03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„La răspântia Boianului” - o carte renăscută din rădăcina arborelui neamului din care sorbim seva, dragostea de grai, de străbuni

24 mai 2021 р. | Categorie: Noutăţi

 La 50 de ani după ce a fost editat la Chişinău, în grafie chirilică, cu un cuvânt introductiv de Ion C. Ciobanu, la tipografia editurii „Misto”, Cernăuţi, graţie hărniciei redactorului Maria Toacă şi generozităţii boincenilor, a văzut lumina tiparului, în veşmântul firesc al limbii române, cu un  tiraj de 500 de exemplare, romanul profesoarei Viorica Chibac-Cuciureanu „La răspântia Boianului”.  Prin apariţia respectivei cărţi, boincenii nu numai că readuc la viaţă pagini din istoria acestei frumoase vetre româneşti din nordul înstrăinat al Bucovinei, ci îi aduc şi un omagiu la aniversarea a 90 de ani de la naştere regretatei autoare, rămasă în umbra uitării, neapreciate la justa-i valoare în timpul vieţii.

Or, se mai întâmplă şi minuni pe pământ, când satul are o fiică devotată, cu dragoste de Limba strămoşilor, cu pasiune şi responsabilitate, cu sufletu-i mereu vibrând pentru scumpa-i baştină, pentru lucrurile de o înaltă valoare, moştenite de la  străbunii ei spirituali, precum publicista Maria Toacă, care osârduieşte asupra salvării moştenirii culturale, să nu rămână în negura uitării numele şi operele iluştrilor săi consăteni, şi încă un adevărat fiu, patriot  al neamului, agronomul şi fermierul Vasile Botă, eforturilor  căruia boincenii îi datorează  instalarea, pe cont propriu, la 2 iunie 2019, a bustul preotului și scriitorului Iraclie Porumbescu în curtea bisericii din centrul Boianului, unde tatăl vestitului compozitor Ciprian Porumbescu a slujit cu evlavie neamul, apărând credința şi salvându-i pe boinceni de înstrăinare.

Astfel, trecutul  românesc uitat al acestei istorice comune cu inestimabile comori spirituale ce-şi creşte arborele neamului pe moşia cronicarului Ion Neculce, cântat atât de frumos de Eminescu în „Doina” sa,  a prins viaţă în paginile acestei cărţi  datorită şi zbuciumului lui Vasile Botă, care i-a mobilizat pe consăteni la strângerea de fonduri pentru editarea romanului, având şi susţinerea celor două Şcoli Medii din Boian, în deosebi a directoarei Svetlana Hauca, încurajarea  familiei autoarei, a nepoatei Elena Chibac, care, după cum a mărturisit, intenţionează să editeze a doua parte a romanului, prezentând publicului varianta în lucru, dar, mai ales, având mâna darnică şi inima generoasă a Excelenţei Sale, dna Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, care a fost şi primul sponsor al cărţii „La răspântia Boianului” şi  care, de altfel, prin dăruirea cu suflet cuvântului matern, prin dragostea, disponibilitatea şi bunătatea sa, întotdeauna  sprijină personal, cu mijloace din propriul buzunar, editarea  de carte românească la Cernăuţi.

Păşind pentru prima dată pragul acestei instituţii de învăţământ,  Excelenţa Sa n-a venit doar cu un cuvânt de laudatio pentru autoarea şi redactorul cărţii, pentru boincenii care nu-şi uită înaintaşii şi comorile străbune, dar şi cu un cadou de preţ – un televizor color performant pentru Gimnaziul din Boian-Hliniţa, donat de  Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare RoAid, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, director general adjunct  dl Cezar Cătălin Marin. Gazda, doamna directoare Svetlana Hauca, amfitrioana manifestării, care împreună cu dl Vasile Botă şi dna Maria Toacă a osârduit la organizarea lansării cărţii „La răspântia Boianului”, a ţinut să le mulţumească tuturor celor implicaţi în editarea romanului, dăruindu-i dnei Irina-Loredana Stănculescu  o Icoană Făcătoare de Minuni cu chipul Sfintei Fecioare Maria care lăcrimează.

Cu un buchet de flori şi un mesaj de recunoştinţă a fost  prezent la lansare primarul Aurel Babii. Cuvinte de preţuire celor care au muncit la editarea cărţii a adresat  Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice, Olga Ostafi, reprezentant al Departamentului Învăţământ şi Ştiinţă ARS, care au venit şi cu o frumoasă donaţie de carte pentru biblioteca şcolii. Preotul Vasile Nicoriuc  s-a referit la  lansarea monografiei Boianului, scrisă de profesorul Vasile Bizovi. Cei doi fii ai satului – Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, Cetăţean de Onoare al Boianului, şi blogerul  Nicolae Hauca au  revenit cu frumoase amintiri şi propuneri concrete, ultimul adresându-se primarului cu rugămintea să înceapă pregătirile pentru cea de-a 500-a aniversare a Marelui Boian cu înălţarea unui bust Profesorului Emerit şi marelui patriot român Vasile Bizovi.

Dna Maria Toacă, redactorul romanului, graţie căreia a apărut în grafie latină  La răspântia Boianului”, a făcut o succintă prezentare a cărţii, având şi un cuvânt de gratitudine pentru toţi sponsorii generoşi, care au  donat mijloace băneşti pentru editarea volumului. Dl Vasile Botă, care a dat citire listei sponsorilor boinceni,  a conştientizat că reeditarea, readucerea la viaţă a acestei cărţi aproape că uitate în praful vremii, înseamnă că  „Încă ne curge sânge românesc și iubire de neam prin vene”.

Un crâmpei din inestimabila comoara folclorică a neamului din Boianul lui Neculce ne-a dăruit, prin cântecul său, strănepotul autoarei cărţii, elevul Gimnaziului Dumitru Caba, cu momente emoţionante de înaltă vibraţie spirituală a electrizat inimile oaspeţii şi boincenilor prezenţi la  lansarea cărţii grupul de gimnaziste, dirijate de profesoarele de română Rodica Dârda și Ana Semeniuc, îmbrăcate în frumosul port naţional, păstrat în lada cu zestre a bunicilor, împreună cu cei mai mici ciobănaşi ai „Mioriţei”, membrii  Ansamblului de dans, condus de talentata profesoară şi instructoare Maria Basaraba,  ne-au convins încă o dată în miracolul  dumnezeiesc că dacă ai dragoste de tot ce e românesc, port naţional, de dansul şi cântecul popular, de graiul românesc, cât există  străduinţa să nu le fie uitat numele şi tot ce au creat înaintaşii, Limba Română, Neamul Românesc va dăinui prin valorile nepieritoare, moştenite  din străbuni şi perpetuate de tinerii vlăstari de români din Boian.

A fost o zi minunată, o formidabilă sărbătoare a Cărţii Româneşti, dar şi a Marelui Boian. Le mulţumim celor care au organizat şi au osârduit asupra editării romanului, aşteptând lumina unui nou răsărit de soare – apariţia unei noi cărţi care să renască ca aceasta din rădăcina arborelui neamului din care sorbim seva, dragostea de grai, de străbuni, de cele sfinte ale neamului.

Felicia Nichita-Toma pentru „Zorile Bucovinei”

Foto „Zorile Bucovinei”, Nicolae Hauca