16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Curs internațional online de tehnică și artă fotografică

1 octombrie 2021 р. | Categorie: Noutăţi

Comunicat de presă.

Curs internațional online de tehnică și artă fotografică.

După succesul de care s-au bucurat cele 6 cursuri online organizat în acest an, absolvite de 116 de iubitori ai fotografiei din Serbia, Slovacia, România, Ucraina și Ungaria, conducerea Asociației Internaționale ”Euro Foto Art” organizează pentru iubitorii fotografiei din Republica Moldova, România și Ucraina, în cadrul ”Euro Photo Art” Academy, un nou curs intensiv de tehnică și artă fotografică online. Cursul urmează să fie organizat în parteneriat cu Societatea pentru cultura românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi (UA) pentru cei care vor să însușească tainele artei fotografice, într-un timp foarte scurt.            

În acest context cei interesați sunt invitați la cursul de fotografie organizat din data de 11 octombrie 2021 cu o durată de doar două săptămâni. Cursul va ficondus de cunoscutul artist fotograf orădean Ștefan Tóth István AFIAP, președintele Asociației ”Euro Foto Art”, care are o experiență de peste 45 de ani în acest domeniu.

Orele de curs se vor ține online, pe platforma ZOOM zilnic între orele 18:00 - 20:20. Unul din avantajele cursului este că absolvenţii vor învăţa să „vadă” altfel oamenii din jurul lor, strada, peisajul, respectiv un film la televizor sau la cinema.

După  însuşirea noţiunilor generale, despre istoria fotografiei, despre elemente de foto-compoziţie şi cele legate de aparatele de fotografiat clasice şi digitale, cursanţii vor participa la o deplasare de creaţie individuală.

În cadrul acestui curs, participanţii vor învăţa și noţiuni legate de procesul negativ şi pozitiv color analog, despre diapozitive alb-negru şi color, cât şi despre creaţiile multimedia. Tot aici vor fi dezbătute o serie de aspecte ale esteticii şi creaţiei fotografice.

Cursanţii vor avea posibilitatea de a participa la analiza unor colecţii și creații fotografii artistice. Cursul  va fi finalizat prin organizarea unei expoziții de examen vernisată în data de 22 octombrie 2021 ora 18:00 , care va fi transmis online de pe adresa: https://www.facebook.com/EuroFotoArtAsociatieInternationala/

Înscrieri şi informații la acest curs, se pot obţine online la adresa: https://www.eurofotoart.com/efa-courses/ro/ de unde se pot descărca și formularul de înscriere.  Informaţii suplimentare se pot obține și la telefonul 00/ 40/741/212111, respectiv la e-mailul eurofotoart@gmail.com.

În cadrul cursurilor vor fi asigurate câte 3 locuri pentru iubitori de fotografie invitați din Republica Moldova și Ucraina, respectiv 3 locuri pentru persoane defavorizate din România, care vor putea participa la curs în condiţii de gratuitate, în baza unei cererii şi a documentelor justificative (în raport cu numărul cursanţilor înscrişi). Elevii, studenții precum și pensionarii beneficieză de o reducere din taxa de participare.

Absolvenții vor avea posibilitatea să  devină membrii creatori ai Asociaţiei „Euro Foto Art” Oradea, unde vor putea continua preocupările în domeniul artei fotografice.

Asociația Internațională "Euro Foto Art" Oradea


­­Programul cursului online intensiv de tehnică şi artă fotografică

pentru începători seria H / 2021.

 

11.10.2021   - Deschiderea cursului 

  (luni)   - Elemente introductive în arta fotografică

 

12.10.2021   - Istoria fotografiei

(marți) - Aparatul de fotografiat analog

-Clasificare, părţi componente, expunerea.

