03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Prin Muzeul inaugurat astăzi la Şcoala Medie din Boian au prins suflet străbunii românilor din această românească vatră

23 august 2021 р. | Categorie: Noutăţi

E cert faptul, cu toţii am păşit, măcar o dată în viaţă, într-un muzeu. Dar câţi dintre noi am înţeles menirea lui într-o lume ce tinde mereu spre globalizare, spre o viaţă din ce în ce mai superficială? Câţi sunt conștienţi de faptul ce menire au pentru posteritate relicvele trecutului?  Or, un muzeu are menirea de a prezenta publicului rădăcinile neamului, viaţa în toată complexitatea ei, ba chiar de a-l face pe vizitator să înţeleagă mai profund lumea, cu tainele ei. De altfel, rolul unui muzeu este de educare și informare a publicului. Mai pe înţelesul tuturor, un muzeu are menirea de a evidenţia rolul important al acestuia în conservarea şi transmiterea valorilor patrimoniale, spirituale, culturale ale unui popor.

Îmi place să cred că ceea ce s-a inaugurat astăzi nu este doar un Muzeu în concepţia sa tradiţională, e chiar sufletul Boianului, reînviat şi găzduit de Şcoala Medie din Centru, graţie directoarei Angela Botă, un excelent administrator  şi pedagog, un harnic şi priceput gospodar, care ştie cum să le facă şi să le orânduiască pe toate. Ce-i drept, inaugurarea Muzeului a fost prilejuită şi de cea de-a 30-a aniversare a independenţei Ucrainei.

Amabila directoare, însoţită de directorii-adjuncţi Sofia Jalbă, Lilia Iacobeţ-Axânti (pentru munca educativă), profesori şi învăţători, printre care Eleonora Sfeclă, Maria Vasilciuc etc., şi-a întâmpinat oaspeţii dragi din Cernăuţi la poarta şcolii, impresionându-i apoi cu un select spectacol, prezentat de talentaţii boinceni din renumitul Ansamblu etnofolcloric de dans „Mioriţa” a miruitei  cu har instructoare Maria Basaraba, îmbrăcaţi în frumosul costum naţional.

„Din orice colţ al lumii/Încoace vei zbura/ Cu sufletul şi gândul,/Aici e Ţara ta!.. De-aceea-n vremuri zbuciumate/Destinul nu ne-a răsfăţat,/Strămoşii apărându-şi glia/Şi graiul şi l-au apărat…” – ne-au amintit de rădăcini elevii Nichita şi Marilena, gătiţi de sărbătoare în haine populare, că „Patria nu e doar pământul pe care trăim din întâmplare, ci pământul care e plămădit cu sângele  înaintaşilor noştri”, de faptul că Dumnezeu a dăruit omului viaţă, sărbători,  ca să se bucure de ele, iar Muzeul inaugurat astăzi în Marele Boian, comună atestată documentar cu 900 de ani în urmă, pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun, conform Monografiei Boianului, alcătuită de patriotul şi profesorul de română Vasile Bizovi, e cea mai mare sărbătoare a  localităţii. Or, în sfârşit, s-a împlinit visul românilor din Boian de a aduna şi păstra pentru urmaşi comoara moştenită din moşi-strămoşi. „Cât trăim pe-acest pământ mai avem un lucru sfânt…”, să păstrăm pentru urmaşi tezaurul  sacru strămoşesc – graiul, tradiţiile şi datinile, portul popular, ne-a îndemnat, prin cântec, învăţătoarea Maria Botă.

Muzeele aduc în atenţia contemporaneităţii pagini de istorie, civilizaţie, religie, cultură, literatură, artă, ocupaţii, pasiuni, inovaţii etc., toate la un loc însumând cultura şi civilizaţia societăţii. Într-un cuvânt, muzeul e arma cea mai puternică cu care un popor îşi apără originea, identitatea, tot ce a moştenit de la străbuni, au specificat,în pioasele lor mesaje, oaspeţii prezenţi la sărbătoare, care n-au venit cu mâna goală, ci cu daruri de carte românească şi obiecte vechi pentru muzeu – Lilia Govornean, preşedinta Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, Nicolae Toma, redactorul-şef al publicaţiei online „Zorile Bucovinei, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, Cetăţean de Onoare al Boianului, care a opinat pentru instalarea în faţa şcolii sau în centrul satului a bustului celui mai român şi patriot boincean, regretatul Vasile Bizovi,înveşnicirea memoriei ilustrului pedagog prin conferirea numelui său şcolii, aducând sincere mulţumiri directoarei Angela Botă pentru lăudabila iniţiativă de a crea în incinta şcolii un muzeu ce va păstra memoria înaintaşilor, Doamna Limbii Române, profesoara Eleonora Bizovi (ambii- şi ea şi soţul Vasile - Cetăţeni de Onore ai Boianului), care a specificat că are multe documente pregătite pentru muzeu, dar are teamă să nu aibă aceeaşi soartă cu cele din muzeul anterior, dispărute fără urme, precum şi muzeul, cu mulţi ani în urmă, când în fruntea şcolii se afla altă persoană, dna Angela Botă promiţând, cât va fi  dumneaei directoare acest lucru nu se va întâmpla, un alt mare fiu şi patriot al Boianului, agronomul Vasile Botă, Cetăţean de Onoare al Boianului, graţie căruia a fost retipărită cartea „La răspântia Boianului”, autoare Viorica Chibac-Cuciureanu, publicista Maria Toacă, fostul primar al satului Cernauca, boinceanul Gheorghe Botă, cel care, prin alcătuirea şi editarea monografiei satului a făcut cunoscut  nu doar originea lui, ci şi celebra familie Hurmuzachi (moşia Cernauca aparţinând acestei familii boiereşti, care a plasat localitatea în centrul vieţii  culturale şi politice a Bucovinei, un membru proeminent al ei fiind Eudoxiu Hurmuzachi), Adriana Gorda, specialist principal la Secţia învăţământ, cultură, sport, a comunei teritoriale unite Boian, Silvica Fedoreac, originară din Boian, care a creat în casa sa din Sadagura un valoros muzeu.  Cadouri preţioase – 2 icoane cusute cu mărgele, a donat muzeului Ana Niscoromni, profesoara Aurelia Badicel a dăruit muzeului o trăistuţă, un ştergar vechi şi un coş cu fructe, iar Lucia Vaipan – ulcioare de lut, lămpi etc. Un cadou împărătesc a intrat în posesia muzeului din partea dnei Dana Dubiţca - aproape tot ce a avut în casa bătrânească, moştenită de la bunici. O donaţie specială a avut pentru Şcoala Medie din Boian familia Gherasimciuc, părinţii şi cei trei elevi, au construit macheta şcolii, care înfrumuseţează instituţia de învăţământ în holul şcolii.

