28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Rugăciunea, credinţa în Dumnezeu şi iubirea de Ţară vibrează în sufletul românului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei (La hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” din Storojineţ)

6 mai 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Adevărul e că rugăciunea ne face mai buni, mai iertători, ne îndeamnă la înfrumuseţarea sufletul prin virtuţi,  la purificare prin iubire. Rugăciunea, credinţa în Dumnezeu şi iubirea de Ţară vibrează în sufletul românului sub acelaşi dangăt de clopot doar când se roagă în limba mamei. În limba de stat şi în română s-a desfăşurat serviciul divin în ziua Sfântului Mucenic Gheorghe, în Luminata săptămână a Paştelor,  de  hramul Bisericii „Sfântul Gheorghe” din centrul or. Storojineţ.

Am împărtăşit cu enoriaşii sfântului lăcaş acest  praznic al bucuriei, însoţind-o pe Excelenţa Sa, dna Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, în oaza de evlavie, unde porţile cerului se deschid cu  harul divin şi mirul tămâii, unde preacucernicul părinte protopop Vasile Covalciuc şi fiul său, părintele Gheorghe, slujesc cu evlavie atât altarul credinţei, cât şi cel al iubirii de Neam, de Ţară. Atmosfera  liturgică, tămâiată de rugăciunile impunătorului sobor de feţe bisericeşti (27) din Ucraina (raioanele Storojineţ, Hliboca, Noua Suliţă, Herţa, Vijniţa etc., şi România – Voievodala Mănăstire Putna, ctitoria lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, cântările divine ale coriştilor, cuvântul de îndrumare duhovnicească al înalţilor prelaţi, care au evocat viaţa şi faptele  demne de urmat ale Sfântului Gheorghe, puterea sacrificiului întru credinţă, îndemnându-i pe credincioşi la fapte bune, credinţă şi armonie,  au coborât însăşi Raiul pe pământ, în această oază dumnezeiască, pe fosta moşie a celui care şi-a iubit Patria mai presus de orice – întregitorului de Ţară, Iancu cavaler de Flondor.

Momentele de sublimă înălţare duhovnicească m-au dus cu gândul la comoara sacră – credinţa şi  graiul, pe care urmează s-o păstrăm cu sfinţenie pentru urmaşi, astfel precum ne-au lăsat-o străbunii. Deci, să ne rugăm în limba strămoşilor, ca în ea să dăinuim prin credinţă şi iubire.

La finele Sfintei Liturghii, părintele protopop Vasile Covalciuc i-a felicitat pe slujitorii sfântului altar care poartă numele patronului, Sfântului locaş de închinare, Sf.Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, a adresat cuvinte de mulţumire dnei Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, dlui Ihor  Mateiciuk,  primarul Storojineţului, prezenţi la hramul bisericii, îndemnându-i pe credincioşi la rugăciune, spre lumina credinţei şi Învierii.

Lumina sfântă a Învierii a adus căldură şi bucurie în sufletele enoriaşilor şi prin piosul mesaj, adresat de Excelenţa Sa, dna Irina Loredana Stănculescu, care le-a urat tuturor pace, sănătate şi bunăstare în familie, părintelui Vasile Covalciuc i-a mulţumit pentru tot ce face întru credinţă şi dăinuirea neamului.

Bucuria sărbătorii a continuat cu o agapă, toată lumea prezentă la hramul bisericii a primit pachete cu bucate delicioase, pregătite cu dragoste de harnicele bucătărese din iniţiativa şi generozitatea părintelui protopop Vasile Covalciuc.

Acum în săptămâna Luminată, când porţile divinului sunt larg deschise, dar şi în zilele ce vor urma, să venim cu odraslele la izvorul credinţei, precum o fac românii din Storojineţ, să ne rugăm în dulcele grai românesc, pentru a dăinui ca neam prin evlavie şi iubire.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”