 

13.10.2021   - Aparatul de fotografiat digitale

 (miercuri)   - Accesori, filtre

 

14.10.2021   - Elemente ale fotocompoziţiei

(joi) - Exemplificări

-Fotocompoziţia, compoziţia cromatică, elemente ale fotocompoziţiei

 

15.10.2021   - Genurile artei fotografice

(vineri)

 

16.10.2021   - Deplasare de creaţie cu aparatul de fotografiat

 (sâmbătă) - Deplasare de creație individuală

 

18.10.2021   - Selecţionarea imaginilor pentru expozitie

   (luni)

 

19.10.2021   - Procesul negativ şi pozitiv alb - negru

(marți)   - Materiale fotosensibile alb - negru și color

- Prezentarea teoretică

- Tehnici post - procesare

 

20.10.2021   - Procesul negativ şi pozitiv color

 (miercuri)   - Materiale fotosensibile alb - negru și color

- Prezentarea teoretică

- Tehnici post - procesare

 

21.10.2021   - Diapozitive color - Diason - Diaporamă - Digiporamă

  (joi)   - Examenul scris - test grilă

 

22.10.2021   - Închiderea festivă online a cursului foto

   (vineri)     - Vernisajul expoziţiei de absolvire

…………………………………………………………………….................................………………………………………

- Cursul este organizat în parteneriat cu Societatea pentru cultura românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi (UA) 

-Programul cursului : - luni, marţi, miercuri,  joi şi vineri, prin portalul Zoom:  orele 18:00 - 18:40 ; 18:50 - 19:30; 19 :40 - 20:20.

 - respectiv sâmbătă: orele 09:00 - 12:00 (program individual)

- Lectorul cursului : Ştefan Tóth A.FIAP (GSM: 0741/ 212111)

- Cotizaţia stagiară :  - 599 lei, respectiv 449 lei (elevi, studenți și pensionari) plătibil şi în două rate:

- 349 lei (respectiv 249 lei), respectiv la înscriere şi 250 lei (respectiv 200 lei) în termen de o săptămâni de la

 începere.

- NOTĂ : -  Cursanţii devin membri stagiari ai Asociației  "Euro Foto Art" Oradea.

- Pentru obţinerea Certificatului de absolvire fiecare cursant trebuie să participe la orele de curs, să obţină calificatul minim

«satisfăcător » atât la examenul teoretic (test-grilă), cât şi la cel practic (minimum 3 lucrări selecţionate pentru expoziţie)

- La înscriere va depune copia xerox a actului de identitate.

- Înscrieri şi informaţii suplimentare: eurofotoart@gmail.com  - www.fotocluboradea.com, www.eurofotoart.com - GSM : 0741/ 212111  

FIȘA MEMBRULUI STAGIAR

Participant la cursul intensiv de specializare profesională internațională

Seria H/ 2020 (l.română) - Oradea

NUMELE : ................................................................. PRENUMELE: ..........................................................................

(cu litere de tipar)  (cu litere de tipar)

Data naşterii :................................................. localitatea: ........................................... Judeţul:.....................................

 

CODUL NUMERIC PERSONAL : .......................................................................  reprezentat (numai în cazul minorilor) prin:

 

 ………………………………. în calitate de: ……………………………………..

 

ADRESA  STABILĂ: ....................................................., strada: ............................................... numărul:....................

    (localitate)

Bl.................. Sc................, Etaj.....................,ap.................

 

ACTUL DE IDENTITATE : .................................................................................Seria:............... Numărul:......................

 carte de identitate,  paşaport etc.)

 

Eliberat de : SPCLP …………………………………. la data de ...................................

 

 

POSIBILITĂŢI  DE CONTACT: telefon :............................ mobil:................................... e-mail :................................................

 

Susnumitul (sau reprezentantul minorulu)  mă angajezi să-l respect întocmai regulamentul de organizare a cursului, pe care l-am studiat și am înțeles în totalitate.

 

  Semnătura cursantului :

  .....................................

 

T A X E A C H I T A T E  :

 

Factura emisă: .......................................

 

Suma : .............. lei, cu chitanţa................................... Suma : .............. lei , cu chitanţa ..........................................

E  X  A  M  I  N  A  R  E  :

 

Proba scrisă.: ............................................. Proba practică: .................................................................

 

MEMBRII COMISIEI DE EXAMNINARE : Prezenţa: ..................................................................................

....................................................   ......................................................................................................

....................................................   ......................................................................................................

.................................................... ......................................................................................................

 

ELIBERAT CERTIFICAT DE ABSOLVIRE Nr..................  în data de : .........................................