03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SFÂNTĂ-I BUCOVINA ŞI-O IUBIM FIERBINTE…

29 noiembrie 2020 р. | Categorie: Noutăţi

„Suntem un pumn  de oameni /Pe un picior de ţară, /Dar mai avem o limbă /Şi-o vatră milenară”…

  Astfel începea cea de-a 7-a ediţie din 2019 a Sărbătorii noastre Naţionale Ziua Bucovinei, sărbătorită la sediul ziarului românilor din Ucraina „Zorile Bucovinei”, inaugurată cu mult patriotism de membrii Corului regional „Dragoş Vodă”. Acum, la acest 28 Noiembrie 2020, de Ziua Bucovinei, când se împlinesc 102 ani de la istorica dată, constatăm cu durere şi tristeţe că nu mai avem sediu unde să marcam sărbătorile de suflet ale neamului, că ziarul „Zorile Bucovinei” - Tribuna Românismului, nu mai apare pe hârtie, doar în format electronic, „pumnul de oameni” a devenit şi mai mic, iar limba română la Cernăuţi e pe cale de dispariţie.... Ne-au părăsit oameni dragi, prieteni întru crez şi aspiraţii,  care pe parcursul anilor au fost alături de noi la manifestările organizate de „Zorile Bucovinei” - scriitorul Dumitru Covalciuc, publicistul Ion Creţu, activiştii Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii „Golgota” a românilor din Ucraina, medicul Ion Broască, preşedintele Societăţii Medicilor Români din regiunea Cernăuţi, scriitorul Mircea Lutic…

Ca acest eveniment să nu treacă neobservat, Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, a hotărât că nu este loc mai potrivit pentru a marca ce-a de-a 8-a ediţie a Sărbătorii Naţionale Ziua Bucovinei, decretată prin lege de preşedintele României Klaus Iohannis, decât aici, la mormântul marelui nostru înaintaş Iancu Flondor, făuritorul Unirii Bucovinei cu Patria-mamă, din curtea Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Maidan, Storojineţ, ca această dată importantă din istoria neamului, când, la Congresul General al Bucovinei din 28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Reşedinţei Mitropolitane din Cernăuţi, în prezent corpul central al Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovyci”,  sub preşedinţia lui Iancu Flondor, a fost semnat actul Unirii Bucovinei cu România.

„Zorile Bucovinei” şi Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi,  susţinute de alte societăţi naţional-culturale din nordul Bucovinei, o face tradiţional de câţiva ani la rând. La 3 august curent, am sărbătorit 155 de ani de la naşterea lui Iancu Flondor, înflăcăratul luptător pentru victoria cauzei naţionale a românilor bucovineni, tot aici, în curtea Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, manifestarea de comemorare şi cinstire, ca şi acum, la 28 noiembrie 2020, fiind organizată sub oblăduirea Sfinţiei Sale, vrednicului părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, un exemplu de demnitate şi dăruire duhovnicească, care ştie să-şi cinstească înaintaşii, să-şi onoreze trecutul, fapt pentru care îi aducem sincere mulţumiri.

Doar serviciile divine de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, oficiate de părintele Vasile Covalciuc,   mai amintesc de marele bărbat al neamului, Iancu Flondor. Am tot trăit cu speranţa că se va reuşi, totuşi, s-o  aducem aici la Storojineţ, pe moşia familiei, pe Miona Miclescu, nepoata lui Iancu Flondor, soţia lui Radu Miclescu, ultimul descendent al acestei nobile familii de boieri, care locuieşte în conacul de peste 300 de ani de la Călineşti, judeţul Botoşani. Şi chiar dacă e înaintată în vârstă, oare urmaşii ei să nu dorească să calce pe pământul,moşia ilustrului lor străbun, vrednicul patriot şi luptător pentru victoria cauzei naţionale a românilor bucovineni, care a rămas în istoria noastră zbuciumată ca făuritor al Unirii, întregitor de Ţară?

Şi de data aceasta, înălţătorul Te-Deum a fost oficiat de părintele protopop Vasile Covalciuc, ajutat de fiii săi, părintele Gheorghe, Ioan şi Mina, părintele Roman Zbigli, parohul Bisericii din Budineţ.

Ziua Bucovinei n-ar fi luminat de la Storojineţ, locul de veşnic repaus al făuritorului de Ţară, patriotului român Iancu Flondor, graţie căruia a fost împlinit visul „de aur” al românilor – Unirea Bucovinei cu Patria Mamă, cu atâta strălucire şi fineţe istoria noastră zbuciumată, dacă nu înnobilau sărbătoarea cu prezenţa şi pioase elogieri Excelenţa Sa, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, împreună cu soţul, dl Flaviu Hotopan, primarul Storojineţului, Ihor Grigorevici Mateiciuk,  Anatol Piţu, primarul comunei Ciudei, secretara Romena Motrescu cu soţul Gheorghe, Adrian Iliuţ, preşedintele Asociaţiei”Anastasia”,  cu soţia, Gheorghe Rotar, profesoara Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Ucrainei, conducătoarea artistică a Ansamblului etnografic model „Izvoraş” din Ropcea, Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Lilia Govornean, metodistă la Institutul Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Didactice de etnie Română din Ucraina, profesorul cernăuţean Ion Găină, membru în prezidiul Societăţii „Golgota”, etc.

