28 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Acasă-i România, Acasă-i Tricolorul, suntem una cu Ţara, căci noi suntem poporul - OMAGIEREA LUI IANCU FLONDOR- FĂURITORUL UNIRII BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂNIEI - LA MORMÂNTUL LUI DIN STOROJINEŢ

3 august 2021 р. | Categorie: Noutăţi

 Acasă-i România, Acasă-i Tricolorul, suntem una cu Ţara, căci noi suntem poporul –  OMAGIEREA LUI IANCU FLONDOR- FĂURITORUL UNIRII BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂNIEI - LA MORMÂNTUL LUI DIN STOROJINEŢ

„Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales, iubirea trecutului, fără de care nu există iubire de ţară”. Aceste cuvinte pline de înţelesuri ale Marelui Eminescu trebuie să ne intre în suflet cu rugăciunea „Tatăl nostru”.

Or, pentru a nu lăsa umbra uitării să împânzească trecutul nostru glorios, istoria noastră milenară, pentru a şterge praful uitării, a ne aminti de înaintaşii care s-au sacrificat la altarul neamului, care au împlinit visul de aur al românilor – Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, la împlinirea a 156 de ani de la naşterea artizanului Unirii, Iancu Flondor, cel care a luptat pentru unitatea românilor, la mormântul boierlui din Storojineţ, „Zorile Bucovinei” şi Societatea Jurnaliştilor Români din Cernăuţi a organizat o manifestare de comemorare  sub oblăduirea Sfinţiei Sale, vrednicului părinte Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, un exemplu de demnitate şi dăruire duhovnicească, care ştie să-şi cinstească înaintaşii, şi care, împreună cu  preoţii Gheorghe Covalciuc, Silvestru Motrescu din Pătrăuţii de Sus, ajutaţi de Mina Covalciuc, fiul cel mai mic al protopopului Vasile Covalciuc, au oficiat o frumoasă şi înălţătoare slujbă de pomenire pentru toţi membrii familiei Flondor, dar şi pentru martirii crucificaţi de regimul totalitar sovietic pe crucea Golgotei Neamului Românesc, readuşi Acasă  printr-un monument simbolic, instalat în curtea Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Storojineţ, alături de mormântul lui Iancu Flondor.

Cei adunaţi sub sceptrul întregitorului de Ţară la  cripta familiei Flondor din curtea  Bisericii  „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Maidan - ministrul plenipotenţiar Nicolae Dan Constantin, Ihor Grigorevici Mateiciuk,  primarul Storojineţului, Anatol Piţu, primarul comunei Ciudei împreună cu întreaga-i echipă - soţii Romena şi Gheorghe Motrescu, Adrian Iliuţ, preşedintele Societăţii „Anastasia”,  dna Mariana David, colaboratoare la Gimnaziul românesc din Crasna, soţia medicului Petru David, nelipsit de la omagierile lui Flondor, au depus flori şi au aprins o lumânare şi pentru cei  107  mucenici, victime ale regimului totalitar comunist, care şi-au găsit sfârşitul infernal în neagră străinătate, au decedat de foamete, ger şi  muncă silnică, fiind aruncaţi în pustiuri, în gropi comune, nu au nici morminte, nici cruci la căpătâi.

„Acasă-i România, Acasă-i Tricolorul, suntem una cu Ţara, căci noi suntem poporul…” Asigurându-ne  de sprijinul şi susţinerea Consulatului General al României la Cernăuţi la organizarea evenimentelor de profundă vibraţie românească, cu sinceritate expunându-şi dorinţa ca la anul viitor cei de la Consulat să se implice activ în  manifestările de comemorare a acestui mare bărbat al neamului, ca prinos de adâncă recunoştinţă pentru marii noştri înaintaşi, ministrul plenipotenţiar, dl  Nicolae Dan Constantin, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi,  a depus un coş de flori tricolore la crucea de la mormântul lui Iancu Flondor, însoţit de un pios discurs: ”Sunt pentru prima dată la o asemenea manifestare şi am fost foarte  emoţionat pentru ceea ce a însemnat acest bărbat pentru neamul nostru românesc. Trebuie să fim mândri cu această personalitate. Principiile care l-au caracterizat pe acest om în viaţă a fost demnitatea morală. El este cel care permanent a luptat pentru Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, pentru neamul românesc”. 

