07 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Eminescu e Poetul – Doină, viață și alin

14 iunie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Eminescu în inimi, cuget, simțiri, veșnicie...

Cele două date de 15 – ianuarie și iunie sunt legate de numele marelui nostru poet național.

Organizăm prin școli, biblioteci, muzeie, săli de lectură, sedii și asociații, expoziții, recitaluri poetice, prezentări de carte, întâlniri cu eminescologii, dar și cu poeți, compozitori, sculptori, muzicieni, oameni de cultură și artă, dedicate marelui Eminescu.  Studenții și elevii de asemenea participă la asemenea manifestări de suflet.

La CIE Cupca în permanență organizăm expoziții de carte pe care le amenajăm pe culuoarele școlii, în cabinetul de limba și literatura română, la biblioteca și muzeul școlii. Membrii cenaclului literar „Lămâița”, dar și alți declamatori, susțin un recital poetic dedicat poetului nepereche al neamului nostru. De asemenea îi îndemn pe discipolii mei  să dedice și ei în măsura posibilităților versuri poetului național Mihai Eminescu. La lecțiile de literatură română profesoarele susțin lecții, dar și ore adăugătoare cu tematică eminesciană.

Eminescu este poetul nostru iubit. Al milioanelor de români din lumea întreagă. Cu câțiva ani în urmă am compus și eu o poezie dedicată poetului nostru drag. Azi aș vrea s-o readuc din nou în memoria și în fața cititorilor.

Eminescu e Poetul...

Mai presus de legea firii,

Și de viață în cuvânt,

Eminescu e Poetul –

Faimă vis și legământ.

Răsfoind a vieții carte,

Scris e peste ani deplin,

Eminescu e Poetul –

Doină, viață și alin.

Colindând prin constelații

Pe al lacrimilor zbor,

Eminescu e Poetul –

Veșnicie, cânt și dor.

Dăinuind peste milenii

Visul dorului de-an veac,

Eminescu e Poetul –

Crez, duminică și leac.

Ne-am născut pe-aceste plaiuri

Înfrățindu-ne-n destin,

Eminescu e Poetul –

Codru, stea și dulce chin.

Tot urcând înspre înalturi

Cu el facem legământ,

Eminescu e Poetul –

Un Luceafăr dalb și sfânt.

ELEONORA SCHIPOR