prosperitatea sfintei ctitorii, pe care o conduce cu evlavie şi înţelepciune, să păşească cu încredere şi demnitate pe calea arătată de Domnul, ocrotind credinţa străbună,  vatra strămoşească şi graiul matern. Numai clipe fericite alături de cei scumpi şi dragi, cucernic părinte!

La mulţi ani!

"Zorile Bucovinei"