03 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Lacrimi din cer şi florile recunoştinţei - comemorarea martirilor la memorialul din Cimitirul Eroilor din Cernăuţi

10 iunie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Astăzi, la praznicul Înălţarea Domnului Iisus Hristos, de Ziua Eroilor, clopotele bisericilor  din Ţară au bătut, la ora 12,  întru pomenirea şi păstrarea memoriei tuturor eroilor, care s-au sacrificat pentru CREDINŢĂ, NEAM  ŞI  LIBERTATE, iar lacrima sacră a memoriei e vie în sufletele celor care îşi poartă destinul cu dor şi tristeţe, care au pierdut pe cineva scump şi drag şi  numai Cel de Sus ştie unde le odihnesc osemintele, care, ca şi familia noastră – bunelul după tată, Nicolae Nichita al lui Gheorghe din Hruşăuţii Volocii, r-nul Hliboca (Adâncata), şi al soţului Nicolae Toma, Dumitru Iacoban din Lihucenii Noua Suliţei, au decedat de foamete şi muncă silnică în lagărele morţii de pe ţărmurile lacului Onega.

Amintim că decizia pomenirii eroilor în ziua Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos a fost adoptată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920 şi consfinţită prin alte două hotărâri sinodale mai recente, din anii 1999 şi 2001, care au proclamat ziua ca sărbătoare naţională bisericească. Deci, Legea nr.379 din 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război a proclamat cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, praznicul Înălţării Domnului - Ziua Eroilor –  sărbătoare naţională a poporului român.

Cu simţul datoriei şi sentimente de pietate faţă de  cei 695 de ostaşi şi ofiţeri români, care şi-au găsit liniştea veşnică, fiind înhumaţi  în Cimitirul Eroilor din Cernăuţi, faţă de cei 400 de martiri osândiţi, împuşcaţi de NKVD-işti în închisoarea din Cernăuţi în primul an de ocupaţie sovietică, faţă de răposaţii deportaţi, exterminaţi în lagărele morţii şi închisori, faţă de toţi acei sacrificaţi pe crucea Golgotei Neamului Românesc, faţă de toţi militarii români, căzuţi la datorie, pe câmpurile de luptă, care şi-au jertfit tinereţea pentru apărarea Ţării, pentru Reîntregirea Neamului şi pentru Libertate, ne-am unit, în jurul preşedintelui Societăţii „Golgota” a românilor din Cernăuţi, Vasile Rauţ, într-o oază de reculegere, la Complexul Memorial al Militarilor şi Martirilor Români din capitala Bucovinei, înălţat  în 2008 cu sprijinul financiar al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din Bucureşti, înveşnicirea eroilor orfani înfăptuindu-se prin osârdia şi insistenţa celor două Societăţi „Golgota” – orăşenească şi regională, conduse de regretatul Octavian Bivolaru şi Petru Grior.

Praznicul Înălţarea Domnului e ziua când ne cinstim eroii, ne aplecăm frunţile şi rostim o rugăciune pentru acei care au murit departe de cei dragi, luptând pentru o cauză dreaptă. Înălţătoarea liturghie pentru cei care s-au jertfit în numele adevărului și credinței a fost oficiată la monumentul-simbol din Cimitirul Evreiesc din Cernăuţi de către preotul Cristofor Gabor, parohul micii Biserici ”Trei Ierarhi”, fosta Capelă Mitropolitană,  la altarul căreia odihnesc 2 episcopi şi 5 mitropoliţi ai Bucovinei, care străjuiește cu aura divină monumentul victimelor represiunilor sovietice, mormântul lui Aron Pumnul, dar şi mormintele altor mari personalităţi ale neamului ce-şi dorm veşnicia uitate în bălării.

Reculeşi sub oblăduirea cucernicului părinte Cristofor, cei prezenţi la parastas au rămas emoţionaţi de învăţămintele liturgice ale protoiereului că fără fapte jertfelnice credinţa este moartă, că doar jertfindu-ne, ne înălţăm duhovniceşte.

Anunţând un moment de reculegere, preşedintele Vasile Rauţ, susţinut de soţia Aliona şi fiul Marius,  a amintit că anul acesta vom comemora 80 de ani de la zguduitoarea noapte a deportărilor din 12 spre 13 aprilie, când mii de români au fost deportaţi, duşi cu forţa la munci silnice în Siberia, Carelia, Kazahstan, Onega, unde mulţi au murit de foame, puţini având norocul să se întoarcă Acasă.

Crucea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o  purtăm nu ni-i o povară, când simţim alături inima Patriei noastre istorice. Cu sentimente de pietate faţă de eroii neamului, un coş de flori tricolore, o sinceră recunoştinţă că păstrăm memoria  eroilor  care s-au jertfit  pentru binele nostru, a fost alături de noi în această zi înălţătoare, precum de fiecare dată avem sprijinul şi susţinerea Consulatului General al României la Cernăuţi,  ministrul-plenipotenţiar  Nicolae Dan Constantin. 

Respirând în puritatea simţirilor ce le răscolesc sufletul, fiecare lider de societate, fiecare român prezent la Praznicul Înălţării, care a răspuns la apelul preşedintelui Societăţii „Golgota” – vicepreşedinta Maria Toacă, Nicolae Toma, redactorul-şef al publicaţiei online „Zorile Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din Regiunea Cernăuţi, Alexandru Platonov, preşedintele filialei din Herţa a Societăţii „Golgota”, Dumitru Fedorcea din Ropcea, Octavian Voronca din Cernăuţi, membri în comitetul de conducere al „Golgotei”, venise cu o amintire încă dureros de vie prin sacrificiul rudelor apropiate, consătenilor, amintind de jertfa  prin care eroii, servind Credinţa şi Neamul,  şi-au câştigat veşnicia, aducându-i mulţumiri preşedintelui Vasile Rauţ, care, ca şi predecesorul său Octavian Bivolaru, menţine continuitatea memoriei, ca martirii, care şi-au dat viaţa pentru Libertate, Neam şi Ţară, să nu fie uitaţi.

Felicia NICHITA-TOMA