03 iunie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

La împlinirea a 190 de ani de la ctitoria Bisericii„Sfântul Nicolai” din comuna Voloca, preoţii s-au rugat pentru întreg neamul românesc

15 septembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Ce poate fi mai dumnezeiesc, mai înălţător şi mai împlinit, decât un creştin care se roagă în limba strămoşilor, care-şi cinsteşte sfinţii, părinţii şi înaintaşii, care-şi păstrează cu sacralitate credinţa, tradiţiile, graiul, precum o fac volocenii,  mulţi dintre părinţii şi buneii cărora şi-au dus crucea pe drumul Golgotei neamului românesc  - au trecut prin închisori, gulaguri, Siberii… dar nu şi-au trădat strămoşii din morminte, nu s-au dezis de cele Sfinte ale Neamului. Or, fie cât de anevoios, drumul nu ţi se pare o povară, dacă la capătul lui te aşteaptă un vis – cel al dăinuirii ca neam prin Credinţă şi Limbă.

La împlinirea a 190 de ani de la ctitoria Bisericii „Sfântul Nicolai” din comuna Voloca, vechi locaş de cult, târnosit la începutul secolului al XX-lea, considerat cel mai vechi templu din lemn din ţinut, preacucernicul părinte paroh Ion Gorda, protopop de Hliboca, s-a rugat, împreună cu cei mai mici românaşi şi cu soborul de preoţi în frunte cu Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, pentru întreg neamul românesc. Or, Voloca, comună românească înconjurată de sate româneşti demult ucrainizate, în afară de bogăţia materială, are şi o inestimabilă bogăţie spirituală –  acest sfânt lăcaş. Volocenii sunt urmaşii dacilor liberi şi ai răzeşilor lui Ştefan cel Mare, au o istorie bogată. Sunt vestiţi în lumea întreagă nu numai  graţie meşteşugului rochiilor de mireasă, dar şi datorită acestei mari avuţii, acestei comori spirituale, dar şi pentru istoria acestor meleaguri mioritice -  cartea de căpătâi a naţiunii române.

„Zorile Bucovinei”

Foto Emilia Zaharciuc, Eparhia Bucovinei