06 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

COPIII ROMÂNILOR VOR ÎNVĂŢA ÎN UCRAINEANĂ – PREŞEDINTELE UCRAINEI A SEMNAT LEGEA „Cu privire la învăţământul mediu”

13 martie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Liderii românilor din Ucraina, în deosebi cei din Cernăuţi, au tot trudit scriind adresări fără rost conducerii Ucrainei, iar legea ce ne scoate din şcoli limba română a fost, totuşi, semnată de preşedintele Zelenski. Astfel, conform legii, în clasele 1-IV copiii românilor vor învăţa ​​în limba maternă, studiind paralel limba de stat, în clasa a V-a, cel puțin 20% din volumul anual de ore va fi predat în limba ucraineană, cu o sporire treptată, încât în ​​clasa a IX-a cel puțin 40% din discipline să fie în limba de stat, în clasele X-XII-a, cel puțin 60% din materii urmează să fie predate în limba de stat.

Vă amintim că la 16 ianuarie curent, deputații din Rada Supremă a Ucrainei au votat „pentru” proiectul de Lege privind învățământul secundar. Respectiva lege reglementează accesul egal al copiilor la învățământul secundar general, în special prevede consolidarea autonomiei școlilor și reglementarea procesului de învățământ în cadrul reformei educaționale, că limba educației este limba de stat și reglementează, de asemenea, problema „învățării limbilor popoarelor indigene și ale minorităților naționale”. Într-un cuvânt, continuă politica controversatei Legi a educației din septembrie 2017, care ne scoate limba română din şcoli.

Popoarele băştinaşe din Ucraina, care nu locuiesc în mediul lingvistic matern, spre exemplu,  tătarii din Crimeea, vor putea învăţa în limba maternă. Deci, predarea  tuturor disciplinelor de învățământ în clasele 1-XII-a va fi efectuată în limba maternă, paralel cu studierea aprofundată a limbii ucrainene.

Pentru celelalte comunități naționale din Ucraina, limba cărora e apropiată de cea slavă, precum rusa,  predarea în clasele primare va fi, de asemenea, în limba maternă, iar din clasa a V-a cel puțin 80% din volumul de studii va fi în limba de stat.

Precizăm că Legea ”Cu privire la învăţământul mediu” permite predarea în limba maternă doar în școlile particulare.

Serviciul de presă al Ministerului Învăţământului Ucrainei a declarat că articolul respectiv al noii legi a fost scris pe baza rezultatelor numeroaselor consultări cu reprezentanții minorităților naționale și pe baza recomandărilor Comisiei de la Veneția.

De-acum, nu de liderii comunităţilor româneşti va depinde studierea limbii române în şcoli, dar de direcţia şcolilor, desigur, de profesori şi de părinţi, care urmează să aleagă şi să negocieze care discipline vor fi studiate în română şi care în ucraineană.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”