18 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA VOLOCA, ACASĂ – ÎN INIMA ROMÂNISMULUI – pe cărări de dor îmi aleargă copilăria

28 septembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

“Eu cred că veşnicia s-a născut la sat”… Parafrazându-l pe Lucian Blaga, cu avalanşa gândurilor ce persistă, aş spune cu convingere că nu doar veşnicia s-a născut acolo, ci însuşi sufletul românului, timpul, liniştea, libertatea, dragostea faţă de tradiţii, de portul şi dansul popular, de tot ce e scump şi drag sufletului românesc.

Adevărul e că rădăcinile-mi sunt ascunse în inima veşniciei satului meu natal – Voloca. Iubesc acest colţ de rai mioritic cu fineţea pitorescului ce captivează, cu oamenii lui harnici şi gospodari, adevăraţi patrioţi ce-şi iubesc neamul, limba, portul şi tradiţiile populare.

Ori de câte ori mi-e dor de copilărie, revin cu bucurie, cu întreaga-mi fiinţă, cu vise împlinite şi zdrobite, la una din puternicele esenţe ale vieţii – satul natal, purtând în suflet nostalgia pentru valorile de odinioară. Le regăsesc aici, în inima românismului, unde românii îşi trăiesc cu demnitate rostul vieţii. Ador escapadele în sânul naturii, momente care te aruncă din zgomotul urban cu griji cotidiene în leagănul de vis al prunciei, clipe care mi-au făcut copilăria fascinant de frumoasă.

Cu avalanşa anilor în spate, evoc în minte frumuseţea pură a copilăriei, cu naivitatea şi candoarea dezgolite de realitatea esenţei umane, cu amintirea trecutului…Voloca – satul meu natal – este locul sfânt unde pot să rostesc din toată inima „ACASĂ”.

Nici n-aş putea să nu iubesc acest mic paradis, care mă primeşte mereu cu braţele deschise. Cum să nu-i duc dorul ştiind că pe cărările lui de dor îmi aleargă copilăria. Mă copleşeşte amintirea zilelor cu soare, când alergam prin văi desculţ, ascultând şoaptele ierbii şi culegând florile cele mai frumoase din câmpii pentru scumpa mea măicuţă, amintire pe care o port în suflet ori de câte ori revin ACASĂ. Noi, cei de la oraş, trăim căutând idealuri și ne pierdem pe sine.

Mi-i drag de la un capăt la altul satul natal – Hruşăuţi-Voloca, căci creşte şi dă  lumii talente veritabile precum Ioan Paulencu, Artist al poporului din Republica Moldova, oameni harnici şi iscusiţi meşteşugari - sufletul satului, care nu uită să fie Ei însuşi, care sunt mândri că sunt ROMÂNI.

Or, satul e viu prin datini,  prin oameni cu suflet nobil ce perpetuă aceste tradiţii frumoase. Dincolo de orice, tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor, făcându-l unic, statornic și nemuritor. La Voloca, vatră pur românească, aceste perle ce rodesc cu rodul Datinii străbune înfloresc cu floarea aleasă a limbii române prin credinţă, cu fineţea portului, dansului şi cântecului popular. Le admir la orice sărbătoare , organizată în comună, deşi o strălucire mai pronunţată au prinse în salba Festivalului „Ziua roadei”, organizat anual de primăria comunei prin osârdia primarului Valentin Hlopina,

graţie căruia  Voloca demult e o localitate europeană, înfloritoare şi prosperă.

Festivalul „Ziua roadei” aduce nu doar aroma şi belşugul toamnei prin expoziţiile „Darurile toamnei” - ofertă de produse, legume şi fructe cu un bogat asortiment, pâinea cea de toate zilele, bucate gustoase tradiţionale româneşti, preparate de domniţe frumoase şi harnice, ajutate de părinţi, îmbrăcate în frumoase costume populare, dar şi bucuria acestui neam de viţă aleasă de a-şi etala ce  are mai scump, zestrea moştenită din moşi-strămoşi – cântecul, dansul şi costumul popular, talentele, cunoscutul în lumea întreagă Taraful„Trandafir” de pe lângă Casa de Cultură din Voloca, Ansamblul de instrumente populare pentru copii „Mărţişor”, condus de Gheorghe Gostiuc, vestita Fanfară din Volocii, renumitul Ansamblu „Mărţişor”, condus de maestrul Ion Cohan …

Deci, Festivalul „Ziua roadei” e o adevărată sărbătoare a sufletului românesc. Or, sufletul satului sunt oamenii care, atât prin rodnicia hărniciei, cât şi prin iubirea de glie, grai, port naţional, datini, au ştiut să-şi păstreze sacrele comori spirituale.

Felicia NICHITA-TOMA pentru "Zorile Bucovinei"