07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ŞI PROSPERI ANI, DLE DIRECTOR GHEORGHE POCLITAR!

12 iunie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

 „Сei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă”, afirma Aristotel. Şi dacă aceşti vlăstari de viţă românească studiază în graiul strămoşilor, cei care îi instruiesc merită tot respectul, toată lauda.

Deşi comuna teritorială unită Voloca  e o vatră pur românească, unde limba română e la ea acasă, instruirea e în limba română,  dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate cu pietate şi perpetuă din moşi-strămoşi, graţie hărniciei şi perseverenţei dlui director Gheorghe Poclitar, Şcoala Medie Voloca  se evidenţiază nu doar printre instituţiile fruntaşe de învăţământ din raion şi regiune, cu locuri premiante la olimpiade, ci şi din Ucraina. De altfel, a fost desemnată cu Diploma de Merit şi Medalia de Argint,  participând la cea de-a 10-a expoziţie internaţională „WorldEdu”, organizată în capitala Ucrainei, or. Kiev, ceea ce dovedeşte încă o dată că instruirea în limba română nu e o piedică în calea afirmării, ci dimpotrivă, tinerii din acest leagăn al românismului cunosc la perfecţie atât limba lor maternă, cât şi limba de stat, cea ucraineană. Îşi iubesc graiul şi îşi cinstesc înaintaşii.

 La Şcoala românească din Voloca perpetuă o frumoasă tradiţie de a-l omagia, în fiecare an la 26 octombrie, de ziua glorioasei bătălii din Codrii Cosminului, pe Ştefan cel Mare şi Sfânt, graţie căruia mai vorbim în limba română,  elevii depunând flori la bustul Voievodului moldav  din curtea şcolii.

Pentru românaşii din Voloca studierea în această şcoală românească cu frumoase şi vechi tradiţii e o veşnică sărbătoare, înveşmântată în căldura Graiului Matern, în lumina adevărului că cine-şi uită strămoşii şi limba e ca un râu fără izvor, ca un arbore fără rădăcini.

Având ca liant dragostea pentru Cuvântul Matern, faţă de Neam,   credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de consăteni, pedagogi, părinţi, directorul Gheorghe Poclitar, prin magia cuvântului matern, se străduieşte ca această sărbătoare a sufletului românesc să lumineze mereu la Şcoala românească din Voloca cu  liucoarea Graiului Matern  pentru toţi cei peste 320 de elevi, care învaţă aici.

De altfel, la Voloca, în această oază a românismului, unde perenitatea tezaurului folcloric rodeşte prin logosul verbului matern, iar Ştefan cel Mare şi Sfânt străjuieşte la hotarele limbii române, elevii vorbesc la perfecţie atât în limba strămoşilor – cea ROMÂNĂ, cât şi în cea oficială de stat – UCRAINEANĂ, demonstrând pe viu că cine îşi cunoaşte MATERNA are viitor. Şi aceasta graţie directorului Gheorghe Poclitar.

Acum, când anii îi cântă vibrant simfoniile vieţii, aducându-i pe aripi estivale directorului Gheorghe Poclitar o frumoasă aniversare, odată cu reînnoirea vârstei, îi dorim Domniei Sale multă sănătate, prosperitate în frumoasa-i familie,  să-i fie zborul cât mai înalt spre culmile realizării profesionale.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”