18 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DUMNEZEU SĂ VĂ PĂZEASCĂ SOMNUL DE VECI ÎN GRĂDINA ÎNFLORITOARE A RAIULUI!

7 septembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

DUMNEZEU SĂ PĂZEASCĂ SOMNUL DE VECI ÎN GRĂDINA ÎNFLORITOARE A RAIULUI!

Putem şti oare când se opresc secundele, iar amintirile prind viaţă printre lacrimile sufletului? Când lumina vieţii e tot mai departe, pierzându-se în suferinţă, iar întunericul câştigând suflet după suflet? Putem oare ghici momentul pierderii? Suntem vreodată pregătiţi pentru atâta durere?

Mâine Liuba Erema, fostă profesoară de română la Şcoala din Draniţa, raionul Noua Suliţă,  ar fi împlinit 84 de ani. I-am fi adresat, fidelei noastre cititoare, cele mai sincere gânduri, multă sănătate, ani lungi de viaţă, felicitări cu rodul unor frumoase realizări în domeniul profesional. Paşii şi visele tinereţii au purtat-o pe cărări  presărate cu florile succeselor, perseverând în carieră a reuşit să se afirme, devenind un excelent specialist în domeniu. A activat peste 43 de ani ca învăţătoare şi profesoară de limba şi literatura română la Şcoala din Draniţa, educând generaţii de elevi. A fost un dascăl excelent, iubită nu doar de discipolii pe care i-a instruit, cărora le-a sădit în suflete dragostea de limba mamei, ci  şi de toţi consătenii…

Cu o pierdere irecuperabilă, cu o durere sfâşietoare le plânge celor apropiaţi sufletul, s-a oprit clipa, scuturându-se pe veci  din pomul existenţei pământeşti floarea vieţii înţeleptei şi bunei profesoare, scumpei mame şi bunicuţe Liuba Erema. Pierderea e irecuperabilă. Exprimăm sincere condoleanţe fiicei Lilia Govornean, metodistă la Institutul Postuniversitar de perfecţionare a cadrelor.

Înţelegem cât de grea e despărţirea doar atunci, când o fiinţă scumpă sufletului, precum e mama, care ne-a dat viaţă şi ne-a înaripat zborul, pleacă de lângă noi. E o tristeţe şi o durere ce mocneşte neîncetat cu o rană deschisă în inimă, pe care o simte şi o înţelege doar cel ce a avut de suportat asemenea momente tragice, când o pierzi pentru totdeauna pe cea mai scumpă fiinţă – MAMA – care ţi-a dat viaţă, te-a ridicat copăcel şi ţi-a  aşternut cu florile dragostei drumul în viaţă, împărţind la fiecare din inima sa mare bunătate, iubire şi generozitate.

A plecat în lumea celor drepţi, lăsând un gol imens ce muşcă cu durere şi amar în suflet. Suntem siguri, simţim că, de acolo, de Sus, mama - îngerul nostru păzitor, ne ocroteşte şi ne protejează de toate relele cu aripa dragostei sale protectoare. Îi suntem recunoscători pentru grijile pământeşti, dar şi pentru cele ocrotitoare, din sferele divine, cu care veghezi asupra noastră. Rămâne, scumpa mamă, un chip drag de înger şi o amintire înlăcrimată în inimile noastre. Rămân doar frumoasele amintiri şi o durere nestinsă. Dar lacrimile nu vor şterge niciodată dragostea şi recunoştinţa, locul pe care l-a avut şi îl are în inima noastră!

Drum lin spre lumina veşniciei, profesoarei de română, fidelei cititoare a ziarului „Zorile Bucovinei”, Liuba Erema!

Fie-i ţărâna uşoară, Dumnezeu să-i păzească somnul de veci în Grădina înfloritoare a Raiului”

„Zorile Bucovinei”