29 mai 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Mai suntem şi noi o fiinţă, un codru, o doină, un plai. Ne ţine aceeaşi credinţă, sădită în datini şi grai (Grigore BOSTAN)

5 mai 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Credinţa a însemnat şi e pentru noi, urmaşii lui Decebal, Lumină şi calea spre Adevăr. Prin iubire faţă de Credinţa străbună, de Grai, rugându-ne în Limba Maternă, Dumnezeu ne călăuzeşte paşii spre dăinuire. În Duminica a III-a după înălţătorul Praznic al Învierii Domnului, numită şi „Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe”, credincioşii ortodocşi din frumoasa şi împătimita noastră Bucovină le prăznuiesc pe Sfintele Femei Mironosiţe, purtătoare de miruri. Şi la Mănăstirea de maici Leorda din Pătrăuţii de Sus, raionul Storojineţ, în această oază a sacralităţii, cu miros de smirnă şi tămâie, unde aerul e plin de rugăciune, iar dangătele de clopot tulbură Altare, unde, cu aproape 20 ani în urmă, impresionat de pitorescul acestui colţ mioritic de Ţară, preacucernicul părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, susţinut de mireni, a avut inspiraţia divină de a înălţa un magnific locaş de închinare şi pomenire, astăzi sunt sărbătorite Sfintele Femei Mironosiţe..
Pentru a spori evlavia şi bucuria duhovnicească a credincioşilor, la praznicul aşezământul monahal, de obicei sunt invitaţi înalţi prelaţi şi feţe bisericeşti din Ucraina şi România. Despre aceasta se îngrijesc preacuviosul părinte Vasile Covalciuc şi fiul său, părintele-diacon Gheorghe Covalciuc. Înălţat din iubire şi evlavie, aşezământul monahal, în ziua Sfintelor Femei Mironosiţe, e inundat de mii de pelerini şi mireni care vin să se închine cu pioşenie, să-şi mărturisească păcatele şi durerile, alţii să pomenească morţii sau să boteze copiii, să se cunune, mulţi să ia apă sfinţită din izvorul sacru al sfântului locaş de închinare.
Construită prin dărnicia unor oameni de bună credinţă ca Vasile Bobiştean, Gheorghe Rotar, Gheorghe Berezovschi etc., Mănăstirea Leorda, cu cele trei locaşuri de închinare cu hramul Sfintele Femei Mironosiţe, Sfântul Mucenic Pantelimon, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, e un paradis al dumnezeirii, unde credinţa îşi are rădăcina din spiritul Neamului. Noi, românii, întotdeauna am ştiut să ne apărăm credinţa. Ca şi buneii, părinţii noştri, ne educăm copiii în spiritul credinţei şi dragostei faţă de tradiţii, de neam, de valori. Aşa cum Ştefan cel Mare a ctitorit 47 de biserici şi mănăstiri, la fel şi românii evlavioşi din acest colţ de rai de la poale de Carpaţi, îndrumaţi de părintele protopop Vasile Covalciuc, au înălţat, întru dăinuirea Credinţei, Mănăstirea Leorda.
Felicia NICHITA-TOMA