Depunând împreună cu soţul Flaviu Hotopan un superb coş de flori tricolore la mormântul artizanului Unirii Iancu Cavaler de Flondor, exprimând profunda sa recunoştinţă „Zorilor Bucovinei”, părintelui protopop Vasile Covalciuc pentru organizarea excepţionalului eveniment cu conotaţie istorică, în piosul său omagiu adus Bucovinei, întregitorului de Ţară Iancu Flondor, Excelenţa Sa, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, a specificat importanţa sărbătorii pentru istoria României, relevând momentul istoric în care Bucovina s-a unit cu Ţara-Mamă – România: „Astăzi ne-am adunat aici să aducem un omagiu istoriei noastre, pe care trebuie s-o cunoaştem. Să nu ne uităm credinţa, limba maternă, şcoala românească pentru a perpetua toate aceste tradiţii şi valori ale neamului românesc pentru care au trăit şi au luptat înaintaşii noştri”. Cu ocazia Zilei Naţionale a României, pe care o vom sărbători-o la 1 Decembrie, dna Irina Loredana Stănculescu a împărţit frumoase daruri tuturor celor prezenţi la Ziua Bucovinei.

Depunând un buchet de flori la mormântul lui Iancu Flondor,  şi adresând un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Bucovinei, Ihor Mateiciuk,  primarul Storojineţului, a sensibilizat prietenia şi stima sa faţă de români din mai multe localităţi din Storojineţ, îndeosebi faţă de părintele protopop Vasile Covalciuc, convins fiind într-o colaborare fructuoasă cu Consulatul General al României la Cernăuţi. Primarul Anatol Piţu, evocând frumoase amintiri din 2018, de la epocalul eveniment al Unirii, aflându-se în vizită într-o comună din România,  a mărturisit că nu este nimic mai presus decât să-ţi iubeşti neamul de unde ţi se trag rădăcinile, limba în care vorbeşti, iar cu cât vom fi mai uniţi, vom putea mai multe realiza, face lucruri mai frumoase pentru urmaşi, ca să ştie de unde am venit, cine suntem şi încotro ne ducem.

Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, iniţiatorul sărbătoririi Zilei Bucovinei în nordul înstrăinat al Bucovinei, din iniţiativa căruia 7 ani la rând, din 2013 până în 2019, la sediul redacţiei se organiza Ziua Bucovinei, s-a referit la istoricul eveniment ce a împlinit visul de aur al românilor – Unirea din 1918 a Bucovinei cu Regatul României, aportul adus la întregirea Ţării de către nobilul boier de la Storojineţ, patriotul Iancu Flondor, mulţumindu-i din suflet generosului, vrednicului slujitor  al altarului neamului, părintelui protoiereu mitrofor Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, pentru serviciul divin şi frumoasa organizare a manifestării dedicate Zilei Bucovinei, ilustrului nostru înaintaş Iancu Flondor, care  a luptat pentru cauza naţională, a făcut atâtea lucruri frumoase atât pentru Storojineţ, cât şi pentru Bucovina, graţie căruia astăzi vorbim limba română, sărbătorim Ziua Bucovinei, conştientizând că doar serviciile divine de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, oficiate de părintele Vasile Covalciuc,   mai amintesc de marele bărbat al neamului, Iancu Flondor.

De asemenea, Nicolae Toma şi-a exprimat gratitudinea faţă de Excelenţa Sa, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, pentru susţinere şi prezenţă, primarului Storojineţului Igor Grigorevici Mateiciuk, primarului comunei Ciudei Anatol Piţu, echipelor lor, tuturor celor prezenţi la Ziua Bucovinei.

Mulţumind organizatorilor pentru înălţătorul eveniment, dna Lilia Govornean a accentuat importanţa sărbătorii atât pentru România, cât şi pentru Bucovina, conştientizând că avem obligaţia să păstrăm şi să promovăm valorile pe care ni le-au lăsat strămoşii, că una din obligaţiile cele mai importante pe care le avem este păstrarea limbii materne – româna: „Un popor nu poate exista fără istorie, fără limbă, iar noi suntem cei care trebuie să facem tot posibilul ca să nu dispară limba română, s-o apărăm, s-o protejăm şi promovăm, precum înaintaşii noştri”.

