07 martie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„DOINA PRIMĂVERII” LA HORBOVA HERŢEI, DEDICATĂ MĂRŢIŞORULUI ŞI ZILEI FEMEII

29 februarie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Un pur adevăr - poporul român are cele mai frumoase tradiţii ce-şi au rădăcina de veacuri în tezaurul folcloric strămoşesc. La Horbova, localitate românească din ţinutul Herţei, care face parte din comunitatea teritorială Ostriţa, aceste comori au bucurat sufletul publicului la sărbătoarea populară „Doina primăverii”, dedicată Mărţişorului şi Zilei Femeii. Adevărul e că „Mărţişorul” le-a adus horbovenilor nu doar zâmbetul primăverii, ci şi oaspeţi dragi – dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, Oksana Liliuk, coordonatoarea Festivalului „Malanca Fest”, Adrian Medvedi, şeful Direcţiei raionale de cultură Herţa.

Sărbătoarea s-a desfăşurat pe parcursul a trei ore cu sala arhiplină şi uşile deschise, cu dansuri şi cântece populare româneşti şi ucrainene, în faţa publicului evoluând la „Bis!” Orchestra de instrumente populare „Valea Prutului”, conducător artistic V. Buţura, Ansamblurile de dansuri „Alunelul”, conducător I. Buzduga, „Mugurelul”, „Speranţa”,conduse de I. Ciobanu, „Giocelul”, „Opincuţa”, conducătoare artistică M. Buzduga, soliştii Nadia Priscure, Erica Maluş, Ariana Capalb, Pavel Horoşişin, Stanislav Chiriac, Anatoli Balahura, Ariana Muraru, Nicoleta Spătaru, Serghei Ruşceac, Nadejda Scalco.

Horbovenii s-au bucurat de prezenţa şi felicitarea primarului Vasile Ţurcan, dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi. Aflându-se pentru prima dată la românii din Horbova, în oaza românismului, în mesajul său de salut, diplomatul român le-a mulţumit artiştilor amatori mai în vârstă pentru că-i încurajează pe cei tineri în păstrarea perlelor folclorice româneşti, tradiţiilor, portului şi cântecului popular, limbii materne, îndrumându-i să trăiască în pace şi prietenie.

Nicolae TOMA