16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

IANCU FLONDOR, FĂURITORUL UNIRII BUCOVINEI CU PATRIA-MAMĂ, COMEMORAT LA STOROJINEŢ

3 august 2020 р. | Categorie: Noutăţi

La împlinirea a 155 de ani de la naşterea artizanului Unirii, Iancu Flondor, cel care a luptat pentru unitatea românilor, la mormântul lui din Storojineţ, „Zorile Bucovinei” şi Societatea Jurnaliştilor Români din Cernăuţi a organizat o manifestare de comemorare  sub oblăduirea Sfinţiei Sale, vrednicului părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, un exemplu de demnitate şi dăruire duhovnicească, care ştie să-şi cinstească înaintaşii, şi care, împreună cu 4 preoţi din protopopiatul Storojineţului – Constantin Şubran, parohul Bisericii „Sfântul Ştefan cel Mare” din Ropcea, Gheorghe Patraucean, parohul Bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” din Pătrăuţii de Sus, Silvestru Motrescu, parohul Bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Pătrăuţii de Sus, au oficiat o frumoasă şi înălţătoare slujbă de pomenire pentru toţi membrii familiei Flondor, dar şi pentru martirii crucificaţi de regimul totalitar sovietic pe crucea Golgotei Neamului Românesc, readuşi Acasă printr-un monument simbolic.

Cei adunaţi sub sceptrul întregitorului de Ţară la cripta familiei Flondor din curtea  Bisericii  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Maidan- ministrul consilier Edmond Neagoe cu soţia sa Carmen, primarul Storojineţului Mykola Karliiciuk însoţit de Vitalii Grinciuk, Gheorghe Pojoga, Anatol Piţu, primarul comunei Ciudei împreună cu soţii Romina şi Gheorghe Motrescu, Adrian Iliuţ, preşedintele Societăţii „Anastasia”, medicul Petru David, Gheoghe Pojoga, interpreta Victoria Costinean, conducătoarea artistică a Ansamblului "Izvoraş" din Ropcea, prof. univers. Ilie Popescu, preşedintele Societăţii Regionale Golgota”, profesorii Octavian Voronca, Ion Gaină, etc., acolo, unde alături au fost readuşi, într-un mormânt simbolic, martirii neamului românesc, au aprins o lumânare şi pentru aceşti 107 mucenici, victime ale regimului totalitar comunist, care şi-au găsit sfârşitul infernal în neagră străinătate, au decedat de foame, de muncă silnică, nu au nici morminte, nici cruci la căpătâi.

Ca prinos de adâncă recunoştinţă pentru marii noştri înaintaşi, diplomatul român, dl Edmond Neagoe, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuţi, a arborat un Tricolor şi a depus un coş de flori tricolore la crucea de la mormântul lui Iancu Flondor, însoţit de un pios discurs, menţionând că meritele deosebite faţă de românii din Bucovina ale celui care a fost printre realizatorii Marii Uniri din 1918 sunt în prezent recunoscute şi incontestabile – cu  ocazia Marii Uniri i s-a înălţat busturi  la Suceava, Rădăuţi şi la Alba Iulia – în capitala Unirii, fapt pentru care a pledat şi colegul nostru, regretatul Dumitru Covalciuc. Dl Edmond Neagoe a amintit şi de primele manifestări de cinstire ale lui Iancu Flondor, organizate în incinta redacţiei ziarului „Zorile Bucovinei”, sub nimbul  portretelor vrednicilor noştri înaintaşi care au adus o plus valoare la făurirea istoriei noastre – Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Iancu Flondor…, rană încă sângerândă în sufletele noastre şi a miilor de abonaţi ai ziarului, care încă îl aşteaptă să revină în casele lor.

Oficiind serviciul divin în memoria familiei Flondor, cucernicul Vasile Covalciuc ne-a amintit că flondorenii sunt ctitorii bisericii de la Maidan, au donat pământ şi pentru biserica „Sfântul Gheorghe”, în predica sa evocând faptele generoase ale membrilor familiei Flondor,  ajutorul acordat celor nevoiaşi, conştientizând că noi, românii, trebuie să nu uităm meritele lor, care au lăsat în urmă multe fapte demne.

Deputat în Dieta Bucovinei,în primăvara și vara anului 1918 Iancu Flondor a fost primar la Storojineț. Distinsul primar al Storojineţului, Mykola Karliiciuk, prezent în fiecare an la comemorarea lui Iancu Flondor, a  adresat mulţumiri cucernicului Vasile Covalciuc. În semn de recunoştinţă faţă de urmele frumoase lăsate de Iancu Flondor la Storojineţ, idilul oraşului a depus un buchet de flori la cripta  ilustrului înaintaş, menţionând că Storojineţul are legături de prietenie cu câteva oraşe din România, printre care şi or. Rădăuţi, că, în prezent, e întocmită partea tehnică a unui proiect pentru reconstrucţia parcului „Iancu Flondor”, asfaltarea drumului de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Maidan până la Parc, înălţarea bustului lui Eminescu la Storojineţ, pentru finalizarea căruia e necesar acordul şi ajutorul din partea Guvernului României, ca în anul viitor, la aniversarea a 150 de ani de la aflarea lui Eminescu la Storojineţ, să fie înălţat bustul Poetului şi finalizată reconstrucţia Parcului.

