28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„Omu-i un miracol al miracolelor”

8 iunie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Astfel se numește recent apăruta carte a doctorului în filologie Ilie Popescu.

Cartea este cu caracter filosofic, punând în evidență în totul Omul. Conține șase  capitole, plasate în ordinea respectivă:

1.   Cum a apărut viața ?

2.   Originea omului.

3.   Omul în lupta sa pentru fericire.

4.   Scopul și libertatea omului de a-și alege destinul vieții.

5.   Bucuriile și suferințele omului.

6.   Rolul păsărilor în viața spirituală a omului.

Capitolele 1, 2 și 5 conțin la rândul lor și câteva subcapitole. De asemenea la început vom găsi un scurt „Argument”, iar la fine  avem „Concluzii”, „Bibliografie selectivă prescurtată”, „Cuvânt despre autor”, semnat de d-na Lilia Govornean și „Cuprinsul”.

Pe paginile cărții date vom găsi extrase, citate, concluzii, argumente, însemnări, selectate de autor din Biblie, lucrări filosofice, opere literare,  cugetări, amintiri, folclor etc. ale diferitor autori publicate și traduse în diferite epoci.

Cartea „Omu-i un miracol al miracolelor” a văzut lumina tiparului grației înțelegerii și sprijinului financiar  parțial acordat de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consul General al Consulatului României la Cernăuți, și d-lui Ilie Popa, profesor universitar, dr. inginer, președintele Fundației Culturale „Memoria” – filiala Argeș (Pitești-România). Culegerea computerizată aparține autorului, iar îngrijitoare de ediție este d-na Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice, președinta ACDERU. Conține circa 204 pagini.

Prima copertă ne prezentină omul salutând parcă lumea, în partea de jos și simbolul românismului - Tricolorul, iar pe ultima copertă vom găsi fotografia autorului, dar și două citate a unui filosof francez. Copertele sunt în culori.

Deoarece este destinată unui cerc larg de cititori, în timpul apropiat, doritorii vor intra în posesia ei. De asemenea, la Cernăuți, dar și la baștina sa Pătrăuții de Jos, în alte părți, pe la biblioiteci, școli, autorul va face prezentarea ei, având întâlniri cu cititorii de diferite vârste.

Autorului, neobositului domn profesor, Ilie Popescu, președintele Societății regionale  GOLGOTA, originar din satul Pătrăuții de Jos îi dorim la cei 82 de ani pe care îi va împlini la mijocul verii acestui an, sănătate, succese și pană inspirată.

Eleonora Schipor, profesoară, vicepreședinta Societății regionale GOLGOTA