20 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

"Să fim mândri de trecutul nostru, de portul din bătrâni, de graiul şi cântul strămoşesc"

19 mai 2021 р. | Categorie: Noutăţi

 De la lume adunate
Şi-napoi la lume date!
  Anton Pann
  Folclorul românesc, fiind  deosebit de bogat, constituie una din mândriile noastre naţionale. Prin mesajul său, trezeşte în sufletul omului sentimente de adâncă dragoste, admiraţie şi mândrie faţă de ţara în care s-a născut.
Folclorul reflectă o anumită viziune despre lume, viaţă, exprimă noianul de idei, sentimente, convingeri pe care poporul le-a trăit şi pentru a căror înfăptuire a luptat în decursul istoriei sale milenare. Arta noastră populară,  manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie nepreţuită de comori pentru toţi aceia ce-şi iubesc patria şi neamul. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite la aceste datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou, cum spunea Anton Pann:
„ De la lume adunate
Şi-napoi la lume date!”
  Frumuseţea folclorului românesc este completată de portul, obiceiurile şi meşteşugurile ţinutului binecuvântat prin statornicia credinţei sale faţă de Dumnezeu.
  Cunoscând importanţa folclorului şi, iubind mult muzica şi dansul popular, am considerat ca o datorie de suflet pentru mine, pentru elevii mei şi părinţii acestora, transmiterea fondului de valori al creaţiei populare , ştiut fiind faptul că un popor care nu păstrează şi nu-şi cultivă tradiţiile, îşi va pierde identitatea.
În pofida pandemiei, azi e poate cel mai oportun timp pentru a ne reorienta spre noi, spre rădăcini, spre moștenire... Poate ceea ce facem azi va fi apreciat de generațiile de mâine...
Împreună cu cei mai tineri membri ai colectivului popular folcloric " Datina", zilele acestea am facut o cercetare folclorică, vizitând artistele populare ale satului Oprișeni, fără care în trecut nu începea nici o șezatoare și nici o nuntă. Este vorba de Vergina Pițul a lui Casian și Bodnariuc Catrina a lui Ion.
Am fost primiți cu multă dragoste, dar și mai mare ne-a fost bucuria, ascultandu-le istorioarele din viață, care erau povestite când cu glume, când cu lacrimi amare... Mătușile ne-au cântat și ne-au umplut traistuțele noastre cu multe cântece din trecut, cu sfaturi bune și înțelepte. Ne-au mai pregătit și o întreagă expoziție de cămăși și cămășoaie, traistuțe și chiar perne și lăicere, care făcuse parte din zestrea lor...
Putini au mai ramas din cei , care ar putea sa-si mai amintească cate ceva din istoria satului , despre evenimentele , care se petreceau pe timpuri.Tradițiile noastre frumoase trebuie să meargă mai departe, necondiționat, de la o generație la alta, pentru a nu ne pierde ca neam și identitate!
La încheiere, vreau să transmit cuvintele mătușii Vergina: " Să fim mândri de trecutul nostru, de portul din bătrâni, de graiul şi cântul strămoşesc".

Veronica Rusu, conducătoarea artistică a Ansamblului etnofolcloric "Datina" din Oprişeni
--