26 septembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„DOAMNE, OCROTEŞTE-I PE ROMÂNI!”

8 octombrie 2013 р. | Categorie: Bucovina

Mult stimată redacţie a celui mai popular ziar de limbă română!

Pentru mine „ZORILE  BUCOVINEI” este publicaţia în care citesc articole captivante din viaţă, materiale care reflectă actuala situaţie în care se află limba noastră maternă - ROMÂNA, cea mai frumoasă, cea mai dulce, în care şi-au exprimat gândurile Marele EMINESCU şi alţi înaintaşi ai noştri. În limba română sunt cântate doinele populare, prin care poporul român, din veac în veac, şi-a alinat durerile sufleteşti. Aceste cântece  ce până în prezent se mai aud pe alocuri, exprimându-ne dorurile şi speranţele, ne sunt de mare folos, căci poate ar mai săgeta inimile mancurţilor din rândurile noastre. Iar horele şi bătutele, interpretate cu foc de către orchestrele noastre de muzică populară românească, îi fac pe toţi, chiar şi pe neprietenii noştri, să bată ritmul cu piciorul.

În rândurile de mai jos, doresc să spun câteva cuvinte despre orchestra de muzică populară a Şcolii Medii din satul Voloca,  înfiinţată de către talentatul profesor de muzică Ilie Onofreiciuc, care este şi un virtuos instrumentist ţambalagiu. Din orchestră fac parte doar elevii şcolii – instrumentişti: viorişti, acordeonişti, trompetişti, saxofonişti, iar naistul Ionel Nichita „umflă” naiul asemenea maestrului Gheorghe Zamfir. Graţie mânuirii cu iscusinţă a instrumentelor populare şi conducerii profesionale a ei, orchestra şcolii noastre a cucerit laurii multor concursuri şi festivaluri, învrednicindu-se de multe distincţii: Diploma de onoare a Direcţiei Regionale de Învăţământ (mai 1995), Diploma de onoare pentru participarea la Festivalul Regional – Concursul folclorico-etnografic (mai 2002), Diploma de gradul I la Festivalul „Cistî rosî” (2005, 2008), Premiul I şi titlul de laureat al ediţiei a V-a a Festivalului Internaţional de Muzică Populară „În grădina cu flori multe” (2009), Diploma de onoare a Festivalului tradiţional al obiceiurilor de iarnă „Florile dalbe” (2009), Diploma de participare la Zilele comunei Vama – Festivalul Hribului, ediţia a IV-a (2011), Diploma de onoare pentru participarea la ediţia a XIX-a a Festivalului „Mărţişor” (2013).

 Aceste menţiuni ne demonstrează faptul că în satul Voloca  se păstrează cu sfinţenie ceea ce este al nostru, ceea ce ne este dat de Sus, de Bunul Dumnezeu, care ne apără de toate relele şi de toate primejdiile. Este îmbucurător şi faptul că, după absolvirea şcolii medii, majoritatea membrilor orchestrei şcolare îşi continuă activitatea artistică de amatori în cadrul orchestrei de pe lângă Căminul Cultural din localitate, sub conducerea vestitului interpret de muzică populară şi viorist Ion Bodnar.

Un mare merit în păstrarea, dezvoltarea şi perpetuarea tradiţiilor noastre populare îl au şi profesorii de limba şi literatura română, sub conducerea cărora în şcoală se desfăşoară diverse serate, şezători tematice. Iar „Luceafărul”, înscenat de elevii şcolii, îndrumaţi de eruditul profesor de română Nicolae Mintencu, Învăţător emerit al Ucrainei, a fost înalt apreciat nu numai în regiunea noastră, dar şi în România.

Mă întreb adeseori cu mare tristeţe în suflet, de ce oare în rândurile noastre mai există, ce-i drept, puţine persoane, care fac un mare păcat înaintea Domnului şi nu preţuiesc ceea ce ne este sfânt – Limba Maternă, obiceiurile şi tradiţiile noastre, care sunt cele mai frumoase şi apreciate pe tot globul pământesc.

În încheiere spun din tot sufletul: „Doamne, ocroteşte-i pe români!”.

Ion BOJESCU,

profesor de matematică la ŞM Voloca, raionul Hliboca