10 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI, DLE DIRECTOR RADU PETRAŞESCU – ADEVĂRAT SUFLET DE ROMÂN! SUCCESE MERITUOASE PE TĂRÂMUL GRAIULUI MATERN!

19 mai 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Şcoala este rădăcina vieţii, spunea un înţelept. Ne privim în oglinda timpului ori de câte ori ne e dor de şcoală, de copilărie. Dincolo de orice, şcoala  îşi are seva din izvorul graiului matern ce-şi are murmurul din inima pământului străbun, prin arterele căruia circulă sângele neamului românesc. De altfel, toată viața este școală. Iar „Şcoala cea bună, după cum spunea Nicolae Iorga, e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”. Şi la Şcoala Medie nr.1 din s. Ciudei, cea mai veche şcoală românească din raionul Storojineţ, se învaţă „a învăţa” în limba română, instituţia fiind condusă de 30 de ani de un Om cu literă mare, adevărat patriot român - directorul Radu PETRAŞESCU, pedagog prin vocaţie, dascăl de la Dumnezeu. Domnia Sa a instruit şi educat mai multe generaţii de elevi, posedând, la cel mai înalt nivel, arta de „arhitect al sufletelor copiilor”.

Domnul Radu Petraşescu a găsit întotdeauna cheiţa fermecată ce deschide tainiţele sufletelor copiilor, ştie să se apropie de ei cu inima, cu gânduri bune, cu poveţe înţelepte, poate de aceea  îl iubesc şi îl stimează atât de mult elevii, dat şi profesorii.

Provenind dintr-o familie de viţă nobilă de pedagogi de la Dumnezeu – tatăl, fratele şi sora mai mare au fost dascăli, dl Radu a moştenit această comoară, iar scumpa-i măicuţă l-a dăruit cu bunătate, înţelepciune, omenie şi hărnicie. Miruit cu acest har ceresc de a le aduce copiilor lumina cunoştinţelor, bucuria cărţii,  dragostea şi respectul faţă de semeni, de cei vârstnici, iubirea faţă de Grai şi Neam, tradiţii, de portul popular,de tot ce e românesc, dl Radu Petraşescu  le-a sădit la rădăcină sămânţa bunătăţii, generozităţii şi omeniei.

Calea vieţii nu întotdeauna i-a fost aşternută cu flori de mai, ci uneori, prin  petalele suave şi gingaşe ale tinereţii, a călcat şi pe spini. După ce a absolvit Şcoala Incompletă din Ropcea şi-a continuat studiile la Şcoala Medie din Ciudei, susţinând apoi cu succes examenele de admitere şi devenind student la Institutul  Pedagogic din Tiraspol. Descurcăreţ, deştept şi stăruitor, harnic şi priceput la carte, obţine diplomă cu menţiune de absolvire a Facultăţii de Geografie. Primii paşi pe tărâmul pedagogiei îi face într-un sat din Republica Moldova, câştigând, de la bun început, stima şi recunoştinţa discipolilor, colegilor şi sătenilor. Activează apoi ca profesor de geografie  la Igeşti şi  Ciudei, în ultimul, care i-a devenit scump şi natal încă de pe când era elev, s-a stabilit chiar cu traiul. Această frumoasă vatră românească i-a devenit şi mai aproape de suflet, căci şi-a înălţat aici o casă frumoasă, a sădit o minunată livadă, şi-a găsit dragostea – pe soţia Domnica. De altfel, profesoară şi ea, împreună cu care au crescut şi educat doi copii ca doi bujori. Iar bucuria şi mângâierea, mândria cea mare a soţilor pedagogi sunt cele trei nepoţele-zânuţe. Dinastia de pedagogi ai familiei Petraşescu creşte şi înmugureşte prin tinerele vlăstare – fiica Mariana, nora Maria, nepoata Diana…

Fiind un vrednic gospodar, un bun părinte, excelent conducător şi administrator, dl Radu Petraşescu e exemplu pentru consăteni şi colegi. Graţie calităţii sale de organizator ŞM nr.1 Ciudei e menţionată printre şcolile fruntaşe din raion şi regiune.

Patriot al neamului până în măduva oaselor, dl Petraşescu, susţinut de un alt român cu inima cât o ţară, dl primar Anatol Piţul, este sufletul mai multor manifestări naţional-culturale, organizate în comună – „Mărţişorul”, Ziua costumului naţional, Ziua Limbii Române, Hramul satului, sărbătorile jubiliare ale şcolii etc.

Sperăm că, în pofida tuturor furtunilor, care persistă să smulgă rădăcina neamului – limba română, în această frumoasă şcoală cu limba română de predare va răsuna şi va dăinui în veci graiul românesc, vor perpetua datinile şi tradiţiile populare.

Acum, când miraculosul Florar l-a îmbrăţişat pe ingeniosul director Radu Petraşescu cu două sărbători alese – 30 de ani de când se află în fruntea şcolii şi ziua de naştere. Venim şi noi, cei de la „Zorile Bucovinei”, membri ai Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi  din regiunea Cernăuţi,  cu un pios buchet de sincere urări, dorindu-i multă sănătate, activitate fructuoasă în postul de director, realizările să-i înflorească în pomul anilor cu florile succesului.

La mulţi ani, dle director, înnobilaţi de împlinirile dorite!

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”