20 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Lăsaţi-ne în legea noastră, să ne instruim copiii şi nepoţii în limba strămoşilor - LIMBA ROMÂNĂ, nu înviaţi limba artificială, inventată de duşmanul nostru comun – „Limba moldovenească”!!!

14 aprilie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Cu câteva zile în urmă Bucovina a fost în doliu - în războiul din Donbas a fost omorât încă un suflet tânăr şi frumos de doar 24 de ani, care a lăsat în urmă multe lacrimi, imensă durere – Oleksandr Karliiciuk din Ceripcăuţi, Hliboca. Multă năpastă şi mult doliu a căzut şi pe capul românilor în viaţa lor zbuciumată de istoria vitregită. Cum n-ai da, roata istoriei se învârte ca bumerangul, este o lege a naturii… Nu te bucura de răul altuia, căci nu ştii ce te aşteaptă mâine.

La fel au suferit cu 80 de ani în urmă familiile românilor ucişi mişeleşte în Ţinutul Herţa, dar şi în nordul înstrăinat al Bucovinei, tineri în floarea primăverii, care şi-au lăsat la vetre soţiile văduve şi copiii orfani, dar şi a celor deportaţi în Siberia, exterminaţi în închisori şi GULAG-uri staliniste, ca să piară neamul românesc. Iar el, în ciuda duşmanilor înverşunaţi, trăieşte, luptând mereu pentru existenţă. Şi nu cu arma în mână ca să-l omoare pe adversar, ci cu fapta, cu bunătatea, cu răbdarea, cu toleranţa…Căci astfel e românul – bun la suflet, tolerant şi iertător… Aşa suntem noi, Românii, urmaşii lui Ştefan. Poate şi de aceea că suntem prea buni şi iertători am avut şi avem încă de înfruntat atâtea nedreptăţi ce ni se fac, când ni se ucrainizează o şcoală, ni se fură limba română prin legi nedrepte, ni se înlocuieşte limba strămoşilor – ROMÂNA – cu una artificială – „limba moldovenească”, creată de acei care plăzmuiesc moartea noastră identitară şi spirituală. Oare fraţii noştri mai mari – ucraineni, cei care ne  conduc, nu văd cum  tinerii luptă cu arma în mâini şi mor pentru libertate şi Ţară, pentru Ucraina, să nu ştie că există această lege a universului, că roata istoriei se învârte ca bumerangul? De ce oare nu încearcă să ne înţeleagă că dorim doar să trăim în Legea Strămoşilor noştri – să ne păstrăm identitatea, limba, credinţa. Oare atât de mult dorim?

Cârmuirile vin şi se duc, dar lasă în urmă dustrugere de neam şi jale. Românii din Ţara Fagilor, din Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, au suportat pe propria piele „raiul şi dreptatea” multor cârmuiri şi regimuri care au intenţionat să le distrugă şcolile, credinţa, Limba, identitatea...

Că „limba moldovenească” nu există, au confirmat atâţia savanţi. A fost inventată de asupritorul sovietic bolşevic în detrimentul limbii române, ca să nu le amintească nimic de română, de românii care li s-au împotrivit, care, ca şi ucrainenii în prezent, au dorit să trăiască liberi în ţara lor. Nu dorim fratelui mai mare să se afle vreodată în pielea noastră!!! Oare e atât de greu să fim înţeleşi?

Lăsaţi-ne în legea noastră, să ne instruim copiii şi nepoţii în limba strămoşilor - LIMBA ROMÂNĂ, nu înviaţi limba artificială, inventată de  duşmanul nostru comun – „Limba moldovenească”!!! Acum, când Rusia îşi sporeşte prezenţa militară la graniţă cu Ucraina, când totul în lume se face pentru supremaţie, pentru putere, ar trebui să fim înţeleşi!

Felicia Nichita-Toma pentru „Zorile Bucovinei”