Muzeul inaugurat la 23 august 2021, la Şcoala din Boian Centru, va păstra şi valorifica numeroase obiecte de patrimoniu, etalând exponate inedite. Expoziţia permanentă propune o incursiune în istoria comunei Boian, veche vatră românească. Cuprinde obiecte cu valoare istorică și memorială, integrate cronologic între secolele XIX și XX, XXI, care au rolul de a reconstitui ambianța veacurilor apuse, cultura, tradiţiile, datinile şi obiceiurile, atmosfera în care au trăit și creat strămoşii românilor din Boian. În acest Muzeu, nu prea impunător, însă bogat prin exponate – peste 200 - au prins suflet străbunii actualilor boinceni prin obiectele expuse – de la sfinte icoane, cusute cu mărgele, costume naţionale româneşti, păstrate secole în lada cu zestre a bunicii, cămăşi de pânză, catrinţe, broderii, covoare, obiecte de uz casnic, un război de ţesut, sfinte relicve grăitoare că românii din Marele Boian nu numai că sunt cu vechi rădăcini în acest plai mioritic, dar au fost oameni harnici, care şi-au iubit neamul, portul popular, tradiţiile şi obiceiurile, perpetuându-le peste timp. Au cusut la opaiţ cămăşi cu mărgele, icoane etc., fără curent electric, creând opere de artă cu valoare incontestabilă. Acest tezaur, mărturisitor de valoroase comori strămoşeşti, ascunde în inima lui atât bucuriile, cât şi suferinţele prin care au trecut, de-a lungul istoriei noastre zbuciumate, românii din această vatră românească, oameni harnici şi curajoşi, care şi-au iubit baştina, neamul.

Prin diversitatea pieselor expuse, Muzeul ilustrează istoria românilor din Boian din cele mai vechi timpuri până în prezent ce pune în evidență o prezentare obiectivă a dezvoltării economice, culturale, politice și sociale a societății, pune în valoare originalitatea și particularitățile poporului român în decursul devenirii sale istorice. Or, muzeul nu e doar sufletul, ci şi oglinda poporului.

Prin Muzeul inaugurat la Şcoala din Boian  s-a pus la judecata istoriei cea mai de preţ comoară a românilor din acest colţ de Ţară, ca generaţiile ce vor veni să cunoască tezaurul atât de valoros al spiritualităţii şi culturii naţionale, să preţuiască odoarele strămoşeşti, să păstreze cu sfinţenie limba, portul popular, tradiţiile, tot ce e sfânt, românesc, moştenirea strămoşească, să-şi cunoască rădăcinile, de unde vin şi încotro se duc. La organizarea şi reuşita manifestării şi-au adus aportul Nelici Cristina, profesoară de  chimie, şi directorul-adjunct Sofia  Jalbă, la finele sărbătorii oaspeţii savurând cu poftă delicioasele bucate naţionale româneşti, pregătite de iscusita bucătăreasă Angela Mihăluş.

Aducem sincere mulţumiri administraţiei şcolii pentru invitaţie şi pentru amabilitatea de a ne asigura cu transport. De asemenea, exprimăm mari mulţumiri tânărului medic Sorina Hauca pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie propriul automobil.

Sărbătoarea sufletului românesc a continuat în familia lui Vasile şi Silvia Botă, sub nimbul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, portret ce înfrumuseţează peretele uneia din odăile frumoasei case a gospodarului boincean şi patriotului român, alături de Tricolorul de pe tavan, casa părintească şi portretele părinţilor, înveşniciţi de penelul pictorului. Am admirat un adevărat muzeu cu obiecte vechi (ulcioare, farfurii, vaze, etc.), adunate cu migală de-a lungul anilor, cu dragoste faţă de sfintele relicve ale neamului.

Felicia NICHITA-TOMA