Comemorat cu ani în urmă în incinta redacţiei ziarului românilor din Ucraina, „Zorile Bucovinei”, de câţiva ani părintele Vasile Covalciuc organizează nemijlocit parastase de pomenire la mormântul celui care a împlinit visul de aur al românilor – Unirea. Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, aducându-i alese mulţumiri vrednicului slujitor al altarului, protopopului  Vasile Covalciuc pentru frumoasa slujbă, a amintit că, graţie lui Iancu Flondor, Cavaler al României Mari, decorat cu Marea Cruce a Ordinului Coroana României  de către Regele Ferdinand, Preşedinte al Partidului Naţional Român din Bucovina, care a prezidat Congresul General ce a votat Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă,cu 102 ani în urmă, la 28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Reședinței Mitropolitane din Cernăuţi a fost semnat actul  Unirii Bucovinei cu Regatul României, conştientizând că preacucernicul părinte nu e doar o personalitate evlavioasă, ci şi un exemplu pentru toţi românii din nordul Bucovinei cum trebuie să-ţi onorezi înaintaşii, să-ţi iubeşti Neamul şi pe Dumnezeu, de asemenea, Consulatului General al României la Cernăuţi, dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, dlui ministru consilier Edmond Neagoe pentru sprijin şi înţelegere, pledând pentru înveşnicirea,  printr-un bust, a memoriei lui Iancu Flondor pe moşia sa din Storojineţ, ca strada  de lângă Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Maidan să fie asfaltată şi să-i poarte numele lui Iancu Flondor, sensibilizând că amintirea flondorenilor va rămâne mereu vie din neam în neam pentru generaţiile ce vor veni să se roage lângă această cruce.

În sprijinul cauzei românilor din Bucovina Iancu Flondor și-a sacrificat și o parte a averii, fapt evocat de profesorul Octavian Voronca, care a amintit şi de cei 155 de ani de la naşterea artizanului Unirii, de contribuţia lui Iancu Flondor adusă culturii, păstrării şcolii în limba română, susţinerii intelectualităţii şi ţărănimii, dar şi de aniversarea a 150 de ani de la aflarea lui Mihai Eminescu în Storojineţ, pe care o vom sărbători în 2021, dată la care ar fi foarte bine să fie înălţat şi bustul Poetului.

Trecut prin calvarul deportărilor sovietice – mama sa cu cei 8 copii mici fiind exilată în pustiul Kazahstanului, dl Ilie Popescu, preşedintele Societăţii „Golgota” a românilor din regiunea Cernăuţi, cel  care înalţă  cruci-simbol ale neuitării prin satele noastre româneşti, face istoria, după cum personal a mărturisit, face ca piatra  să plângă pentru posteritate, pentru cei plecaţi, ca generaţiile care vor veni să cunoască adevărul istoric şi să nu uite de această tragedie, a evocat şi drama românilor martirizați, referindu-se la monumentul celor deportaţi, care au sfârşit în chinuri feroce în timpul regimului barbar stalinist, înălţat lângă cripta familiei Flondor pentru înveşnicirea şi memoria cărora arde mereu la Storojineţ o candelă în neuitare, a amintit nu doar de aspectul politic – Unirea Bucovinei cu Patria-mamă, ci şi de cel material – salvarea de către Iancu Flondor a populaţiei de la foamete. Cu dragoste faţă de înaintaşi e şi profesorul Ion Gaină de la Horecea, prezent ca  întotdeauna aproape la toate manifestările organizate de „Zorile Bucovinei”.

Un omagiu prin cântec ce a vibrat cu dor de Ţară, de Bucovina întregită, i-a adus lui Iancu Flondor adorata noastră cântăreaţă, folclorista Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina, conducătoarea artistică a Ansamblului etnofolcloric model „Izvoraş” din Ropcea, dând glas cântecului înstrăinării „Bucovină ce-ai păţit, cine-n două te-a-mpărțit?”.

Părintele protopop Vasile Covalciuc, căruia îi adresăm cele mai cordiale mulţumiri pentru înălţătoarea slujbă, dar şi pentru masa de pomenire, încărcată cu bucate delicioase, de asemenea, şi dnei preotese Maria, şi-a exprimat gratitudinea faţă de dl Edmond Neagoe, care îşi încheie misiunea diplomatică la Cernăuţi, exprimându-şi regretul, precum şi mulţi alţi români, adunaţi sub nimbul făuritorului Unirii, că excepţionalul Om şi Diplomat în curând ne va părăsi.

A fost o sărbătoare formidabilă, cu conotaţie istorică şi culturală, întregitorul Ţării fiind omagiat după cum şi merită. Cert, Iancu Flondor, după cum a conştientizat Nicolae Toma, ar merita o măreaţă solemnitate în Sala Sinodală a Reşedinţei Mitropolitane din Cernăuţi, unde, cu 102 ani în urmă a fost semnat actul Unirii Bucovinei cu Patria-Mamă. Fiind imposibilă o astfel de sărbătoare, ar fi bine, după cum au specificat Adrian Iliuţ şi Petru David, să ne cunoaştem mai bine trecutul, fără de care nu avem viitor, ca Iancu Flondor să ocupe un loc mai mare în inimile tinerilor, urmaşilor, pentru care a luptat şi a învins, a suferit, pentru frumoasa şi  împătimita noastră Bucovina.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto „Zorile Bucovinei”