03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

De la Crasna, la Pătrăuții de Jos, de hramul satului, a fost adusă Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului

29 august 2021 р. | Categorie: Noutăţi

În fiecare an satul bucovinean Pătrăuții de Jos are o sărbătoare deosebită. E ziua de 28 august când pe stil vechi noi sărbătorim Adormirea Maicii Domnului,  care la noi este sărbătoarea hramului bisericii cu același nume și totodată și sărbătoarea satului nostru.

Ca de obicei sărbătoarea a început cu slujba cu sobor la biserica „Adormirea Maicii Domnului”. Cei 21 de preoți veniți atât din satele învecinate, dar și din altele mai îndepărtate, în frunte cu potropopul raionului Storojineț, Vasile Covalciuc, au oficiat cu multă evlavie, credință și speranță în bunul Dumnezeu, serviciul divin. Gazdă a fost ca în toți anii, parohul bisericii locale, protoiereul Dumitru Gavriloae. De la Crasna a fost adusă Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnuluui. Toți cei prezenți - pătrăuceni și oaspeți au avut posibilitatea să se închine la ea. De asemenea, așa cum e tradiția în toate satele noastre, și la Pătrăuții de Jos, oaspeții veniți din satele învecinate au fost poftiți în casa parohială, unde au fost serviți cu bucate pregătite de enoriașele bisericii noastre.

Hramul a continuat cu tradiționalul program artistic ce are loc anual la căminul cutural din sat. În incinta căminului cultural a fost instalat pe scenă un placard cu inscripție bilingvă – Pătrăuții de Jos. Scena împodobită cu covoare tradiționale și flori în ghiveciuri se acorda de minune cu hainele naționale ale dansatorilor din vestitul ansamblu popular de dansuri „Mugurel”, cartea de vizită a satului nostru. Cele două doamne – Larisa Popescu-Chedic, directoarea acestei instituții culturale și Natalia Balan, conducătoarea artistică au pregătit, ca întotdeauna, un concert frumos. Ne-au încântat cu vocile și ținuta lor scenică solistele Daniela Grumeza, Maria Luchinciuc, Gabriela Bahnean și Alueta Socolovscaia. Alueta a interpretat și un cântec în limba ucraineană.

Surpriza cea mare a fost apariția în scenă a celor trei grupe - mică, mijlocie și mare a ansamblului de dansuri „Mugurel”. Cum spuneam mai sus, costumația în stil național specifică acestei zone de pa Valea Siretului, dar și dansurile populare românești „Hora”, „Sârba”, „Bătuta”, „Ardeleanca” ș. a., au încântat pe toți cei prezenți – localnici și oaspeți. Printre invitații de onoare s-u numărat savantul bucovinean, doctor în filologie, profesorul, Cetățeanul de Onoare al satului nostru, consăteanul nostru Ilie Popescu, parohul bisericii catolice din Arșița Petro Dohtici, semnatara acestor rânduri. Din motive subiective cu părere de rău oaspeții de la Consulatul General al României la Cernăuți, redactorii ziarului „Zorile Bucovinei”, care în anii precedenți erau oaspeții noștri dragi, dar și alți câțiva invitați n-au putut fi prezenți, fapt pentru care ne cerem scuze.

În cuvântările lor cei invitați la microfon au felicitat pe toți pătrăucenii cu prilejul marii sărbători, au mulțumit organizatorilor pentru buna pregătire și desfășurare a amplei activități artistice. Domnul Ilie Popescu a oferit câteva  diplome lucrătorilor din sfera culturii, subsemnata a dăruit câteva din cărțile sale Ksionjului bisericii catolice, dar și doamnei Veronica Rusu, conducătoarea ansamblului „Datina” din Oprișeni. Conducerea comunei a oferit de asemenea câteva diplome, printre care conducătoarelor Ansamblului de dansuri „Mugurel”, intreprinzătorului Vitalie Burla, bibliotecarei-șefe a bibliotecii centrale a satului Maria Ștefureac, electricianului Ion Schipor, foștilor primari ai satului Constantin Tarâța și Gheorghe Fedorean și altor câteva persoane care întotdeauna acordă ajutor, sprijină organizarea măsurilor culturale. Aducem mulțumiri și operatorilor de sunet, părinților copiilor din ansamblu, și celor ce susțin și sprijină în permanență măsurile noastre culturale.

Spre fine pe scenă au urcat oaspeții și invitații noștri – Ansamblul folcloric „Datina” din satul Oprișeni, raionul Hliboca, condus de doamna Veronica Rusu. Ne-a cântat și încântat pe toți tânăra solistă Cristina Velicico, dar și toți tinerii din ansamblu cu cântecele însoțite de figuri de dans.

Doamna Larisa Chedic le-a mulțumit frumos în numele tuturor celor prezenți. Mulțumiri tuturor le-a adus și doamna Natalia Balan, moderatoarea concertului dat. Ca amintire ne-am fotografiat toți pe scena mare a căminului cultural din Pătrăuții de Jos.

Aducem mulțumiri celor două doamne de la casa de cultură, dar și tuturor celor care au dat o mână de ajutor la pregătirea frumoasei sărbători a satului, membrii comitetului organizatoric, membrilor ansamblului „Mugurel”, părinților lor, oaspeților din Oprișeni, tururor celor care ne sunt mereu aproape, ne înțeleg, ne susțin.

Asemenea zile sunt adevărate sărbători ale sufletului. Cântecul, dansul, poezia, melodiile, pictura, sculptura, filmele de bună calitate, emisiunile muzicale, cartea, ziarul, graiul, credința, datinile, tradițiile, obiceiurile – sunt comoara spirituală a unui popor. Ele trebuie păstrate și transmise din generație în generație. La Pătrăuții de Jos, o mână de oameni cu suflet mare, în ciuda tuturor greutăților, se stăruie să facă acest lucru. Doamne ajută!

Eleonora Schipor, profesoară, Cetățeană de Onoare a satului Pătrăuții de Jos