07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MERITĂ ŞI SCRIITORUL MIRCEA LUTIC ONORIFICUL TITLU DE MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMÂNE

2 iunie 2020 р. | Categorie: NoutăţiCONDUCERII ACADEMIEI ROMÂNE,

Acad. Ioan-Aurel Pop

AMBASADEI ROMÂNIEI LA KIEV, UCRAINA,

Ambasadorul României în Ucraina, Cristian-Leon Ţurcanu

CONSULATULUI  GENERAL AL ROMÂNIEI LA CERNĂUŢI,

Consulul General al României la Cernăuţi, Irina-Loredana Stănculescu

ADRESARE

MERITĂ ŞI SCRIITORUL MIRCEA LUTIC ONORIFICUL TITLU  DE MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMÂNE

Înnobilat cu harul creaţiei, dl Mircea Lutic, unul dintre cei mai valoroşi scriitori ai Bucovinei, mai „arde” încă cu fervoare în pledoaria creaţiei, deşi „faimoşii boi plăvani” i-au adus în oaza acestei primăveri destinatul car  cu cei 81 de ani.

Personalitate polivalentă a culturii şi spiritualităţii româneşti, cel care reprezintă elita intelectualităţii bucovinene, domnul Mircea Lutic s-a afirmat nu doar ca scriitor, tălmăcitor, istoric, ci şi ca simbol al renaşterii noastre spirituale, s-a impus ca o prezenţă reprezentativă care a ştiut să adune în potirul creaţiei  inestimabile valori naţionale, simţire şi trăire românească. Constantin Noica spunea că oamenii iartă mai degrabă crimele cuiva, dar nu pot ierta meritul. Dincolo de orice, credem, nu vom exagera, dacă vom spune că decanul literaturii din Bucovina, Mircea Lutic, prin chemarea sa, prin măiestria sa,  prin cunoştinţele vaste în domeniul limbii române, prin ceea ce a făcut şi a creat, se află în centrul orbitei sonore a umanităţii, a românilor de pretutindeni.

Mircea Lutic reprezintă pentru întreaga comunitate românească de pretutindeni un model, o personalitate complexă a culturii române, care a clădit punţi de legătură între culturile altor popoare, este decanul literelor şi culturii româneşti, care, „Cu şopot cristalin de verb matern”,  a ştiut să armonizeze cuvântul atât în creaţiile sale poetice, de o excepţională valoare artistică, cât şi în traducerile, pe care le-a făcut din literatura universală – rusă, ucraineană, gruzină.

Peste 35 de ani  Mircea Lutic s-a dăruit, cu trup şi suflet, activităţii prodigioase de secretar general de redacţie al ziarului „Zorile Bucovinei”, înveşmântându-l într-o aleasă limbă română literară, ziariştii tineri trecând o şcoală severă şi învăţând multe de la exigentul lor îndrumător.

Distinsul Maestru al cuvântului artistic, creator de o uriaşă forţă poetică şi publicistică, cu volume de carte editată atât în Ucraina, cât şi în România, Republica Moldova, dominat de spiritul mesianic al dumnezeirii, cu care ţine aprins rugul iubirii faţă de Grai şi Credinţă, prin corectitudinea limbajului poetic, fluiditatea şi armonia versului, modelat cu talent de o cunoaştere perfectă a limbii române, Mircea Lutic urcă piscul celor mai reprezentative valori artistice literare nu doar din Bucovina istorică, completând galeria personalităţilor marcante ale neamului românesc. Desemnat cu Premiul Internaţional „Ivan Franko” al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, Premiul Uniunii Scriitorilor şi al Comitetului de Stat al Moldovei pentru Edituri Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi pentru traducerea romanului „Fraţii Karamazov” de F. Dostoievski, Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române, Mircea Lutic, modestul mohican al culturii române în Bucovina,  merită cu prisosinţă să se bucure şi de alte regalii al celui mai înalt for de ştiinţă şi de cultură din România, precum prestigiosul titlu de Membru de Onoare al Academiei Române.

Cea mai  tulburătoare surpriză, preţuirea-i din partea Ţării, bucuria căreia l-ar emoţiona până la lacrimi,  ar fi acordarea acestei înalte menţiuni  Omului de cultură Mircea Lutic, care a trudit o viaţă la clădirea Templului Limbii Române, numărându-se printre fondatorii primei societăţi naţional-culturale a românilor din nordul istoric al Bucovinei – Societatea pentru cultura românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi (a fost vicepreşedinte şi preşedinte – 1995-1996). Ar însemna, din partea Statului Român, apreciere şi recunoştinţă pentru prodigioasa-i activitate literară, depusă în serviciul limbii şi prosperării neamului, pentru incomensurabilu-i aport la valorificarea trecutului cultural bucovinean, activitatea-i excepţională întru prosperarea naţională, întru dăinuirea românismului în acest colţ înstrăinat de Ţară.

Ţinând cont de activitatea-i prodigioasă în serviciul neamului, Alianţa :Societăţilor Naţional-Culturale Româneşti din Ucraina vine cu propunerea şi rugămintea de a-i acorda Omului de cultură Mircea Lutic onorificul titlu de Membru de Onoare al Academiei Române, pe care distinsul scriitor îl merită cu prisosinţă.

ALIANŢA SOCIETĂŢILOR NAŢIONAL-CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN UCRAINA, 

preşedinte Dumitru CAULEA