07 martie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SIMFONII DE PRIMĂVARĂ ÎN OAZA ROMÂNISMULUI LA CIUDEI

2 martie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Purtat la inimă pentru a ne face mai buni la suflet, curaţi ca argintul cerului la venirea primăverii, Mărţişorul, acest simbol al tradiţiei româneşti ce ne defineşte ca neam, devenit, din decembrie 2017, moştenire a patrimoniului imaterial cultural UNESCO, a fost sărbătorit, la 1 martie, de către românii din comuna teritorială unită Ciudei, raionul Storojineţ.

Ca Mărţişorul să îmbrace strai de sărbătoare şi să umple sufletele consătenilor de bucurii, au avut mult de muncit primarul comunei Ciudei Anatol Piţu, directorul Şcolii nr1 Radu Petraşescu, profesoara de română Maria Micailu, ţesând stăruitor caierul de aur din tezaurul popular românesc. Or, cea de-a 4-a ediţie a Sărbătorii „Mărţişorul – 2020” a sosit în această oază a românismului nu doar cu razele calde ale primăverii, ci şi cu oaspeţi dragi, care le-au adresat frumoase mesaje de felicitare – Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, Dmytro Balinov, şeful ARS Storojineţ, Vasile Tărâţeanu, preşedintele asociaţiei Centrul Cultural Român„Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi, Lilia Govornean, metodistă la Institutul Postuniversitar de perfecţionare a cadrelor, preşedinta ACDERU, Ştefan Mitric, directorul Liceului „Ştefan cel Mare” din Ropcea, Dumitru Caulea, preşedintele Alianţei Românilor din Ucraina, Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţ, etc., cu oameni buni şi stimaţi, personalităţi de seamă ale Ciudeiului  - Anatol Piţu, primarul comunităţii teritoriale unite Ciudei, viceprimarul Vasile Paduri, Ion Burla, preşedintele Consiliului veteranilor, Gheorghe şi Romena Motrescu, colaboratori ai primăriei, Adrian Iliuţ, preşedintele Societăţii „Anastasia”, foşti şi actuali profesori etc.

Felicitându-i pe consăteni, elevi, dascăli, cu ocazia „Mărţişorului” şi povăţuindu-i să-şi păstreze comoara spirituală a tradiţiilor, unde în lume s-ar afla, să nu uite nicicând să revină Acasă, cel mai de frunte şi osârduitor gospodar al comunei, primar Anatol Piţu, le-a mulţumim oaspeţilor pentru prezenţă. Preluând firul frumoaselor gânduri ale conducătorului comunei, directorul Radu Petraşescu, mesagerul care zeci de ani ţine aprinsă flacăra limbii române în această cetate a neamului – Şcoala nr.1, graţie căruia localitatea Ciudei are o asemenea sărbătoare îmbrăcată în straiul românismului şi irepetabilelor tradiţii străbune, a prezentat oaspeţii, referindu-se şi la importanţa Mărţişorului marcat la Ciudei al 4-lea an consecutiv.

În virtutea competenţelor diplomatice, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, a evocat frumoasa tradiţie a Mărţişorului ce ne defineşte ca popor cu vechi  tradiţii, care e şi simbolul românismului, aducându-le laude şi mulţumindu-le românilor din Ciudei că-şi păstrează cu sacralitate tradiţiile, limba strămoşească.

Îmbrăcând, prin cântec şi dans, port naţional, cea mai frumoasă haină de sărbătoare a românilor din această mândră localitate de vrednici gospodari de la poale de Carpaţi – Limba ROMÂNĂ, pe scena Casei de Cultură din comunitatea teritorială Ciudei au răsunat buciumele, ca o chemare la unitate şi armonie, au evoluat, aducându-ne primăvara pe aripa sufletului, colective artistice, solişti, instrumentişti de la instituţiile de învăţământ din Ciudei şi Igeşi, alese fire din mărgăritarul cântecului românesc dantelând în culorile Mărţişorului „Izvoraşul” cântăreţei Victoria Costinean din Ropcea, Lucrător Emerit al Ucrainei. Un crâmpei din feeria şi căldura verii ne-au dăruit membrii grupului folcloric al pedagogilor de la ŞM nr.1 Ciudei prin compoziţia muzical-coregrafică „La cosit”, conducător artistic Radu Petraşescu.

Acum, când lupăm pentru Limba lui Eminescu şi Creangă, când suntem nevoiţi să ne apărăm şi să ne ocrotim limba maternă, ca un dangăt prevestitor de clopot, cu o binecuvântată lumină a speranţei, a răsunat vocea măiastră a baritonului Dumitru Caulea, dirijorul Corului regional „Dragoş Vodă”, mărturisitoare a iubirii de Grai prin interpretarea imnului Limbii Române – „Pentru ea”, pe versuri de Grigore Vieru, muzică Ion-Aldea Teodorovici, ridicând sala în frenetice aplauze în picioare.

Acest final frumos ca un răsărit de soare a imprimat şi mai multă strălucire Mărţişorului de la Ciudei, Limba strămoşilor noştri – ROMÂNA – vibrând în inimile românilor din acest colţ pitoresc de Ţară în simfonii de primăvară şi graţie patrioţilor Radu Petraşescu şi Anatol Piţu, dar şi altor vrednici români din comună care ţin aprins rugul românismului.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”