27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DIN VOLOCA- DIN VÂRFUL COLOANEI FĂRĂ DE SFÂRŞIT A NEAMULUI

29 mai 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Marele sculptor român Constantin Brâncuşi spunea atunci, când a făcut coloana infinitului, că trebuie în permanenţă să învăţăm să urcăm, să ajungem cât mai sus, fiindcă de acolo putem vedea departe. Parafrazându-l pe Brâncuşi, putem afirma că de la Voloca, comună românească, din vârful coloanei fără de sfârşit a neamului, se văd ca în palmă rezultatele frumoase la învăţătură ale elevilor. Adeseori primarul Valentin Hlopina, directorul Gheorghe Poclitar şi şefa de studii Maria Onofreiciuc îi povăţuiesc pe tineri să înveţe, pentru a parcurge destoinic, cu rezultate frumoase,  acest drum al vieţii ce ne înalţă spre infinit.

Ultimul sunet de clopoţel va rămâne o zi esenţială în viaţa fiecărui absolvent al Şcolii Medii cu limba română de predare din comuna Voloca pe Derelui, raionul Hliboca. Amintiri unice, frumoase, pe care nu le va putea şterge nici timpul din inimile acestor tineri frumoşi, care trăiesc sentimente atât de bucurie, pentru că au avut pe parcursul anului realizări deosebite, cât şi de tristeţe, pentru că se despart de pruncie, de şcoala dragă. Or, tinereţea e cel mai mare atu al fiecărui om şi trebuie s-o trăiască cu demnitate pentru a profita din plin de ceea ce ne-a dăruit soarta. Acum, când orizontul spre viitor li e larg deschis, iar inima le bate mai puternic ca niciodată, amintirile copilăriei, clipele frumoase, trăite în şcoală, devin tot mai copleşitoare, mai încărcate de emoţii.

Urându-le absolvenţilor un înger păzitor care să le aducă succese, ca unde îi va împrăştia destinul să nu-şi uite limba mamei, părintele Ion Gorda, parohul Bisericii locale „Sfântul Ierarh Nicolae”, protopop de Hliboca, în cuvântul său de învăţătură, de fiecare dată i-a îndrumat pe elevi la fapte bune, la credinţă şi smerenie, să nu-şi uite nicicând părinţii, profesorii, şcoala şi satul natal.

Şi cu toate că ultimul sunet de clopoţel, din cauza pandemiei, nu i-a adunat pe elevi la şcoala dragă, pentru tinerii de la şcoala românească din Voloca anul ce s-a perindat ca o clipă a fost încărcat de succese frumoase ca pomul de rod, graţie profesorilor care i-au instruit şi i-au îndrumat, dar, totodată, şi părinţilor, care au fost întotdeauna alături, i-au susţinut în urcuşul treptelor spre un succes promiţător.

Fie ca dăruirea neobosiţilor dascăli, care pe parcursul anilor au modelat caractere şi au format generaţii noi, altoind valori umane şi naţionale, să li se răsplătească în timp cu personalităţi marcante ale neamului, iar absolvenţii, la răscrucea drumului, să-şi aleagă calea corectă, să-şi valorifice la maximum valorile, oportunităţile vieţii, să reprezinte destoinic şcoala, neamul, păstrându-şi limba, verticalitatea.

Felicia NICHITA-TOMA pentru Zorile Bucovinei”