19 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Banii românilor din România pentru copilașii noștri

26 septembrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

Scumpii noștri părinți ! Vă rugăm să luați legătura cu organizațiile care participă in derularea programului de acordare de burse elevilor ( clasele 1-3) . Sunt banii românilor din România pentru copilașii noștri - un sprijin foarte important pentru păstrarea școlilor noastre. Să nu aveți nici o frică, este un proces legal și transparent .

Rugăminte mare din partea Alianței: in caz că vi se cer sume de bani ( pentru manuale în română sau altceva ) , vi se propune un anumit notar sau dispuneți de informație că un copil din clasă cu predare in limba ucraineană a primit bursă( din școală mixtă ), vă rugăm imediat să anunțați Alianța pe e-mail-ul nostru : aliantasocietatilor@gmail.com.

Cu deosebit respect, Alianța Societăților Național - Culturale a Românilor din Ucraina