Menţionăm că meritele deosebite faţă de românii din Bucovina ale celui care a fost printre realizatorii Marii Uniri din 1918 sunt în prezent recunoscute şi incontestabile – cu  ocazia Centenarului Marii Uniri i s-a înălţat busturi  la Suceava, Rădăuţi şi la Alba Iulia – în capitala Unirii, fapt pentru care a pledat şi colegul nostru, regretatul istoric Dumitru Covalciuc.

Oficiind serviciul divin în memoria  familiei Flondor, cucernicul Vasile Covalciuc  a concretizat că flondorenii sunt ctitorii bisericii de la Maidan, au donat pământ şi pentru biserica „Sfântul Gheorghe”, în predică evocând faptele generoase ale  membrilor familiei Flondor,  ajutorul acordat celor nevoiaşi, conştientizând că noi, românii, trebuie să nu uităm meritele lor, care au lăsat în urmă multe fapte demne. Părintele protopop Vasile Covalciuc, căruia îi datorăm frumoasa şi emoţionanta manifestare, dedicată ilustrului nostru înaintaş, îi adresăm mari mulţumiri  pentru înălţătoarea slujbă, dar şi pentru masa de pomenire, încărcată cu bucate delicioase, preparate prin truda şi osârdia preotesei  Maria,  a amintit şi de contribuţia lui Iancu Flondor  adusă culturii,  păstrării şcolii în limba română,  susţinerii intelectualităţii şi ţărănimii.

Deputat în Dieta Bucovinei,în primăvara și vara anului 1918 Iancu Flondor a fost primar la Storojineț. Ihor Grigorevici Mateiciuk, primarul Storojineţului,  prezent la comemorarea lui Iancu Flondor nu pentru prima dată, a  adresat mulţumiri  cucernicului Vasile Covalciuc. În semn de recunoştinţă faţă de urmele frumoase lăsate de Iancu Flondor la Storojineţ, idilul oraşului a depus un buchet de flori la cripta  ilustrului înaintaş, concretizând că, în prezent, se desfăşoară realizarea unui proiect pentru reconstrucţia Parcului dendrologic „Iancu Flondor”. A fost curăţat lacul din Parcul Dendrologic de lângă fostul conac boieresc de pe  moşia lui Iancu Flondor, în prezent Liceul nr.1. Au fost pavate alei ce duc spre lac, urmează asfaltarea şi amenajarea aleei, unde se planifică să fie instalat bustul lui Iancu Flondor, asfaltarea drumului de la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Maidan, terminarea reconstrucţiei Parcului, pentru finalizarea căruia sunt necesare sume colosale de bani. Ţinând cont de faptul că România sprijină nu doar prin vorbe goale Ucraina ca ţară vecină şi prietenă, dl primar şi-ar dori mult finalizarea acestui important proiect pentru ambele Ţări – România şi Ucraina – cu sprijinul şi suportul României. Am fi şi noi foarte recunoscători dacă s-ar împlini visul nostru ce ni-l dorim de ani de zile – la conacul boierului din Storojineţ, patriotului român care a înfăptuit Unirea Bucovinei cu România să fie înălţat bustul lui Iancu cavaler de Flondor. Sperăm că, cu sprijinul Patriei noastre istorice, prin străduinţa acestui tânăr, dar harnic, priceput gospodar, primarul Ihor Grigorevici Mateiciuk, vom vedea  împlinit şi acest vis. De altfel, primarul Storojineţului a insistat să ne  ofere o mică surpriză – să ne poarte personal pe aleele renovate, iluminate şi pavate ale Parcului, pe unde şi-a purtat paşii Marele Întregitor de Ţară – Iancu Flondor, până la frumosul lac ce va încânta privirile vizitatorilor, în prezent în oglinda apei lui strălucesc doar peştişorii. De-ar da Domnul măcar unul să fie de aur, să  împlinească toate dorinţele noastre, ale protopopului Vsile Covalciuc  şi ale primarului din Storojineţ pentru a putea finaliza lucrările de reconstrucţie şi amenajare a Parcului de la conacul de pe moşia lui Iancu Flondor din Storojineţ.

