28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA LICEUL DIN VOLOCA – ÎN FAGURELE LIMBII ROMÂNE

1 septembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Deşi suntem de veacuri cu rădăcinile crescute în acest pământ străbun, ceea ce se întâmplă în  ultima vreme cu şcolile noastre româneşti, cu limba română, trezeşte tristeţe şi ne pune în gardă. Nu găsim, până ce, nici răspuns la întrebarea: Ce să facem ca după 2023, când va fi aplicat art.7 al Legii educaţiei ce ne ucrainizează şcolile, să păstrăm predarea în limba română? De altfel, fiecare  copil, persoană, poate studia alte limbi, căci câte limbi ştie, de atâtea ori e om, dar baza trebuie să fie Materna.

Volocenii  veghează  cu sacralitate la altarul Graiului Matern, pentru că poartă în suflet dragostea şi iubirea pentru valorile naţionale. La Liceul din Voloca excepţionalii dascăli veghează lumina Graiului Matern, valorilor identitare. Noi, foştii elevi, le mulţumim pentru străduinţa de a-i instrui pe copii în limba română, în graiul strămoşilor.  Or, după cum afirma Nicolae Iorga Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa”, iar „cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă” /Aristotel).

Aici, în nordul istoric al Bucovinei, la Voloca, limba română e la ea acasă. Dar şi tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular sunt păstrate cu pietate şi perpetuă din moşi-strămoşi. În pofida faptului că instruirea e în limba română,  Liceul din Voloca, graţie hărniciei şi perseverenţei dlui director Gheorghe Poclitar, şefei de studii, dnei Maria Onofreiciuc,  a fost desemnată cu Diploma de Merit şi Medalia de Argint,  participând la cea de-a 10-a expoziţie internaţională „WorldEdu”, organizată în capitala Ucrainei, or. Kiev, cu sprijinul Ministerului Învăţământ şi Ştiinţă al Ucrainei, ceea ce dovedeşte încă o dată că instruirea în limba română nu e o piedică în calea afirmării, ba dimpotrivă, tinerii cunosc la perfecţie atât limba lor maternă, cât şi limba de stat, cea ucraineană, iar şcoala se evidenţiază printre instituţiile fruntaşe de învăţământ din raion şi regiune, cu locuri premiante la olimpiade.

Ziua Cunoştinţelor, 1 septembrie, la Şcoala din Voloca, ridicată la rang de Liceu  de bază  (din care fac parte Gimnaziul din Hruşăuţi, Gimnaziul din Valea Cosminului, r-nul Hliboca, şi Şcoala primară din Pasat, r-nul Herţa), graţie osârdiei dl director Gheorghe Poclitar, şefei de studii Maria Onofreiciuc, profesorilor, a debutat prin magia cuvântului matern, cu lucoarea unei zile de mare importanţă pentru cei 310 de elevi, în deosebi pentru cei 34 de prichindei, care pentru prima dată au păşit pragul şcolii. Ce-i drept, din cauza restricţiilor ce ţin de pandemie la festivitatea solemnă n-au participat decât cl.1-a şi a 11-a.


Având ca liant dragostea pentru Cuvântul Matern, faţă de carte, credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de părinţi, dl primar Valentin Hlopina, prin prelegerea sa evocativă, a atins sufletul elevilor, felicitându-i pe şcolari şi profesori cu ocazia noului an de învăţământ.

Conform tradiţiei, câţiva elevi din clasa a 11-a au depus flori la bustul lui Ştefan cel Mare din curtea şcolii, Voievodul moldav, graţie căruia mai vorbim în limba română, fiind omagiat aici în fiecare an la 26 octombrie, de ziua victorioasei bătălii din Codrii Cosminului.

A fost o sărbătoare modestă, învăluită în căldura Graiului Matern, în lumina adevărului că cine studiază în Limba Maternă are perspective strălucite de viitor. Învăţând, desigur, şi limba de stat, copiii trebuie să-şi cunoască la perfecţie, să-şi iubească şi să-şi ocrotească limba maternă fără de care nu au viitor.

Felicia NICHITA-TOMA pentru „Zorile Bucovinei”