Ziua Bucovinei a luminat în nordul Bucovinei, pe moşia artizanului Unirii din Storojineţ, cu lacrima cerului, cu primii fulgi argintii, asemenea purităţii din vocile divine ale tinerilor Alueta Socolovschi, nepoata regretatului patriot român Mircea Socolovschi din Pătrăuţii de Sus, care nu lipsea de la manifestările culturale organizate în Casa limbii Române, la „Zorile Bucovinei”, susţinută de părinţii Vasile şi Angela Socolovschi, şi Mina Covalciuc, fiul mai mic al cucernicului părinte  Vasile Covalciuc, care au imprimat sărbătorii o notă din sublimul sacral al frumoasei şi împătimitei noastre Bucovine, amintindu-ne: „Cât trăim pe-acest pământ, mai avem un lucru sfânt…”, să ne păstrăm graiul, identitatea, să ne iubim şi să ne cinstim părinţii, înaintaşii.

Finalul Sărbătorii Naţionale Ziua Bucovinei, a fost unul de excepţie, emoţionant până la lacrimi. Dorul şi amarul Bucovinei împărţite în două  pătrunzându-ne la inimă cu vocea divină a  cunoscutei şi îndrăgitei interprete Victoria Costinean, care ne-a fascinat cu talentu-i actoricesc, ţinuta-i scenică impecabilă şi vocea-i măiastră. Mulţumind „Zorilor Bucovinei” pentru organizarea an de an a Zilei Bucovinei, talentata profesoară şi cântăreaţă Victoria Costinean, cea care i-a dat viaţă formidabilului „Izvoraş” de la Ropcea, care trăieşte şi activează în fagurele românismului, ne-a înlăcrimat sufletele, înălţând spre inima rănită a Bucovinei cântecul „Doamne, dac-a fi vreodată”, pe versurile regretatului său soţ Ştefan Costinean, muzica aparţinându-i.

Părintele Vasile Covalciuc le-a mulţumit dnei Consul General Irina-Loredana Stănculescu, primarilor şi tuturor celor prezenţi la istoricul eveniment, organizat la Biserica „Sfinţii Mihail şi Gavriil” din Maidan, Storojineţ, cu ocazia Zilei Bucovinei, Victoriei Costinean şi pentru că înmulţeşte talanţii dragostei de cântecul românesc membrilor Ansamblului „Izvoraş” de la Ropcea, pe care îl conduce  cu talent şi admiraţie.

După oficierea serviciului divin în acest sfânt şi vechi locaş de închinare, în care aproape cu 235 de ani în urmă s-a aprins candela credinţei către rugăciune, în cuvântul său preoţesc, cucernicul Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, a specificat cât dar şi binecuvântare s-a revărsat asupra acestui sfânt, dumnezeiesc locaş: „Am făcut o rugăciune de pomenire pentru Iancu Flondor, pentru membrii nobilei sale familii, ctitorii Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul Storojineţului, cripta căruia se află în faţa sfântului altar, în curtea Bisericii „Sfinţii Apostoli Mihail şi Gavriil”. Astăzi este şi o zi istorică – 102 ani de la Unirea Bucovinei cu Patria-mamă. Prin rugăciunea de azi am cerut de la Bunul Dumnezeu să binecuvânteze Bucovina cu pace şi sănătate, mai ales în aceste timpuri dificile, în această pandemie care ne-a dezechilibrat, pe români, şi pe ucraineni, dar şi pe celelalte popoare. Ne-am rugat lui Dumnezeu şi am oficiat acest Te-Deum, am sărbătorit această Zi importantă din istoria neamului, nu doar pentru a ne aminti de înaintaşi, ci şi pentru faptul ca nepoţii, copiii noştri, să nu-şi uite istoria, limba, credinţa strămoşească”.

Astfel, Ziua Bucovinei a fost sărbătorită în nordul istoric al Bucovinei prin bunăvoinţa, generozitatea şi sub oblăduirea unui adevărat român, vrednic slujitor al Altarului Neamului, Sfinţiei Sale, părintelui protoiereu mitrofor Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, la cripta Flondorenilor din curtea Bisericii „Sfinţii Apostoli Mihail şi Gavriil” din Storojineţ, Maidan, printr-un frumos şi înălţător serviciu divin, oficiat întru cinstirea vrednicului înaintaş, făuritor de Ţară, dar şi a tuturor eroilor, care şi-au sacrificat viaţa pentru neam.

Dacă avem şi azi eroi... , desigur, nu sunt lideri de societăţi – nu, ci oameni cu suflet de adevăraţi români, precum Sfinţia Sa, părintele Vasile Covalciuc, care păstrează,  promovează şi perpetuă credinţa, limba, tradiţiile, care îşi cinstesc şi onorează înaintaşii, păstrează sfântă memoria lor, iubesc cu adevărat Bucovina, poată în suflet laolaltă cu credinţa icoana sfântă a Bucovinei, frumoasele fapte ale înaintaşilor.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”