Comemorat cu ani în urmă în incinta redacţiei ziarului românilor din Ucraina, „Zorile Bucovinei”, cel puţin de vreo zece ani părintele Vasile Covalciuc organizează nemijlocit parastase de pomenire la mormântul celui care a împlinit visul de aur al românilor – Unirea. Nicolae Toma, redactorul-şef al „Zorilor Bucovinei”, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, aducându-i alese mulţumiri vrednicului slujitor al altarului, protopopului  Vasile Covalciuc pentru frumoasa slujbă, a amintit că, graţie lui Iancu Flondor, Cavaler al României Mari, decorat cu Marea Cruce a Ordinului Coroana României  de către Regele Ferdinand, Preşedinte al Partidului Naţional Român din Bucovina, care a prezidat Congresul General ce a votat Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, cu 103  ani în urmă, la 28 noiembrie 1918, în Sala Sinodală a Reședinței Mitropolitane din Cernăuţi, azi Universitatea Naţională „Iu. Fedkovyci,  a fost semnat actul  Unirii Bucovinei cu Regatul României, conştientizând că preacucernicul părinte nu e doar o personalitate evlavioasă, ci şi un exemplu pentru toţi românii din nordul Bucovinei cum trebuie să-ţi onorezi înaintaşii, să-ţi iubeşti Neamul şi pe Dumnezeu, de asemenea, şi-a exprimat gratitudinea faţă de Consulatul General al României la Cernăuţi, mulţumindu-i dnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, dlui ministru Nicolae Dan Constantin  pentru sprijin şi înţelegere, pledând pentru înveşnicirea,  printr-un bust, a memoriei lui Iancu Flondor pe moşia sa din Storojineţ. Abordând tematica concepută de părintele Gheorghe Covalciuc, a opinat pentru asfaltarea şi dorinţa ca strada  de lângă Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Maidan să-i poarte numele lui Iancu Flondor, conştientizând că amintirea flondorenilor va rămâne din neam în neam pentru generaţiile ce vor veni să se roage lângă această criptă.

Ziarista Felicia Nichita a evocat numeroasele adresări ale colaboratorilor ziarului „Zorile Bucovinei” şi intenţiile lor de a-i invita pe descendenţii familiei Flondor la manifestările de omagiere ale ilustrului lor înaintaş -  Ioana Maria Miclescu-Flondor, nepoata lui Iancu Flondor, soţia ultimului boier din Bucovina, Radu Alexandru Miclescu. Şi cu toate că, după cum afirma Ioana (Miona) Miclescu, în familia sa exista un adevărat cult pentru „figura bunelului” său care înfăptuise Unirea, spre regret, nici după căderea cortinei de fier, destrămarea uniunii sovietice, n-au reuşit să viziteze mormântul marelui boier şi patriot bucovinean, n-au dorit să fie prezenţi la manifestările organizate de comunitatea românească din nordul istoric al Bucovinei la mormântul artizanului Unirii Bucovinei cu Patria-mamă, ziarista amintind şi de primele manifestări de cinstire ale lui Iancu Flondor, organizate la mormântul lui  din Storojineţ cu 20 de ani în urmă, în prezenţa lui Gheoghe Flondor din Bucureşti, nepotul după frate al lui Iancu Flondor, dnii Mihai Pânzaru şi Vichentie Nicolaevici din România, dar şi în incinta redacţiei ziarului „Zorile Bucovinei”, sub nimbul protector al portretelor vrednicilor înaintaşi care au adus o plus valoare la făurirea istoriei noastre – Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu, Iancu Flondor. 

