03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

La mulţi ani, dle profesor Petru Marcu!

24 mai 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Luna mai este deosebită pentru domnul Petru Marcu, profesor de educație fizică și sport la CIE Cupca. La finele acestei frumoase și înfloritoare luni domnia sa adaogă în buchetul vieții cel de-al 60-lea trandafur jubiliar.

Originar din Molnița Herței, după absolvirea institutului pedagogic „I. Creangă” din Chișinău a venit cu serviciul la școala medie din satul Cupca. A venit și a rămas aici. Cupca a devenit pentru domnia sa a doua baștină.

Iată că de aproape patru decenii predă cu multă dragoste și pasiune, cu plăcere și dăruire de sine obiectul care le dăruie tuturor sănătate și bună dispoziție – educația fizică. În toți acești ani a predat nu numai lecții deosebite, dar a obținut și obține mereu succese deosebite. Pe parcursul anilor a participat la cele mai felurite competiții sportive: volei, baschet, fotbal, tenis de masă, alergături la diferite distanțe, jocuri de dame etc.  Nu odată a obținut locuri de frunte atât la competițiile raionale, cât și cele regionale. Iar cu doi în urmă a fost cu un mic grup de fotbaliști la tabăra sportivă internațională de la Buftea, România.

Pentru merite deosebite pe tărâmul pedagogic, pentru stăruința și efortul depus, s-a învrednicit mai întăi de titlul de profesor de categorie superioară, de profesor superior, iar cu câțiva ani în urmă s-a învrednicit de titlul de profesor metodist. Este autorul unui îndrumar pedagogic pentru toți profesorii din raion și regiune „Din experiența de muncă a profesoruluide educație fizică de la CIE Cupca Petru Marcu”. Îndrumarul conține

Sportul  a fost și rămâne pentru domnia sa profesia, ocupația îngrăgită. Dar în afară de sport domnul Petru Marcu mai are și alte preferințe și ocupații. Una din preferințele sale este dansul. Anume dumnealui a pus în scenă celebrul dans „Căluții” care face parte din suita sărbătorilor de iarnă. Acest obicei frumos este des întâlnit în părțile Herței, mai rar  pe meleagurile noastre. Dl Petru a mai pregătit cu elevii și  alte dansuri populare, având și costumația respectivă. hiar și acum când este invitat la festivaluri și concerte fie la Horbiva, fie în alte părți participă cu plăcere, așa cum a fost cu cirva 4 ani în urmă la marea sărbătoare folclorică de la Horbova.

De felul lui este un om vesel, glumeț, energic, iute, harnic.

Anume aceste calități i-au ajutat și îi ajută mereu în viață.

Aici la Cupca, care i-a devenit a doua baștină și-a găsit și fericirea personală. S-a căsătorit cu mulți ani în urmă cu Viorca Mihailovici, învățătoare la clasele primare în aceeași școală. Împreună și-au durat o gospodărie frumoasă, au dat viață și au crescut fiul Artur, care a devenit medic chirurg la spitalul din Hliboca, fiind un bun specialist. Cuplul Marcu sunt deja și bunici. În familia lor crește nepoțica Mirela.

Deși Cupca este a doua baștină, dragostea de baștina copilăriei, de Molnița natală, de rude, prieteni, colegii de clasă, școală, de regretații deja părinți, Petru și Elena, fratele, sora, nepoți, alte neamuri, o poartă mereu în suflet.

Cu zile bune, cu zile uneori mai complicate, cu bucurii, griji, vise, speranțe iată că au trecut anii. Au trecut ierni, veri, toamne și primăveri fiecare cu ierburi și pajiști verzi, cu coline înzăpezite, cu frunze așternute sub coroanele copacilor, cu pomi doldora de floare, așa cum este și acest mai frumos. Luna lui Florar, așa cum spuneam la început, este deosebitâ pentru neobositul profesor Petru Marcu Cele 60 de primăveri prinse în  buchetul vieții sunt încununate de succese, bucurii, împliniri, realizări, dar și planuri frmoase care urmează a fi încă realizate.

Soția Viorica, fiul Artur, colectivul pedagogic al CIE Cupca, elevii școlii, părinții lor, personalul tehnic, foștii elevi, sătenii, colegii de breaslă, prietenii, rudele din satul Cupca, vecinii, cunoscuții, rudele din Molnița Herței, toți cei care îl cunosc și îl stimează îl felicită cu prilejul frumosului jubileu.  Stimate domnule Petru Marcu, toți împreună vă dorim sănătate deplină, succese și noi realizări, energie, cutezanță, dragoste de neam și tradiții, bucurii și împliniri, înțelegere în familie, stimă și respect din partea elevilor și părinților, prieteni adevărați, ani lungi de viață, alături de cei dragi, tot binele Pământului.

La mulți ani să trăiți,

La mulți ani fericiți.

Dumnezeu să vă ocrotească,

Fecioara Maria să vă iubească.

LA MULȚI ANI!!!

  Din partea tuturor semnează colega de serviciu Eleonora Schipor