18 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Oricâte întristări am avea, într-o zi toate se vor sfârși și vor fi uitate

30 septembrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Fă, așadar, răbdare. Roagă-te, nădăjduind în Domnul.

Astfel s-a „încrustat” viața omului pe pământ. De vreme ce a căzut din nemurire, seceră acum roadele pe care le-a născut neascultarea.

Oricât ar voi cineva, oricât s-ar strădui și ar crede că va trăi fără necazuri, nu va izbuti, fiindcă ispititorul umblă sub cer și se preumblă pe pământ, pe toți îi cerne și îi adapă cu otrava necazurilor pricinuite de blestemul legii. Oriunde ai privi, pe oricine ai întreba, toți vor mărturisi într-un glas că un oarecare spin îi înțeapă, iar ei suferă.

Există însă o diferență de la întristare la întristare. Unii se mâhnesc pentru că nu se pot desfăta de fapte nelegiuite; aceasta este o întristare vinovată. Alții se întristează pe bună dreptate; aceasta este însă o consecință firească. Iar atunci când există și cunoaștere duhovnicească, întristările aduc sfințire celui care le rabdă.

De aceea rabdă și tu toate acestea; sfințește-te prin întristări; mulțumește-l lui Dumnezeu, Care te pedepsește aici trecător ca să te odihnească veșnic.

Când aud sau văd pe cineva că trăiește fără să aibă necazuri și i se împlinesc toate voile, aceasta o socotesc părăsire a lui Dumnezeu.

Pe noi însă să ne rânduiască Dumnezeu cu cei ce suferă, ca să fie scris numele nostru în cartea vieții și să nu rămânem afară de Cămara de nuntă a lui Hristos. Oricâte întristări am avea, într-o zi toate se vor sfârși și vor fi uitate. Va rămâne doar ceea ce este rău sau bun, după care sufletul va merge la judecată, unde se va da marea hotărâre.

Efrem Filotheitul; Povețe părintești