Navigând zilele acestea pe Internet, curioasă să aflu ceva nou despre  familia marelui nostru înaintaş care a făurit Unirea, am dat de o veste tristă –  în luna mai curent la conacul său din Călineşti, Botoşani, s-a stins din viaţă ultima descendentă a familiei Flondor – Ioana Maria Miclescu-Flondor, soția boierului Radu Alexandru Miclescu, decedat în septembrie 2019. alături de care a locuit, în ultima parte a vieții, la Conacul de la Călinești.

Am încercat să dezleg enigma, dar n-am reuşit. anul precedent, la postarea pe Internet la  29.11.2020  în pagina de Facebook  a  “Zorilor Bucovinei”, dedicată Zilei Bucovinei, sărbătorită la mormântul lui Iancu Flondor, au apărut următoarele comentarii:

Iuri Vasilică Blioju Bună ziua domnul Michael Flondor, bucovineni, onorează marea familia Flondor ,familie de patrioți români! Doamna Despina Skeletti, informații din Bucovina de acum 2020,despre rudele dvs.


Despina Skeletti
 Iuri Vasilică Blioju multumesc ca ne-ai trimis aceasta lunga dare de seama, atat de graitoare de cum a fost organizată Ziua Bucovinei. Am citit-o cu emotie mare mai intai pentru ca am fost si eu romanca si cunosc istoria regiunilor chinuite Bucovina si Basarabia, deoarece fiind casatorita cu cel ce era direct nepotul lui Iancu Flondor si fiind fiica tatalui meu care s-a luptat mult și pentru ele, mi-am petrecut cat s-a putut copilaria si tineretea suferind cu ele. Iti multumesc de asemenea ca nu ne-ai uitat si pe noi care fiind Skeletti putem usor sa fi dati uitarii. Urez dumitale si altora care simt ca mine in acest moment ca Marile Sarbatori ale Nașterii Mântuitorului nostru, să ne aducă tuturor prin splendidele rugaciuni ridicate in acest timp, binecuvantarea Celui de Sus.

Deci, aceste comentarii mărturisesc că mai există descendenţi ai familiei Flondor. Dacă-i aşa, am dori foarte mult să ia legătură cu jurnaliştii de la „Zorile Bucovinei”, să ne scrie un mesaj în pagina de Facebook a ziarului.

„Acasă-i România, Acasă-i Tricolorul, suntem una cu Ţara, căci noi suntem poporul…” - un omagiu prin cântec ce a vibrat cu dor de Ţară, i-a adus  Făuritorului Unirii tânăra şi talentata  Nina Motrescu, fiica părintelui Silvestru Motrescu, parohul Bisericii din Pătrăuţii de Sus, susţinută de maică-sa, preoteasa Elena.

A fost o sărbătoare cu conotaţie istorică şi culturală, Întregitorul Ţării fiind omagiat după cum şi merită. Cert,  Iancu Flondor, după cum a conştientizat Nicolae Toma, ar merita o măreaţă solemnitate în Sala Sinodală a Reşedinţei Mitropolitane din Cernăuţi, unde, cu 103  ani în urmă a fost semnat actul Unirii Bucovinei cu Patria-Mamă. Fiind imposibilă o astfel de sărbătoare, ar fi bine, după cum au specificat şi primarul comunei Ciudei Anatol Piţu, şi Adrian Iliuţ, Mariana David, să nu ne uităm rădăcinile, trecutul, să fim mândri şi să ne cinstim cum se cuvine predesesorii, să ne păstrăm limba, neamul, să fim demni, să împărtăşim idealurile pentru care au trăit, au luptat şi s-au sacrificat iluştrii noştri înaintaşi, ca Iancu Flondor să ocupe un loc mai mare în inimile tinerilor, urmaşilor, pentru care a luptat şi a învins în momente dramatice pentru frumoasa şi  împătimita noastră Bucovina.

Felicia NICHITA-TOMA,  „Zorile Bucovinei”, Cernăuţi